Edellinen 
 Seuraava 
PöytäkirjaÄänestyksetNimenhuutoäänestyksetHyväksytyt tekstitSanatarkat istuntoselostukset
Pöytäkirja
Maanantai 12. maaliskuuta 2018 - Strasbourg
 1.Istuntokauden uudelleen avaaminen
 2.Istunnon avaaminen
 3.Puhemiehen julkilausumat
 4.Edellisten istuntojen pöytäkirjojen hyväksyminen
 5.Poliittisten ryhmien kokoonpano
 6.Valiokuntien ja valtuuskuntien kokoonpano
 7.Neuvottelut ennen parlamentin ensimmäistä käsittelyä (työjärjestyksen 69 c artikla)
 8.Euroopan talous- ja sosiaalikomitean kuuleminen (työjärjestyksen 137 artiklan 2 kohta)
 9.Tavallista lainsäätämisjärjestystä noudattaen annettujen säädösten allekirjoittaminen (työjärjestyksen 78 artikla)
 10.Parlamentin kantojen ja päätöslauselmien johdosta toteutetut toimet
 11.Suullisesti vastattavat kysymykset (vastaanotetut asiakirjat)
 12.Vastaanotetut asiakirjat
 13.Käsittelyjärjestys
 14.Komission eettiset periaatteet: Euroopan komission pääsihteerin nimittäminen (keskustelu)
 15.Sukupuolten tasa-arvo EU:n kauppasopimuksissa (keskustelu)
 16.Naisiin ja tyttöihin kohdistuvan väkivallan torjunta ja Istanbulin yleissopimuksen ratifiointi EU:n jäsenvaltioissa (keskustelu)
 17.Rajatylittävät pakettipalvelut ***I (keskustelu)
 18.Tiettyjen ajoneuvojen kuljettajien perustason ammattipätevyys ja jatkokoulutus sekä ajokortit ***I (keskustelu)
 19.Eurooppalainen strategia vuorovaikutteisia älykkäitä liikennejärjestelmiä varten (lyhyt esittely)
 20.EU:n vähemmän kehittyneet alueet (lyhyt esittely)
 21.EU:n alueiden ja kaupunkien rooli Pariisin ilmastosopimuksen (COP 21) täytäntöönpanossa (lyhyt esittely)
 22.Minuutin puheenvuorot poliittisesti tärkeistä asioista
 23.Seuraavan istunnon esityslista
 24.Istunnon päättäminen
 25.Vuosittaisen istuntokauden päättäminen
 LÄSNÄOLOLISTA
Pöytäkirja (144 kb) Läsnäololista (58 kb) 
 
Pöytäkirja (78 kb) Läsnäololista (11 kb) 
 
Pöytäkirja (263 kb) Läsnäololista (62 kb) 
Päivitetty viimeksi: 10. maaliskuuta 2020Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö