Înapoi 
 Înainte 
Proces-verbalVoturiVoturi prin apel nominalTexte adoptateStenograma
Proces-verbal
Luni, 12 martie 2018 - Strasbourg
 1.Reluarea sesiunii
 2.Deschiderea ședinței
 3.Declarațiile Președintelui
 4.Aprobarea proceselor-verbale ale ședințelor precedente
 5.Componența grupurilor politice
 6.Componența comisiilor și delegațiilor
 7.Negocieri înaintea primei lecturi a Parlamentului (articolul 69c din Regulamentul de procedură)
 8.Cerere de consultare a Comitetului Economic și Social European (articolul 137 alineatul (2) din Regulamentul de procedură)
 9.Semnarea actelor adoptate în conformitate cu procedura legislativă ordinară (articolul 78 din Regulamentul de procedură)
 10.Cursul dat pozițiilor și rezoluțiilor Parlamentului
 11.Întrebări cu solicitare de răspuns oral (depunere)
 12.Depunere de documente
 13.Ordinea lucrărilor
 14.Politica de integritate a Comisiei, în special numirea Secretarului General al Comisiei Europene (dezbatere)
 15.Egalitatea de gen în acordurile comerciale ale UE (dezbatere)
 16.Combaterea violenței împotriva femeilor și fetelor și ratificarea Convenției de la Istanbul de către statele membre ale UE (dezbatere)
 17.Serviciile de livrare transfrontalieră de colete ***I (dezbatere)
 18.Calificarea inițială și formarea periodică a conducătorilor auto ai anumitor vehicule rutiere și permisele de conducere ***I (dezbatere)
 19.O strategie europeană privind sistemele de transport inteligente cooperative (prezentare succintă)
 20.Regiuni cu întârzieri în dezvoltare din UE (prezentare succintă)
 21.Rolul regiunilor și al orașelor din UE în punerea în aplicare a Acordului de la Paris COP 21 privind schimbările climatice (prezentare succintă)
 22.Intervenții de un minut privind chestiuni politice importante
 23.Ordinea de zi a următoarei ședințe
 24.Ridicarea ședinței
 25.Încheierea sesiunii anuale
 LISTĂ DE PREZENȚĂ
Proces-verbal (150 kb) Listă de prezență (58 kb) 
 
Proces-verbal (78 kb) Listă de prezență (11 kb) 
 
Proces-verbal (264 kb) Listă de prezență (63 kb) 
Ultima actualizare: 10 martie 2020Aviz juridic - Politica de confidențialitate