Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
ZápisnicaHlasovanieHlasovania podľa mienPrijaté textyDoslovný zápis
Zápisnica
Pondelok, 12. marca 2018 - Štrasburg
 1.Pokračovanie prerušeného zasadania
 2.Otvorenie rokovania
 3.Vyhlásenia predsedníctva
 4.Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania
 5.Zloženie politických skupín
 6.Zloženie výborov a delegácií
 7.Rokovanie pred prvým čítaním v Parlamente (článok 69 c rokovacieho poriadku)
 8.Žiadosť o poradu s Európskym hospodárskym a sociálnym výborom (článok 137 ods. 2 rokovacieho poriadku)
 9.Podpis aktov prijatých v súlade s riadnym legislatívnym postupom (článok 78 rokovacieho poriadku)
 10.Kroky podniknuté na základe pozícií a uznesení Parlamentu
 11.Otázky na ústne zodpovedanie (predložené dokumenty)
 12.Predložené dokumenty
 13.Program práce
 14.Politika integrity Komisie, najmä vymenovanie generálneho tajomníka Európskej komisie (rozprava)
 15.Uplatňovanie hľadiska rovnosti žien a mužov v obchodných dohodách EÚ (rozprava)
 16.Boj proti násiliu páchanému na ženách a dievčatách a ratifikácia Istanbulského dohovoru členskými štátmi EÚ (rozprava)
 17.Služby cezhraničného dodávania balíkov ***I (rozprava)
 18.Základná kvalifikácia a pravidelný výcvik vodičov určitých cestných vozidiel nákladnej a osobnej dopravy a vodičské preukazy ***I (rozprava)
 19.Európska stratégia pre kooperatívne inteligentné dopravné systémy (stručná prezentácia)
 20.Zaostávajúce regióny v EÚ (stručná prezentácia)
 21.Úloha regiónov a miest EÚ pri vykonávaní Parížskej dohody o zmene klímy COP 21 (stručná prezentácia)
 22.Jednominútové vystúpenia k otázkam politického významu
 23.Program rokovania na nasledujúci deň
 24.Skončenie rokovania
 25.Skončenie zasadania
 PREZENČNÁ LISTINA
Zápisnica (141 kb) Prezenčná listina (58 kb) 
 
Zápisnica (79 kb) Prezenčná listina (11 kb) 
 
Zápisnica (267 kb) Prezenčná listina (63 kb) 
Posledná úprava: 10. marca 2020Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia