Föregående 
 Nästa 
PVTACRE
Protokoll
Måndagen den 12 mars 2018 - Strasbourg
 1.Återupptagande av sessionen
 2.Öppnande av sammanträdet
 3.Uttalanden av talmannen
 4.Justering av protokollen från föregående sammanträden
 5.De politiska gruppernas sammansättning
 6.Utskottens och delegationernas sammansättning
 7.Förhandlingar inför parlamentets första behandling (artikel 69c i arbetsordningen)
 8.Begäran om samråd med Europeiska ekonomiska och sociala kommittén (artikel 137.2 i arbetsordningen)
 9.Undertecknande av rättsakter som antagits i enlighet med det ordinarie lagstiftningsförfarandet (artikel 78 i arbetsordningen)
 10.Kommissionens åtgärder till följd av parlamentets ståndpunkter och resolutioner
 11.Frågor för muntligt besvarande (inkomna dokument)
 12.Inkomna dokument
 13.Arbetsplan
 14.Kommissionens integritetspolicy, särskilt utnämningen av kommissionens generalsekreterare (debatt)
 15.Jämställdhet i EU:s handelsavtal (debatt)
 16.Bekämpning av våld mot kvinnor och flickor samt EU:s medlemsstaters ratificering av Istanbulkonventionen (debatt)
 17.Gränsöverskridande paketleveranstjänster ***I (debatt)
 18.Grundläggande kompetens och fortbildning för förare av vissa vägfordon samt körkort ***I (debatt)
 19.En europeisk strategi för samverkande intelligenta transportsystem (kortfattad redogörelse)
 20.Regioner som släpar efter i EU (kortfattad redogörelse)
 21.Rollen för EU:s regioner och städer i genomförandet av Parisavtalet om klimatförändringar (kortfattad redogörelse)
 22.Anföranden på en minut om frågor av politisk vikt
 23.Föredragningslista för nästa sammanträde
 24.Avslutande av sammanträdet
 25.Avslutande av sessionen
 NÄRVAROLISTA
Protokoll (148 kb) Närvarolista (58 kb) 
 
Protokoll (77 kb) Närvarolista (11 kb) 
 
Protokoll (270 kb) Närvarolista (63 kb) 
Senaste uppdatering: 10 mars 2020Rättsligt meddelande - Integritetspolicy