Indeks 
Zapisnik
PDF 263kWORD 78k
Ponedjeljak, 12. ožujka 2018. - Strasbourg
1.Nastavak zasjedanja
 2.Otvaranje dnevne sjednice
 3.Izjave Predsjedništva
 4.Usvajanje zapisnika s prethodne dnevne sjednice
 5.Sastav klubova zastupnika
 6.Sastav odbora i izaslanstava
 7.Pregovori prije prvog čitanja u Parlamentu (članak 69.c Poslovnika)
 8.Zahtjev za savjetovanje s Europskim gospodarskim i socijalnim odborom (članak 137. stavak 2. Poslovnika)
 9.Potpisivanje akata donesenih u skladu s redovnim zakonodavnim postupkom (članak 78. Poslovnika)
 10.Daljnje radnje poduzete na temelju stajališta i rezolucija Europskog parlamenta
 11.Pitanja za usmeni odgovor (podnošenje)
 12.Podnošenje dokumenata
 13.Plan rada
 14.Politika integriteta Komisije, a posebno imenovanje glavnog tajnika Europske komisije (rasprava)
 15.Rodna ravnopravnost u trgovinskim sporazumima EU-a (rasprava)
 16.Borba protiv nasilja nad ženama i djevojčicama i ratifikacija Istambulske konvencije od strane država članica EU-a (rasprava)
 17.Usluge prekogranične dostave paketa ***I (rasprava)
 18.Početne kvalifikacije i periodično osposobljavanje vozača određenih cestovnih vozila i vozačke dozvole ***I (rasprava)
 19.Europska strategija za kooperativne inteligentne prometne sustave (kratko predstavljanje)
 20.Regije koje zaostaju u EU-u (kratko predstavljanje)
 21.Uloga regija i gradova EU-a u provođenju Pariškog sporazuma s konferencije COP 21 o klimatskim promjenama (kratko predstavljanje)
 22.Jednominutni govori o pitanjima od političke važnosti
 23.Dnevni red sljedeće dnevne sjednice
 24.Zatvaranje dnevne sjednice
 25.Zaključenje godišnjeg zasjedanja
 POPIS NAZOČNIH


PREDSJEDA: Antonio TAJANI
predsjednik

1. Nastavak zasjedanja

Nastavlja se sjednica koja je prekinuta u četvrtak 1. ožujka 2018.


2. Otvaranje dnevne sjednice

Dnevna sjednica otvorena je u 17:02 h.


3. Izjave Predsjedništva

Predsjednik se osvrnuo na dramatičnu humanitarnu situaciju u Siriji, posebno kada je riječ o stanovništvu istočne Gute, i podsjetio da čvrsto osuđuje barbarstvo, etničko čišćenje i masakre nad nevinima te svečano pozvao na provedbu Rezolucije 2401 Vijeća sigurnosti Ujedinjenih naroda o humanitarnoj situaciji u Siriji.

Predsjednik se također osvrnuo na Međunarodni dan žena i podsjetio da se Parlament zalaže za stvarnu jednakost prava žena i muškaraca. Izjavio je da je borba protiv nasilja nad ženama od iznimne važnosti za Parlament. Zahvalio je zastupnicima Terryju Reintkeu, Elly Schlein i Edourdu Martinu te osoblju Parlamenta jer su sastavili dvije predstavke na tu temu. Predsjednik je izjavio da će Predsjedništvo te večeri najvjerojatnije usvojiti niz mjera za sprečavanje i borbu protiv seksualnog nasilja u našoj instituciji.

°
° ° °

Govorili su: Notis Marias, koji se osvrnuo na nezakoniti pritvor dvojice grčkih vojnika u Turskoj (predsjednik je obećao osobno proučiti taj slučaj i obratiti se turskom veleposlaniku kako bi dobio podrobnije informacije), Bruno Gollnisch, koji se osvrnuo na povredu povjerljivosti elektroničke pošte zastupnika (predsjednik je od dotičnog zastupnika zatražio da mu proslijedi više informacija), Ana Miranda, koja se osvrnula na pritvor nekadašnjeg europskog zastupnika Mareka Jureka i Oriol Junqueras, kako bi zatražio da se iz prostorija Parlamenta ukloni ploča koja je, kako on drži, povrijedila osjećaje vjernika (predsjednik će njegov zahtjev proslijediti kvestorima).


4. Usvajanje zapisnika s prethodne dnevne sjednice

Zapisnici sa sjednica od 28. veljače 2018. i 1. ožujka 2018. usvojeni su.


5. Sastav klubova zastupnika

Laurenţiu Rebega više nije član Kluba zastupnika ENF-a i s početkom od 2. ožujka 2018. djeluje kao nezavisni zastupnik.

Ana Miranda više nije članica Kluba zastupnika GUE/NGL-a i s početkom od 2. ožujka 2018. članica je Kluba zastupnika Verts/ALE-a.


6. Sastav odbora i izaslanstava

Predsjednik je od klubova zastupnika PPE-a i Verts/ALE-a primio zahtjeve za sljedeća imenovanja:

Odbor EMPL: Miroslavs Mirtrofanovs umjesto Tatjane Ždanoke

Odbor PETI: Miroslavs Mirtrofanovs umjesto Tatjane Ždanoke

Izaslanstvo u odborima za parlamentarnu suradnju između EU-a i Armenije i EU-a i Azarbajđana te Parlamentarnom odboru za pridruživanje između EU-a i Gruzije: Lukas Mandl umjesto Claudije Schmidt

Izaslanstvo u Parlamentarnoj skupštini Euronesta: Lukas Mandl umjesto Claudije Schmidt

Izaslanstvo u odborima za parlamentarnu suradnju između EU-a i Kazakstana, EU-a i Kirgistana, EU-a i Uzbekistana, EU-a i Tadžikistana te za odnose s Turkmenistanom i Mongolijom: Miroslavs Mirtrofanovs umjesto Tatjane Ždanoke

Ta će se imenovanja smatrati odobrenima ako do usvajanja aktualnog zapisnika ne bude zaprimljena nijedna primjedba.


7. Pregovori prije prvog čitanja u Parlamentu (članak 69.c Poslovnika)

Predsjednik je izjavio da je od klubova zastupnika GUE/NGL-a i Verts/ALE-a primio zahtjev za glasovanje o stupanju u pregovore odbora ITRE na temelju izvješća Françoise Grossetête (A8-0037/2018), što je najavljeno u zapisniku od srijede 28. veljače 2018. (točka 10 zapisnika od 28.2.2018.).

Glasovanje će se održati sutra, u skladu s člankom 69.c stavkom 2. Poslovnika.

Predsjednik je izjavio da nije zaprimio zahtjev zastupnika ili jednog ili više klubova zastupnika koji doseže barem srednji prag kada je riječ o drugim odlukama za stupanje u međuinstitucijske pregovore najavljene u zapisniku od srijede 28. veljače 2018. (točka 10 zapisnika od 28.2.2018.).

Odbori ITRE i IMCO tako su mogli stupiti pregovore nakon isteka roka iz članka 69.c stavka 2. Poslovnika na temelju izvješća Pascal Arimont (A8-0043/2018), Krišjānis Kariņš (A8-0044/2018), Krišjānis Kariņš (A8-0042/2018), Morten Helveg Petersen (A8-0040/2018) i Flavio Zanonato (A8-0039/2018).

°
° ° °

Predsjednik objavljuje odluke nekoliko odbora o stupanju u međuinstitucijske pregovore, u skladu s člankom 69.c stavkom 1. Poslovnika:

- Odbor IMCO na temelju Izvješća o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavi jedinstvenog digitalnog pristupnika kao izvora informacija, postupaka, usluga podrške i otklanjanja poteškoća te o izmjeni Uredbe (EU) br. 1024/2012 (COM(2017)0256 - C8-0141/2017 – 2017/0086(COD)). Izvjestiteljica: Marlene Mizzi (A8-0054/2018)

- Odbor ECON na temelju Izvješća o Prijedlogu direktive Europskog parlamenta i Vijeća o ovlašćivanju tijela država članica nadležnih za tržišno natjecanje za učinkovitije provođenje pravila i osiguravanje pravilnog funkcioniranja unutarnjeg tržišta (COM(2017)0142 – C8-0119/2017 – 2017/0063(COD)). Izvjestitelj: Andreas Schwab (A8-0057/2018)

- Odbor CULT na temelju Izvješća o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o utvrđivanju pravnog okvira Europskih snaga solidarnosti i izmjeni uredbi (EU) br. 1288/2013, (EU) br. 1293/2013, (EU) br. 1303/2013, (EU) br. 1305/2013, (EU) br. 1306/2013 i Odluke br. 1313/2013/EU (COM(2017)0262 - C8-0162/2017 – 2017/0102(COD)). Izvjestiteljica: Helga Trüpel (A8-0060/2018)

U skladu s člankom 69.c stavkom 2. Poslovnika zastupnici ili klub/klubovi zastupnika koji dosežu barem srednji prag mogu u pisanom obliku prije ponoći sutra 13. ožujka 2018. zatražiti da se glasuje o odluci o stupanju u pregovore.

Pregovori mogu započeti bilo kada nakon isteka tog roka ako nije podnesen zahtjev da se o odluci o stupanju u pregovore glasuje u Parlamentu.


8. Zahtjev za savjetovanje s Europskim gospodarskim i socijalnim odborom (članak 137. stavak 2. Poslovnika)

Predjsednik je izjavio da je od odbora FEMM u skladu s člankom 137. stavkom 2. Poslovnika primio zahtjev za savjetovanje s Europskim gospodarskim i socijalnim odborom u svrhu izrade zvješća o vlastitoj inicijativi o situaciji i pravima žena s invaliditetom.

Zahtjev će se smatrati odobrenim, osim ako jedan od klubova zastupnika ili zastupnici čiji broj doseže barem donji prag u roku od dvadeset i četiri sata ne zatraže da se o zahtjevu glasuje.


9. Potpisivanje akata donesenih u skladu s redovnim zakonodavnim postupkom (članak 78. Poslovnika)

Predsjednik je objavio da će zajedno s predsjednikom Vijeća u srijedu potpisati sljedeće akte donesene u skladu s redovnim zakonodavnim postupkom:

- Ovaj naslov trenutačno nije dostupan na svim jezicima. Directive of the European Parliament and of the Council amending Directive (EU) 2016/97 as regards the date of application of Member States’ transposition measures (00001/2018/LEX - C8-0106/2018 - 2017/0350(COD));

- Ovaj naslov trenutačno nije dostupan na svim jezicima. Directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 2003/87/CE afin de renforcer le rapport coût-efficacité des réductions d'émissions et de favoriser les investissements à faible intensité de carbone, et la décision (UE) 2015/1814 (00063/2017/LEX - C8-0105/2018 - 2015/0148(COD));

- Odluka Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Odluke br. 466/2014/EU kojom se dodjeljuje jamstvo EU-a Europskoj investicijskoj banci protiv gubitaka u okviru financijskih operacija kojima se podržavaju ulagački projekti izvan Unije (00065/2017/LEX - C8-0100/2018 - 2016/0275(COD));

- Uredba Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe Vijeća (EZ, Euratom) br. 480/2009 o osnivanju Jamstvenog fonda za vanjska djelovanja (00066/2017/LEX - C8-0099/2018 - 2016/0274(COD)).


10. Daljnje radnje poduzete na temelju stajališta i rezolucija Europskog parlamenta

Priopćenja Komisije o daljnjim radnjama poduzetima na temelju stajališta i rezolucija koje je Parlament usvojio tijekom druge sjednice u listopadu 2017. i sjednice u siječnju 2018. dostupna su na internetskoj stranici Europarl.


11. Pitanja za usmeni odgovor (podnošenje)

Zastupnici su podnijeli sljedeća pitanja za usmeni odgovor (članak 128. Poslovnika):

— (O-000005/2018) koje je postavila Iskra Mihaylova, u ime Odbora REGI, Komisiji: Pričuva za uspješnost europskih strukturnih i investicijskih fondova (2018/2546(RSP)) (B8-0006/2018);

— (O-000006/2018) koje je postavio Czesław Adam Siekierski, u ime Odbora AGRI, Komisiji: Napad SAD-a na potporu EU-a poljoprivrednim gospodarstvima u okviru ZPP-a (u vezi sa španjolskim maslinama) (2018/2566(RSP)) (B8-0007/2018);

— (O-000016/2018) koje je postavila Linda McAvan, u ime Odbora DEVE, Komisiji: Minerali iz područja pogođenih sukobima: prateće mjere (2018/2542(RSP)) (B8-0008/2018);

— (O-000017/2018) koje je postavio Bernd Lange, u ime Odbora INTA, Komisiji: Provedba Uredbe o mineralima iz područja zahvaćenim sukobima (2018/2557(RSP)) (B8-0009/2018).


12. Podnošenje dokumenata

Podneseni su sljedeći dokumenti:

1) Vijeća i Komisije

- Preporuka Vijeća o imenovanju potpredsjednika Europske središnje banke (N8-0053/2018 - C8-0040/2018 - 2018/0804(NLE))

upućeno

nadležni odbor :

ECON

- Prijedlog Uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EU) br. 952/2013 radi produljenja prijelazne uporabe sredstava koja nisu tehnike elektroničke obrade podataka predviđene Carinskim zakonikom Unije (COM(2018)0085 - C8-0097/2018 - 2018/0040(COD))

upućeno

nadležni odbor :

IMCO

mišljenje :

JURI, INTA

2) odbora

- Izvješće o rodnoj ravnopravnosti u trgovinskim sporazumima EU-a (2017/2015(INI)) - INTA - FEMM - Izvjestitelji: Eleonora Forenza, Malin Björk (A8-0023/2018)

- ***I Izvješće o Prijedlogu direktive Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Direktive Vijeća 92/66/EEZ o uvođenju mjera Zajednice za kontrolu newcastleske bolesti (COM(2017)0742 - C8-0431/2017 - 2017/0329(COD)) - ENVI - Izvjestiteljica: Adina-Ioana Vălean (A8-0026/2018)

- ***I Izvješće o Prijedlogu odluke Europskog parlamenta i Vijeća o pružanju dodatne makrofinancijske pomoći Gruziji (COM(2017)0559 - C8-0335/2017 - 2017/0242(COD)) - INTA - Izvjestitelj: Hannu Takkula (A8-0028/2018)

- *** Preporuka o Nacrtu odluke Vijećao sklapanju, u ime Europske unije, Sporazuma između Europske unije i Novog Zelanda o suradnji i uzajamnoj administrativnoj pomoći u carinskim pitanjima (07712/2016 - C8-0237/2017 - 2016/0006(NLE)) - INTA - Izvjestitelj: Daniel Caspary (A8-0029/2018)

- Izvješće o rodnoj ravnopravnosti u medijskom sektoru u EU-u (2017/2210(INI)) - FEMM - Izvjestiteljica: Michaela Šojdrová (A8-0031/2018)

- Preporuka o Nacrtu odluke Vijeća o izmjeni Odluke Vijeća 2003/76/EZ o mjerama potrebnim za provedbu Protokola o financijskim posljedicama isteka Ugovora o EZUČ-u i o Istraživačkom fondu za ugljen i čelik priloženog Ugovoru o osnivanju Europske zajednice (14532/2017 - C8-0444/2017 - 2017/0213(APP)) - BUDG - Izvjestitelj: Jean Arthuis (A8-0034/2018)

- Izvješće o Europskoj strategiji za kooperativne inteligentne prometne sustave (2017/2067(INI)) - TRAN - Izvjestitelj: István Ujhelyi (A8-0036/2018)

- ***I Izvješće o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavi Europskog programa industrijskog razvoja u području obrane radi potpore konkurentnosti i inovacijskoj sposobnosti obrambene industrije EU-a (COM(2017)0294 - C8-0180/2017 - 2017/0125(COD)) - ITRE - Izvjestiteljica: Françoise Grossetête (A8-0037/2018)

- ***I Izvješće o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o statistici željezničkog prijevoza (preinaka) (COM(2017)0353 - C8-0223/2017 - 2017/0146(COD)) - TRAN - Izvjestiteljica: Karima Delli (A8-0038/2018)

- Izvješće o reformi sustava vlastitih sredstava Europske unije (2017/2053(INI)) - BUDG - Izvjestitelji: Gérard Deprez, Janusz Lewandowski (A8-0041/2018)

- Izvješće o ulozi regija i gradova EU-a u provođenju Pariškog sporazuma s konferencije COP 21 o klimatskim promjenama (2017/2006(INI)) - REGI - Izvjestiteljica: Ángela Vallina (A8-0045/2018)

- Izvješće o regijama koje zaostaju u EU-u (2017/2208(INI)) - REGI - Izvjestiteljica: Michela Giuffrida (A8-0046/2018)

- Izvješće o europskom semestru za usklađivanje ekonomske politike: Godišnji pregled rasta za 2018. (2017/2226(INI)) - ECON - Izvjestistelj: Hugues Bayet (A8-0047/2018)

- Izvješće o sljedećem VFO-u: priprema stajališta Parlamenta o VFO-u za razdoblje nakon 2020. (2017/2052(INI)) - BUDG - Izvjestitelji: Jan Olbrycht, Isabelle Thomas (A8-0048/2018)

- * Izvješće o Prijedlogu direktive Vijeća o zajedničkoj osnovici poreza na dobit (COM(2016)0685 - C8-0472/2016 - 2016/0337(CNS)) - ECON - Izvjestitelj: Paul Tang (A8-0050/2018)

- * Izvješće o Prijedlogu direktive Vijeća o zajedničkoj konsolidiranoj osnovici poreza na dobit (CCCTB) (COM(2016)0683 - C8-0471/2016 - 2016/0336(CNS)) - ECON - Izvjestitelj: Alain Lamassoure (A8-0051/2018)

- Izvješće o europskom semestru za usklađivanje ekonomske politike: aspekti zapošljavanja i socijalne politike u Godišnjem pregledu rasta za 2018. (2017/2260(INI)) - EMPL - Izvjestitelj: Krzysztof Hetman (A8-0052/2018)

- Izvješće koje sadrži Prijedlog nezakonodavne rezolucije o nacrtu odluke Vijeća o otkazivanju Sporazuma o partnerstvu u sektoru ribarstva između Europske zajednice i Unije Komorâ (2017/2266(INI)) - PECH - Izvjestitelj: João Ferreira (A8-0055/2018)

- * Izvješće o preporuci Vijeća u vezi s imenovanjem potpredsjednika Europske središnje banke (N8-0053/2018 - C8-0040/2018 - 2018/0804(NLE)) - ECON - Izvjestitelj: Roberto Gualtieri (A8-0056/2018)

- *** Preporuka o nacrtu odluke Vijećao otkazivanju Sporazuma o partnerstvu u sektoru ribarstva između Europske zajednice i Unije Komorâ (14423/2017 - C8-0447/2017 - 2017/0241(NLE)) - PECH - Izvjestitelj: João Ferreira (A8-0058/2018)

- Izvješće o prijedlogu odluke Europskog parlamenta i Vijeća o mobilizaciji Europskog fonda za prilagodbu globalizaciji (zahtjev koji je podnijela Njemačka – EGF/2017/008 DE/Goodyear) (COM(2018)0061 - C8-0031/2018 - 2018/2025(BUD)) - BUDG - Izvjestiteljica: Ingeborg Gräßle (A8-0061/2018)


13. Plan rada

Podijeljen je konačni prijedlog dnevnog reda plenarnih sjednica za ožujak 2018. (PE 618.460/PDOJ), za koji su predložene sljedeće izmjene (članak 149.a Poslovnika):

Ponedjeljak

Zahtjev Kluba zastupnika GUE/NGL-a da se rasprava o izjavi Komisije na temu „Politika integriteta Komisije, a posebno imenovanje glavnog tajnika Europske komisije” (točka 85 Zapisnika) zaključi podnošenjem prijedloga rezolucije.

Govorili su Dennis de Jong, u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a, kako bi obrazložio zahtjev, Esteban González Pons, u ime Kluba zastupnika PPE-a, kako bi se usprotivio zahtjevu, Philippe Lamberts, u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a, kako bi predložio da se to pitanje proslijedi odboru CONT i da on nakon poslijepodnevne rasprave da mišljenje o mogućnosti podnošenja prijedloga rezolucije, Esteban González Pons, kako bi se usprotivio tom prijedlogu, Dennis de Jong i Philippe Lamberts.

Parlament je odobrio prijedlog Philippea Lambertsa.

Zahtjev Kluba zastupnika ENF-a da se kao druga točka u dnevni red sjednice od ponedjeljka uvrsti izjava Komisije o razvojnoj pomoći i zloporabi od strane nevladinih organizacija nakon izjave Komisije o „političkom integritetu Komisije”.

Slijedom toga, rasprava i glasovanje o Izvješću: Peter Lundgren - A8-0321/2017 na temu „Početne kvalifikacije i periodično osposobljavanje vozača određenih cestovnih vozila i vozačke dozvole” (točka 43 Zapisnika) odgodit će se na sjednicu u travnju.

Govorio je Olaf Stuger, u ime Kluba zastupnika ENF-a, kako bi obrazložio zahtjev.

Parlament je odbio zahtjev.

Utorak

Zahtjev Kluba zastupnika ENF-a da se rasprava o izjavama Komisije i Vijeća na temu „Smjernice za okvir budućih odnosa između EU-a i Ujedinjene Kraljevine” (točka 70 Zapisnika) ne zaključi podnošenjem prijedloga rezolucije, odnosno da se ne glasuje.

Govorila je Janice Atkinson, u ime Kluba zastupnika ENF-a, kako bi obrazložila zahtjev.

Parlament je odbio zahtjev.

Zahtjev Kluba zastupnika S&D-a da se u dnevni red sjednice od utorka kao treća točka nakon rasprave o Izvješću: Daniele Viotti - na temu „Smjernice za proračun za 2019. – dio III.” (točka 49 Zapisnika), uvrsti izjava potpredsjednice Komisije / Visoke predstavnice Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku o napretku prema ostvarenju globalnog sporazuma o izbjeglicama i za sigurne, uredne i zakonite migracije, o kojoj bi se trebalo glasovati tijekom sjednice u travnju.

Govorili su Maria João Rodrigues, u ime Kluba zastupnika S&D-a, kako bi obrazložila zahtjev, Cecilia Wikström, kako bi predložila da se rasprava održi u travnju, Maria João Rodrigues, kako bi zatražila da se potpredsjednica Komisije / Visoka predstavnica Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku ipak kratko osvrne na tu temu u utorak, kako bi se mogla organizirati rapsrava tijekom sjednice u travnju (predsjednik je predložio da se od potpredsjednice Komisije / Visoke predstavnice Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku zatraži da se kratko osvrne na tu temu za vrijeme rasprava na kojima će sudjelovati sutradan).

Parlament je pristao na prijedlog.

Zahtjev Kluba zastupnika ECR-a da se na dnevni red poslijepodnevnog dijela sjednice kao treća točka uvrsti izjava potpredsjednice Komisije / Visoke predstavnice Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku na temu „izgledi za mir na Korejskom poluotoku u svjetlu nedavnih događanja” i da se rasporava zaključi podnošenjem prijedloga rezolucije.

Govorili su Nirj Deva, u ime Kluba zastupnika ECR-a, kako bi obrazložio zahtjev, Cristian Dan Preda, u ime Kluba zastupnika PPE-a, kako bi predložio da se ta rasprava održi tijekom sjednice u travnju i Nirj Deva, kako bi se usprotivio tom prijedlogu.

Parlament je odbio zahtjev Nirja Deve.

Parlament se složio s prijedlogom predsjednika da se od potpredsjednice Komisije / Visoke predstavnica Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku zatraži da se kratko osvrne na tu temu tijekom rasprava na kojima će sudjelovati sutradan.

Srijeda

Nema predloženih izmjena:

Četvrtak

Nema predloženih izmjena:

°
° ° °

Time je utvrđen plan rada.

PREDSJEDA: Bogusław LIBERADZKI
potpredsjednik


14. Politika integriteta Komisije, a posebno imenovanje glavnog tajnika Europske komisije (rasprava)

Izjava Komisije: Politika integriteta Komisije, a posebno imenovanje glavnog tajnika Europske komisije (2018/2624(RSP))

Günther Oettinger (povjerenik Komisije) dao je izjavu.

Govorili su: Françoise Grossetête, u ime Kluba zastupnika PPE-a, Arndt Kohn, u ime Kluba zastupnika S&D-a, koji odbija pitanje koje bi podizanjem plave kartice postavio Olaf Stuger, Jan Zahradil, u ime Kluba zastupnika ECR-a, Sophia in 't Veld, u ime Kluba zastupnika ALDE-a, Philippe Lamberts, u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a, Dennis de Jong, u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a, Nigel Farage, u ime Kluba zastupnika EFDD-a, Olaf Stuger, u ime Kluba zastupnika ENF-a, Bruno Gollnisch, nezavisni zastupnik, Marian-Jean Marinescu, Pervenche Berès, Peter van Dalen, Ramon Tremosa i Balcells, Bart Staes, Isabella Adinolfi, Nicolas Bay, Ingeborg Gräßle, Inés Ayala Sender, Anders Primdahl Vistisen, Sven Giegold, György Schöpflin, Mark Demesmaeker, Pascal Durand, Werner Langen i Bas Eickhout.

U postupku spontanog javljanja za riječ („catch the eye”) riječ je dobio: Tom Vandenkendelaere.

PREDSJEDA: Lívia JÁRÓKA
potpredsjednica

U postupku spontanog javljanja za riječ („catch the eye”) riječ su dobili: Eric Andrieu, Notis Marias, João Ferreira, Eleftherios Synadinos, Agnes Jongerius, Pirkko Ruohonen-Lerner, Georgios Epitideios i Krisztina Morvai.

Govorio je Günther Oettinger.

Rasprava je zaključena.


15. Rodna ravnopravnost u trgovinskim sporazumima EU-a (rasprava)

Izvješće o rodnoj ravnopravnosti u trgovinskim sporazumima EU-a [2017/2015(INI)] – Odbor za međunarodnu trgovinu – Odbor za prava žena i ravnopravnost spolova. Izvjestiteljice: Eleonora Forenza i Malin Björk (A8-0023/2018)

Eleonora Forenza i Malin Björk predstavile su izvješće.

Govorila je Marianne Thyssen (povjerenica Komisije).

Govorili su: Lola Sánchez Caldentey (izvjestiteljica za mišljenje Odbora DEVE), Tokia Saïfi, u ime Kluba zastupnika PPE-a, Maria Noichl, u ime Kluba zastupnika S&D-a, Branislav Škripek, u ime Kluba zastupnika ECR-a, Beatriz Becerra Basterrechea, u ime Kluba zastupnika ALDE-a, Margot Parker, u ime Kluba zastupnika EFDD-a, France Jamet, u ime Kluba zastupnika ENF-a, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Inma Rodríguez-Piñero, Joachim Starbatty, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Adam Szejnfeld i Barbara Matera.

U postupku spontanog javljanja za riječ („catch the eye”) riječ su dobili: Michaela Šojdrová, Maria Arena, Notis Marias, Izaskun Bilbao Barandica, Maria Lidia Senra Rodríguez, Florent Marcellesi, Julie Ward i Ana Miranda.

Govorile su: Marianne Thyssen, Eleonora Forenza i Malin Björk.

Rasprava je zaključena.

Glasovanje: točka 7.7 zapisnika od 13.3.2018..


16. Borba protiv nasilja nad ženama i djevojčicama i ratifikacija Istambulske konvencije od strane država članica EU-a (rasprava)

Izjava Komisije: Borba protiv nasilja nad ženama i djevojčicama i ratifikacija Istambulske konvencije od strane država članica EU-a (2018/2625(RSP))

Andrus Ansip (potpredsjednik Komisije) dao je izjavu.

Govorili su: Anna Maria Corazza Bildt, u ime Kluba zastupnika PPE-a, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, u ime Kluba zastupnika S&D-a, Jadwiga Wiśniewska, u ime Kluba zastupnika ECR-a, Beatriz Becerra Basterrechea, u ime Kluba zastupnika ALDE-a, Terry Reintke, u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a, Kostadinka Kuneva, u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a, Laura Ferrara, u ime Kluba zastupnika EFDD-a, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Iratxe García Pérez, Jordi Solé, Malin Björk, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Josef Weidenholzer i Julie Ward.

U postupku spontanog javljanja za riječ („catch the eye”) riječ su dobili: Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Nicola Caputo, Angel Dzhambazki, João Pimenta Lopes, Ana Miranda, Eleftherios Synadinos, Anna Záborská, Maria Grapini i Ruža Tomašić.

PREDSJEDA: Fabio Massimo CASTALDO
potpredsjednik

U postupku spontanog javljanja za riječ („catch the eye”) riječ je dobila: Eleonora Forenza.

Govorio je Andrus Ansip.

Rasprava je zaključena.


17. Usluge prekogranične dostave paketa ***I (rasprava)

Izvješće o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o uslugama prekogranične dostave paketa [COM(2016)0285 - C8-0195/2016 - 2016/0149(COD)] - Odbor za promet i turizam. Izvjestiteljica: Lucy Anderson (A8-0315/2017)

Lucy Anderson predstavila je izvješće.

Govorila je Biljana Borzan (izvjestiteljica za mišljenje Odbora IMCO).

Govorio je Andrus Ansip (potpredsjednik Komisije).

Govorili su: Markus Ferber, u ime Kluba zastupnika PPE-a, Ismail Ertug, u ime Kluba zastupnika S&D-a, Pavel Telička, u ime Kluba zastupnika ALDE-a, Marie-Christine Arnautu, u ime Kluba zastupnika ENF-a, Lampros Fountoulis, nezavisni zastupnik, Henna Virkkunen, Olga Sehnalová, Georg Mayer, Antonio López-Istúriz White, Nicola Caputo i Seán Kelly.

U postupku spontanog javljanja za riječ („catch the eye”) riječ su dobili: Notis Marias i João Pimenta Lopes.

Govorili su: Andrus Ansip i Lucy Anderson

Rasprava je zaključena.

Glasovanje: točka 7.4 zapisnika od 13.3.2018..


18. Početne kvalifikacije i periodično osposobljavanje vozača određenih cestovnih vozila i vozačke dozvole ***I (rasprava)

Izvješće o Prijedlogu direktive Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Direktive 2003/59/EZ o početnim kvalifikacijama i periodičnom osposobljavanju vozača određenih cestovnih vozila za prijevoz robe ili putnika i Direktive 2006/126/EZ o vozačkim dozvolama [COM(2017)0047 - C8-0025/2017 - 2017/0015(COD)] - Odbor za promet i turizam. Izvjestitelj: Peter Lundgren (A8-0321/2017)

Peter Lundgren predstavio je izvješće.

Govorila je Violeta Bulc (povjerenica Komisije).

Govorili su: Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, u ime Kluba zastupnika PPE-a, Maria Grapini, u ime Kluba zastupnika S&D-a, Mark Demesmaeker, u ime Kluba zastupnika ECR-a, Izaskun Bilbao Barandica, u ime Kluba zastupnika ALDE-a, Merja Kyllönen, u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a, Jill Seymour, u ime Kluba zastupnika EFDD-a, Ivica Tolić i Lucy Anderson.

U postupku spontanog javljanja za riječ („catch the eye”) riječ je dobio: Andrey Novakov.

PREDSJEDA: Sylvie GUILLAUME
potpredsjednica

U postupku spontanog javljanja za riječ („catch the eye”) riječ je dobio: Notis Marias.

Govorili su: Violeta Bulc i Peter Lundgren.

Rasprava je zaključena.

Glasovanje: točka 7.5 zapisnika od 13.3.2018..


19. Europska strategija za kooperativne inteligentne prometne sustave (kratko predstavljanje)

Izvješće o Europskoj strategiji za kooperativne inteligentne prometne sustave [2017/2067(INI)] - Odbor za promet i turizam. Izvjestitelj: István Ujhelyi (A8-0036/2018)

István Ujhelyi održao je predstavljanje.

U postupku spontanog javljanja za riječ („catch the eye”) riječ su dobili: Henna Virkkunen, Nicola Caputo, Notis Marias, Kateřina Konečná i Merja Kyllönen

Govorila je Violeta Bulc (povjerenica Komisije).

Točka je zaključena.

Glasovanje: točka 7.3 zapisnika od 13.3.2018..


20. Regije koje zaostaju u EU-u (kratko predstavljanje)

Izvješće o regijama koje zaostaju u EU-u [2017/2208(INI)] - Odbor za regionalni razvoj. Izvjestiteljica: Michela Giuffrida (A8-0046/2018)

Michela Giuffrida održala je predstavljanje.

U postupku spontanog javljanja za riječ („catch the eye”) riječ su dobili: Maria Spyraki, Nicola Caputo, Notis Marias, Rosa D'Amato, Kostas Papadakis, Fernando Ruas, Maria Gabriela Zoană, Maria Grapini, Ruža Tomašić, Momchil Nekov i Daniel Buda.

Govorila je Corina Crețu (povjerenik Komisije).

Točka je zaključena.

Glasovanje: točka 7.8 zapisnika od 13.3.2018..


21. Uloga regija i gradova EU-a u provođenju Pariškog sporazuma s konferencije COP 21 o klimatskim promjenama (kratko predstavljanje)

Izvješće o ulozi regija i gradova EU-a u provođenju Pariškog sporazuma s konferencije COP 21 o klimatskim promjenama [2017/2006(INI)] - Odbor za regionalni razvoj. Izvjestiteljica: Ángela Vallina (A8-0045/2018)

Ángela Vallina održala je predstavljanje.

U postupku spontanog javljanja za riječ („catch the eye”) riječ su dobili: Maria Spyraki, Maria Gabriela Zoană, Notis Marias, Julie Ward, Tibor Szanyi i Maria Grapini.

Govorila je Corina Crețu (povjerenica Komisije).

Točka je zaključena.

Glasovanje: točka 7.9 zapisnika od 13.3.2018..


22. Jednominutni govori o pitanjima od političke važnosti

U smislu članka 163. Poslovnika sljedeći su zastupnici održali jednominutne govore jer su Parlament željeli upozoriti na pitanja od političke važnosti:

Pál Csáky, Virginie Rozière, Arne Gericke, Thierry Cornillet, Ana Miranda, Kostas Chrysogonos, Laurenţiu Rebega, László Tőkés, Maria Grapini, Jasenko Selimovic, Miroslavs Mitrofanovs, Miguel Urbán Crespo, Anna Záborská, Alex Mayer, Josep-Maria Terricabras, Martina Anderson, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Jonás Fernández, Michaela Šojdrová, Tibor Szanyi, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Julie Ward i Andrejs Mamikins.


23. Dnevni red sljedeće dnevne sjednice

Utvrđen je dnevni red sutrašnje dnevne sjednice (dokument „Dnevni red” PE 618.460/OJMA).


24. Zatvaranje dnevne sjednice

Dnevna sjednica zatvorena je u 23:04 h.


25. Zaključenje godišnjeg zasjedanja

Zasjedanje Europskog parlamenta 2017. ̶ 2018. zaključeno je.

U skladu s odredbama Ugovora, Parlament zasjeda sutra, u utorak 13. ožujka 2018. u 9:00 h.

Klaus Welle

Pavel Telička

glavni tajnik

potpredsjednik


POPIS NAZOČNIH

Nazočni:

Ademov Asim, Adinolfi Isabella, Agea Laura, Agnew John Stuart, Aguilera Clara, Aiuto Daniela, Aker Tim, Ali Nedzhmi, Alliot-Marie Michèle, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson Max, Andrieu Eric, Andrikienė Laima Liucija, Androulakis Nikos, Annemans Gerolf, Arena Maria, Arimont Pascal, Arnautu Marie-Christine, Arthuis Jean, Ashworth Richard, Assis Francisco, Atkinson Janice, Auken Margrete, Auštrevičius Petras, Ayala Sender Inés, Ayuso Pilar, van Baalen Johannes Cornelis, Bach Georges, Balas Guillaume, Balčytis Zigmantas, Balczó Zoltán, Batten Gerard, Bay Nicolas, Bayet Hugues, Bearder Catherine, Becerra Basterrechea Beatriz, Becker Heinz K., Belet Ivo, Bendtsen Bendt, Benifei Brando, Beňová Monika, Berès Pervenche, Bilbao Barandica Izaskun, Bilde Dominique, Bizzotto Mara, Björk Malin, Blanco López José, Blinkevičiūtė Vilija, Bocskor Andrea, Böge Reimer, Bogovič Franc, Boni Michał, Borghezio Mario, Borzan Biljana, Boştinaru Victor, Bours Louise, Boutonnet Marie-Christine, Bové José, Boylan Lynn, Brannen Paul, Bresso Mercedes, Briano Renata, Briois Steeve, Buchner Klaus, Buda Daniel, Bullmann Udo, Bullock Jonathan, Buşoi Cristian-Silviu, Bütikofer Reinhard, Buzek Jerzy, Cadec Alain, Calvet Chambon Enrique, van de Camp Wim, Campbell Bannerman David, Caputo Nicola, Carthy Matt, Carver James, Casa David, Caspary Daniel, Castaldo Fabio Massimo, del Castillo Vera Pilar, Cavada Jean-Marie, Cesa Lorenzo, Charanzová Dita, Chauprade Aymeric, Childers Nessa, Chinnici Caterina, Chountis Nikolaos, Christoforou Lefteris, Chrysogonos Kostas, Cicu Salvatore, Cirio Alberto, Clune Deirdre, Coburn David, Coelho Carlos, Collin-Langen Birgit, Collins Jane, Colombier Jacques, Comi Lara, Corazza Bildt Anna Maria, Corbett Richard, Cornillet Thierry, Costa Silvia, Couso Permuy Javier, Cramer Michael, Cristea Andi, Csáky Pál, Czarnecki Ryszard, Czesak Edward, van Dalen Peter, Dalli Miriam, Dalton Daniel, Dalunde Jakop G., D'Amato Rosa, Dance Seb, Danti Nicola, (The Earl of) Dartmouth William, De Castro Paolo, Delahaye Angélique, Deli Andor, Delli Karima, Delvaux Mady, Demesmaeker Mark, Denanot Jean-Paul, Deprez Gérard, Deß Albert, Detjen Michael, Deva Nirj, Diaconu Mircea, Díaz de Mera García Consuegra Agustín, Dlabajová Martina, Dodds Diane, Dohrmann Jørn, Dorfmann Herbert, D'Ornano Mireille, Durand Pascal, Dzhambazki Angel, Eck Stefan, Ehler Christian, Eickhout Bas, Elissen André, Epitideios Georgios, Erdős Norbert, Ernst Cornelia, Ertug Ismail, Estaràs Ferragut Rosa, Etheridge Bill, Evans Jill, Evi Eleonora, Fajon Tanja, Farage Nigel, Faria José Inácio, Federley Fredrick, Ferber Markus, Fernandes José Manuel, Fernández Jonás, Ferrara Laura, Ferreira João, Finch Raymond, Fitto Raffaele, Fjellner Christofer, Flack John, Flanagan Luke Ming, Fleckenstein Knut, Florenz Karl-Heinz, Fontana Lorenzo, Forenza Eleonora, Foster Jacqueline, Fotyga Anna, Fountoulis Lampros, Freund Eugen, Frunzulică Doru-Claudian, Gahler Michael, Gál Kinga, Gambús Francesc, García Pérez Iratxe, Gardiazabal Rubial Eider, Gardini Elisabetta, Gebhardt Evelyne, Geier Jens, Gerbrandy Gerben-Jan, Gericke Arne, Geringer de Oedenberg Lidia Joanna, Giegold Sven, Gierek Adam, Gieseke Jens, Gill Neena, Gill Nathan, Girling Julie, Giuffrida Michela, Goddyn Sylvie, Goerens Charles, Gollnisch Bruno, Gomes Ana, González Peñas Tania, González Pons Esteban, Gosiewska Beata, Grammatikakis Giorgos, de Grandes Pascual Luis, Grapini Maria, Gräßle Ingeborg, Graswander-Hainz Karoline, Griffin Theresa, Grigule-Pēterse Iveta, Grossetête Françoise, Grzyb Andrzej, Gualtieri Roberto, Guillaume Sylvie, Guoga Antanas, Hadjigeorgiou Takis, Halla-aho Jussi, Hannan Daniel, Harkin Marian, Häusling Martin, Hautala Heidi, Hayes Brian, Hazekamp Anja, Hedh Anna, Henkel Hans-Olaf, Herranz García Esther, Hetman Krzysztof, Hirsch Nadja, Hoc Czesław, Hoffmann Iris, Hohlmeier Monika, Hökmark Gunnar, Hölvényi György, Honeyball Mary, Hookem Mike, Hortefeux Brice, Howarth John, Hübner Danuta Maria, Hudghton Ian, Hyusmenova Filiz, in 't Veld Sophia, Iturgaiz Carlos, Iwaszkiewicz Robert Jarosław, Jaakonsaari Liisa, Jäätteenmäki Anneli, Jadot Yannick, Jahr Peter, Jakovčić Ivan, Jalkh Jean-François, James Diane, Jamet France, Járóka Lívia, Jazłowiecka Danuta, Ježek Petr, Jiménez-Becerril Barrio Teresa, Joly Eva, de Jong Dennis, Jongerius Agnes, Joulaud Marc, Jurek Marek, Kadenbach Karin, Kaili Eva, Kalinowski Jarosław, Kallas Kaja, Kalniete Sandra, Kammerevert Petra, Kappel Barbara, Karas Othmar, Karim Sajjad, Kariņš Krišjānis, Karlsson Rikke-Louise, Karski Karol, Kaufmann Sylvia-Yvonne, Kefalogiannis Manolis, Kelam Tunne, Keller Jan, Keller Ska, Kelly Seán, Klinz Wolf, Kłosowski Sławomir, Koch Dieter-Lebrecht, Kofod Jeppe, Kohlíček Jaromír, Kohn Arndt, Kölmel Bernd, Konečná Kateřina, Köster Dietmar, Kouloglou Stelios, Kouroumbashev Peter, Kovatchev Andrey, Kozłowska-Rajewicz Agnieszka, Krasnodębski Zdzisław, Krehl Constanze, Krupa Urszula, Kudrycka Barbara, Kuhn Werner, Kukan Eduard, Kuneva Kostadinka, Kuźmiuk Zbigniew, Kyenge Cécile Kashetu, Kyllönen Merja, Kyrkos Miltiadis, Kyrtsos Georgios, Kyuchyuk Ilhan, Lalonde Patricia, Lamassoure Alain, Lambert Jean, Lange Bernd, Langen Werner, La Via Giovanni, Lavrilleux Jérôme, Lebreton Gilles, Lechevalier Christelle, Le Hyaric Patrick, Leinen Jo, Lenaers Jeroen, Le Pen Jean-Marie, Lewandowski Janusz, Liberadzki Bogusław, Liese Peter, Lietz Arne, Lins Norbert, Lochbihler Barbara, Loiseau Philippe, Løkkegaard Morten, Loones Sander, Lope Fontagné Verónica, López Javi, López Aguilar Juan Fernando, López Bermejo Paloma, López-Istúriz White Antonio, Lösing Sabine, Lucke Bernd, Ludvigsson Olle, Łukacijewska Elżbieta Katarzyna, Lundgren Peter, Łybacka Krystyna, McAllister David, McAvan Linda, McGuinness Mairead, McIntyre Anthea, Macovei Monica, Malinov Svetoslav Hristov, Maltese Curzio, Mamikins Andrejs, Mandl Lukas, Maňka Vladimír, Mann Thomas, Manscour Louis-Joseph, Marcellesi Florent, Marias Notis, Marinescu Marian-Jean, Marinho e Pinto António, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello Fulvio, Maštálka Jiří, Matera Barbara, Matias Marisa, Mato Gabriel, Matthews Rupert, Maullu Stefano, Mavrides Costas, Maydell Eva, Mayer Georg, Mayer Alex, Mazuronis Valentinas, Meissner Gesine, Mélin Joëlle, Melo Nuno, Metsola Roberta, Michel Louis, Michels Martina, Mihaylova Iskra, Mikolášik Miroslav, Millán Mon Francisco José, van Miltenburg Matthijs, Miranda Ana, Mitrofanovs Miroslavs, Mizzi Marlene, Mlinar Angelika, Mobarik Nosheena, Moi Giulia, Moisă Sorin, Molnár Csaba, Monot Bernard, Monteiro de Aguiar Cláudia, Montel Sophie, Moody Clare, Moraes Claude, Morgano Luigi, Morin-Chartier Elisabeth, Morvai Krisztina, Müller Ulrike, Mureşan Siegfried, Mussolini Alessandra, Nagy József, Nart Javier, Nekov Momchil, Neuser Norbert, Nica Dan, Nicholson James, Nicolai Norica, Niebler Angelika, Niedermayer Luděk, Niedermüller Péter, van Nistelrooij Lambert, Noichl Maria, Novakov Andrey, Nuttall Paul, Obermayr Franz, O'Flynn Patrick, Olbrycht Jan, Ożóg Stanisław, Pabriks Artis, Padar Ivari, Paet Urmas, Paksas Rolandas, Palmer Rory, Panzeri Pier Antonio, Paolucci Massimo, Papadakis Demetris, Papadakis Kostas, Papadimoulis Dimitrios, Parker Margot, Paşcu Ioan Mircea, Pavel Emilian, Payne Jiří, Pedicini Piernicola, Peillon Vincent, Peterle Alojz, Petersen Morten, Petir Marijana, Picula Tonino, Piecha Bolesław G., Pieper Markus, Pietikäinen Sirpa, Pimenta Lopes João, Piotrowski Mirosław, Piri Kati, Pirinski Georgi, Pitera Julia, Plura Marek, Poc Pavel, Poche Miroslav, Pogliese Salvatore Domenico, Polčák Stanislav, Popa Răzvan, Poręba Tomasz Piotr, Pospíšil Jiří, Preda Cristian Dan, Pretzell Marcus, Preuß Gabriele, Procter John, Proust Franck, Quisthoudt-Rowohl Godelieve, Radev Emil, Radoš Jozo, Radtke Dennis, Rebega Laurenţiu, Reda Julia, Reding Viviane, Regner Evelyn, Reid Julia, Reimon Michel, Reintke Terry, Revault d'Allonnes Bonnefoy Christine, Ribeiro Sofia, Ries Frédérique, Riquet Dominique, Rivasi Michèle, Rochefort Robert, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Inma, Rodust Ulrike, Rolin Claude, Ropė Bronis, Rosati Dariusz, Rozière Virginie, Ruas Fernando, Rübig Paul, Ruohonen-Lerner Pirkko, Saïfi Tokia, Sakorafa Sofia, Salafranca Sánchez-Neyra José Ignacio, Salini Massimiliano, Salvini Matteo, Sánchez Caldentey Lola, Sander Anne, Sant Alfred, dos Santos Manuel, Sârbu Daciana Octavia, Sargentini Judith, Saryusz-Wolski Jacek, Saudargas Algirdas, Schaake Marietje, Schaffhauser Jean-Luc, Schaldemose Christel, Schirdewan Martin, Schlein Elly, Schmidt Claudia, Scholz Helmut, Schöpflin György, Schreijer-Pierik Annie, Schulze Sven, Schuster Joachim, Schwab Andreas, Scott Cato Molly, Sehnalová Olga, Selimovic Jasenko, Senra Rodríguez Maria Lidia, Sernagiotto Remo, Serrão Santos Ricardo, Seymour Jill, Siekierski Czesław Adam, Silva Pereira Pedro, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel Birgit, Škripek Branislav, Škrlec Davor, Smith Alyn, Smolková Monika, Sógor Csaba, Šojdrová Michaela, Solé Jordi, Šoltes Igor, Sommer Renate, Spinelli Barbara, Spyraki Maria, Staes Bart, Stanishev Sergei, Starbatty Joachim, Štefanec Ivan, Štětina Jaromír, Stevens Helga, Stihler Catherine, Stolojan Theodor Dumitru, Stuger Olaf, Sulík Richard, Šulin Patricija, Sylikiotis Neoklis, Synadinos Eleftherios, Szájer József, Szanyi Tibor, Szejnfeld Adam, Tajani Antonio, Tamburrano Dario, Tănăsescu Claudiu Ciprian, Tannock Charles, Țapardel Claudia, Tarabella Marc, Tarand Indrek, Taylor Keith, Telička Pavel, Terricabras Josep-Maria, Theocharous Eleni, Thomas Isabelle, Thun und Hohenstein Róża, Tőkés László, Tolić Ivica, Tomaševski Valdemar, Tomašić Ruža, Tomc Romana, Toom Yana, Torres Martínez Estefanía, Torvalds Nils, Tošenovský Evžen, Trebesius Ulrike, Tremosa i Balcells Ramon, Troszczynski Mylène, Trüpel Helga, Ţurcanu Mihai, Ujazdowski Kazimierz Michał, Ujhelyi István, Ulvskog Marita, Ungureanu Traian, Urbán Crespo Miguel, Urtasun Ernest, Urutchev Vladimir, Vaidere Inese, Vajgl Ivo, Valcárcel Siso Ramón Luis, Vălean Adina-Ioana, Valenciano Elena, Valero Bodil, Valli Marco, Vallina Ángela, Vana Monika, Van Brempt Kathleen, Vandenkendelaere Tom, Vaughan Derek, Vautmans Hilde, Väyrynen Paavo, Vergiat Marie-Christine, Viegas Miguel, Vilimsky Harald, Viotti Daniele, Virkkunen Henna, Vistisen Anders Primdahl, Voigt Udo, Voss Axel, Vozemberg-Vrionidi Elissavet, Waitz Thomas, Wałęsa Jarosław, Ward Julie, Weber Renate, Weidenholzer Josef, von Weizsäcker Jakob, Wenta Bogdan Brunon, Werner Martina, Wieland Rainer, Wierinck Lieve, Wikström Cecilia, Winberg Kristina, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska Jadwiga, Wölken Tiemo, Woolfe Steven, Záborská Anna, Zagorakis Theodoros, Zahradil Jan, Zammit Dimech Francis, Zanni Marco, Zanonato Flavio, Zarianopoulos Sotirios, Zdechovský Tomáš, Zdrojewski Bogdan Andrzej, Zeller Joachim, Zemke Janusz, Zijlstra Auke, Zimmer Gabriele, Złotowski Kosma, Zoană Maria Gabriela, Zoffoli Damiano, Żółtek Stanisław, Zorrinho Carlos, Zovko Željana, Zullo Marco, Zver Milan, Zwiefka Tadeusz

Ispričani:

Christensen Ole, Corrao Ignazio, Crowley Brian, Fisas Ayxelà Santiago, Marusik Michał, Nilsson Jens, Sonneborn Martin, Zīle Roberts, Žitňanská Jana

Posljednje ažuriranje: 10. ožujka 2020.Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti