Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2018/2573(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документите :

Внесени текстове :

B8-0134/2018

Разисквания :

PV 13/03/2018 - 3
CRE 13/03/2018 - 3

Гласувания :

PV 14/03/2018 - 8.1
CRE 14/03/2018 - 8.1
Обяснение на вота

Приети текстове :


Протокол
Вторник, 13 март 2018 г. - Страсбург

3. Насоки относно рамката на бъдещите отношения между ЕС и Обединеното кралство (разискване)
Пълни стенографски протоколи

Изявления на Съвета и на Комисията: Насоки относно рамката на бъдещите отношения между ЕС и Обединеното кралство (2018/2573(RSP))

Моника Панайотова (действащ председател на Съвета) и Jean-Claude Juncker (председател на Комисията) направиха изявления.

Изказаха се: Elmar Brok, от името на групата PPE, Roberto Gualtieri, от името на групата S&D, Peter van Dalen, от името на групата ECR, Guy Verhofstadt, от името на групата ALDE, Philippe Lamberts, от името на групата Verts/ALE, Gabriele Zimmer, от името на групата GUE/NGL, Nigel Farage, от името на групата EFDD, Janice Atkinson, от името на групата ENF, и Diane James, независима.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Mairead MCGUINNESS
Заместник-председател

Изказаха се: Esteban González Pons, Richard Corbett, Hans-Olaf Henkel, Dita Charanzová, Molly Scott Cato, Barbara Spinelli, Gerard Batten, Marcus Pretzell, Diane Dodds, Danuta Maria Hübner, Bernd Lange, Zdzisław Krasnodębski, Alyn Smith, Matt Carthy, Marcel de Graaff, Steven Woolfe, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Doru-Claudian Frunzulică, György Schöpflin, Pervenche Berès, John Flack, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Alyn Smith, William (The Earl of) Dartmouth, Steven Woolfe, последните двама относно изказването на Alyn Smith, David Campbell Bannerman относно провеждането на разискването (председателят направи уточнения), Jill Evans, Luke Ming Flanagan, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Paul Rübig, Jeroen Lenaers, Mercedes Bresso, Ruža Tomašić, Georgios Kyrtsos, Nicola Danti, James Nicholson, Gunnar Hökmark, който/която отговори също така на въпрос „синя карта“ от William (The Earl of) Dartmouth, Josef Weidenholzer, Tom Vandenkendelaere, Agnes Jongerius, Othmar Karas, Bogusław Liberadzki, Marietje Schaake и Terry Reintke.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Antonio TAJANI
Председател

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Francisco José Millán Mon, Juan Fernando López Aguilar, David Campbell Bannerman, Catherine Bearder, Ana Miranda, João Ferreira, Mairead McGuinness, John Howarth и Arne Gericke.

Изказаха се: Michel Barnier (главен преговарящ) и Моника Панайотова.

Предложения за резолюции, внесени на основание член 123, параграф 2 от Правилника за дейността, в заключение на разискванията:

—   Raymond Finch, от името на групата EFDD, относно насоки по отношение на рамката на бъдещите отношения между ЕС и Обединеното кралство (2018/2573(RSP)) (B8-0134/2018);

—   Guy Verhofstadt, координатор и председател на групата ALDE, Manfred Weber, председател на групата PPE, Roberto Gualtieri от името на групата S&D, Gabriele Zimmer, председател на групата GUE/NGL, Philippe Lamberts, Ska Keller, съпредседатели на групата Verts/ALE, Danuta Maria Hübner, председател на комисията AFCO, относно рамката на бъдещите отношения между ЕС и Обединеното кралство (2018/2573(RSP)) (B8-0135/2018).

Разискването приключи.

Гласуване: точка 8.1 от протокола от 14.3.2018 г.

Последно осъвременяване: 25 юни 2018 г.Правна информация - Политика за поверителност