Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2018/2573(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Forløb for dokumenter :

Indgivne tekster :

B8-0134/2018

Forhandlinger :

PV 13/03/2018 - 3
CRE 13/03/2018 - 3

Afstemninger :

PV 14/03/2018 - 8.1
CRE 14/03/2018 - 8.1
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :


Protokol
Tirsdag den 13. marts 2018 - Strasbourg

3. Retningslinjer for rammen for de fremtidige forbindelser mellem EU og UK (forhandling)
CRE

Redegørelser ved Rådet og Kommissionen: Retningslinjer for rammen for de fremtidige forbindelser mellem EU og UK (2018/2573(RSP))

Monika Panayotova (formand for Rådet) og Jean-Claude Juncker (formand for Kommissionen) afgav redegørelserne.

Talere: Elmar Brok for PPE-Gruppen, Roberto Gualtieri for S&D-Gruppen, Peter van Dalen for ECR-Gruppen, Guy Verhofstadt for ALDE-Gruppen, Philippe Lamberts for Verts/ALE-Gruppen, Gabriele Zimmer for GUE/NGL-Gruppen, Nigel Farage for EFDD-Gruppen, Janice Atkinson for ENF-Gruppen, og Diane James, løsgænger.

FORSÆDE: Mairead MCGUINNESS
næstformand

Talere: Esteban González Pons, Richard Corbett, Hans-Olaf Henkel, Dita Charanzová, Molly Scott Cato, Barbara Spinelli, Gerard Batten, Marcus Pretzell, Diane Dodds, Danuta Maria Hübner, Bernd Lange, Zdzisław Krasnodębski, Alyn Smith, Matt Carthy, Marcel de Graaff, Steven Woolfe, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Doru-Claudian Frunzulică, György Schöpflin, Pervenche Berès, John Flack, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Alyn Smith, William (The Earl of) Dartmouth, Steven Woolfe, de to sidstnævnte om Alyn Smiths indlæg, David Campbell Bannerman om afviklingen af forhandlingen (formanden gav præciserende oplysninger), Jill Evans, Luke Ming Flanagan, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Paul Rübig, Jeroen Lenaers, Mercedes Bresso, Ruža Tomašić, Georgios Kyrtsos, Nicola Danti, James Nicholson, Gunnar Hökmark, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra William (The Earl of) Dartmouth, Josef Weidenholzer, Tom Vandenkendelaere, Agnes Jongerius, Othmar Karas, Bogusław Liberadzki, Marietje Schaake og Terry Reintke.

FORSÆDE: Antonio TAJANI
formand

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Francisco José Millán Mon, Juan Fernando López Aguilar, David Campbell Bannerman, Catherine Bearder, Ana Miranda, João Ferreira, Mairead McGuinness, John Howarth og Arne Gericke.

Talere: Michel Barnier (chefforhandler) og Monika Panayotova.

Beslutningsforslag fremsat som afslutning på forhandlingen (forretningsordenens artikel 123, stk. 2):

—   Raymond Finch for EFDD-Gruppen, om retningslinjer for rammerne for de fremtidige forbindelser mellem EU og Det Forenede Kongerige (2018/2573(RSP)) (B8-0134/2018);

—   Guy Verhofstadt, koordinator og formand for ALDE-Gruppen, Manfred Weber, formand for PPE-Gruppen, Roberto Gualtieri for S&D-Gruppen, Gabriele Zimmer, formand for GUE/NGL-Gruppen, Philippe Lamberts, Ska Keller, formænd for Verts/ALE-Gruppen, Danuta Maria Hübner, formand for AFCO, om rammerne for de fremtidige forbindelser mellem EU og Det Forenede Kongerige (2018/2573(RSP)) (B8-0135/2018).

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 8.1 i protokollen af 14.3.2018.

Seneste opdatering: 25. juni 2018Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik