Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2018/2573(RSP)
Stadium plenaire behandeling
Kies een document :

Ingediende teksten :

B8-0134/2018

Debatten :

PV 13/03/2018 - 3
CRE 13/03/2018 - 3

Stemmingen :

PV 14/03/2018 - 8.1
CRE 14/03/2018 - 8.1
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :


Notulen
Dinsdag 13 maart 2018 - Straatsburg

3. Richtsnoeren voor het kader van de toekomstige betrekkingen EU-VK (debat)
CRE

Verklaringen van de Raad en de Commissie: Richtsnoeren voor het kader van de toekomstige betrekkingen EU-VK (2018/2573(RSP))

Monika Panayotova (fungerend voorzitter van de Raad) en Jean-Claude Juncker (voorzitter van de Commissie) leggen de verklaringen af.

Het woord wordt gevoerd door Elmar Brok, namens de PPE-Fractie, Roberto Gualtieri, namens de S&D-Fractie, Peter van Dalen, namens de ECR-Fractie, Guy Verhofstadt, namens de ALDE-Fractie, Philippe Lamberts, namens de Verts/ALE-Fractie, Gabriele Zimmer, namens de GUE/NGL-Fractie, Nigel Farage, namens de EFDD-Fractie, Janice Atkinson, namens de ENF-Fractie, en Diane James, niet-fractiegebonden lid.

VOORZITTER: Mairead MCGUINNESS
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Esteban González Pons, Richard Corbett, Hans-Olaf Henkel, Dita Charanzová, Molly Scott Cato, Barbara Spinelli, Gerard Batten, Marcus Pretzell, Diane Dodds, Danuta Maria Hübner, Bernd Lange, Zdzisław Krasnodębski, Alyn Smith, Matt Carthy, Marcel de Graaff, Steven Woolfe, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Doru-Claudian Frunzulică, György Schöpflin, Pervenche Berès, John Flack, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Alyn Smith, William (The Earl of) Dartmouth, Steven Woolfe, de twee laatstgenoemden over de woorden van Alyn Smith, David Campbell Bannerman over het verloop van het debat (de Voorzitter geeft nadere toelichting), Jill Evans, Luke Ming Flanagan, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Paul Rübig, Jeroen Lenaers, Mercedes Bresso, Ruža Tomašić, Georgios Kyrtsos, Nicola Danti, James Nicholson, Gunnar Hökmark, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van William (The Earl of) Dartmouth, Josef Weidenholzer, Tom Vandenkendelaere, Agnes Jongerius, Othmar Karas, Bogusław Liberadzki, Marietje Schaake en Terry Reintke.

VOORZITTER: Antonio TAJANI
Voorzitter

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Francisco José Millán Mon, Juan Fernando López Aguilar, David Campbell Bannerman, Catherine Bearder, Ana Miranda, João Ferreira, Mairead McGuinness, John Howarth en Arne Gericke.

Het woord wordt gevoerd door Michel Barnier (hoofdonderhandelaar) en Monika Panayotova.

Ontwerpresoluties, ingediend overeenkomstig artikel 123, lid 2, van het Reglement, tot besluit van het debat:

—   Raymond Finch, namens de EFDD-Fractie, over de richtsnoeren voor het kader van de toekomstige betrekkingen tussen de EU en het VK (2018/2573(RSP)) (B8-0134/2018);

—   Guy Verhofstadt, coördinateur en voorzitter van de ALDE-Fractie, Manfred Weber, voorzitter van de PPE-Fractie, Roberto Gualtieri namens de S&D-Fractie, Gabriele Zimmer, voorzitter van de GUE/NGL-Fractie, Philippe Lamberts, Ska Keller, medevoorzitters van de Verts/ALE-Fractie, Danuta Maria Hübner, voorzitter van de Commissie AFCO, over het kader van de toekomstige betrekkingen tussen de EU en het VK (2018/2573(RSP)) (B8-0135/2018).

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 8.1 van de notulen van 14.3.2018.

Laatst bijgewerkt op: 25 juni 2018Juridische mededeling - Privacybeleid