Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2018/2573(RSP)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Wybrany dokument :

Teksty złożone :

B8-0134/2018

Debaty :

PV 13/03/2018 - 3
CRE 13/03/2018 - 3

Głosowanie :

PV 14/03/2018 - 8.1
CRE 14/03/2018 - 8.1
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :


Protokół
Wtorek, 13 marca 2018 r. - Strasburg

3. Wytyczne w sprawie przyszłych stosunków UE i Zjednoczonego Królestwa (debata)
CRE

Oświadczenia Rady i Komisji: Wytyczne w sprawie przyszłych stosunków UE i Zjednoczonego Królestwa (2018/2573(RSP))

Monika Panayotova (urzędująca przewodnicząca Rady) i Jean-Claude Juncker (przewodniczący Komisji) wygłosili oświadczenia.

Głos zabrali: Elmar Brok w imieniu grupy PPE, Roberto Gualtieri w imieniu grupy S&D, Peter van Dalen w imieniu grupy ECR, Guy Verhofstadt w imieniu grupy ALDE, Philippe Lamberts w imieniu grupy Verts/ALE, Gabriele Zimmer w imieniu grupy GUE/NGL, Nigel Farage w imieniu grupy EFDD, Janice Atkinson w imieniu grupy ENF i Diane James, niezrzeszona.

PRZEWODNICTWO: Mairead MCGUINNESS
Wiceprzewodnicząca

Głos zabrali: Esteban González Pons, Richard Corbett, Hans-Olaf Henkel, Dita Charanzová, Molly Scott Cato, Barbara Spinelli, Gerard Batten, Marcus Pretzell, Diane Dodds, Danuta Maria Hübner, Bernd Lange, Zdzisław Krasnodębski, Alyn Smith, Matt Carthy, Marcel de Graaff, Steven Woolfe, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Doru-Claudiana Frunzulicę, György Schöpflin, Pervenche Berès, John Flack, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Alyna Smitha, William (The Earl of) Dartmouth, Steven Woolfe, ci dwaj ostatni w sprawie wystąpienia Alyna Smitha, David Campbell Bannerman w sprawie przebiegu debaty (Przewodnicząca udzieliła wyjaśnień.), Jill Evans, Luke Ming Flanagan, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Paula Rübiga, Jeroen Lenaers, Mercedes Bresso, Ruža Tomašić, Georgios Kyrtsos, Nicola Danti, James Nicholson, Gunnar Hökmark, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Williama (The Earl of) Dartmouth, Josef Weidenholzer, Tom Vandenkendelaere, Agnes Jongerius, Othmar Karas, Bogusław Liberadzki, Marietje Schaake i Terry Reintke.

PRZEWODNICTWO: Antonio TAJANI
Przewodniczący

Zgodnie z procedurą zgłoszeń z sali głos zabrali: Francisco José Millán Mon, Juan Fernando López Aguilar, David Campbell Bannerman, Catherine Bearder, Ana Miranda, João Ferreira, Mairead McGuinness, John Howarth i Arne Gericke.

Głos zabrali: Michel Barnier (główny negocjator) i Monika Panayotova.

Projekty rezolucji złożone na podstawie art. 123 ust. 2 Regulaminu na zakończenie debaty:

—   Raymond Finch w imieniu grupy EFDD, w sprawie wytycznych dotyczących ram przyszłych stosunków między UE a Zjednoczonym Królestwem (2018/2573(RSP)) (B8-0134/2018);

—   Guy Verhofstadt, koordynator i przewodniczący grupy ALDE, Manfred Weber, przewodniczący grupy PPE, Roberto Gualtieri w imieniu grupy S&D, Gabriele Zimmer, przewodnicząca grupy GUE/NGL, Philippe Lamberts i Ska Keller, współprzewodniczący grupy Verts/ALE, Danuta Maria Hübner, przewodnicząca komisji AFCO, w sprawie ram przyszłych stosunków między UE a Zjednoczonym Królestwem (2018/2573(RSP)) (B8-0135/2018).

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 8.1 protokołu z dnia 14.3.2018.

Ostatnia aktualizacja: 25 czerwca 2018Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności