Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2018/2573(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postupy dokumentov :

Predkladané texty :

B8-0134/2018

Rozpravy :

PV 13/03/2018 - 3
CRE 13/03/2018 - 3

Hlasovanie :

PV 14/03/2018 - 8.1
CRE 14/03/2018 - 8.1
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :


Zápisnica
Utorok, 13. marca 2018 - Štrasburg

3. Usmernenia o rámci budúcich vzťahov medzi EÚ a Spojeným kráľovstvom (rozprava)
Doslovný zápis

Vyhlásenia Rady a Komisie: Usmernenia o rámci budúcich vzťahov medzi EÚ a Spojeným kráľovstvom (2018/2573(RSP))

Monika Panayotova (úradujúca predsedníčka Rady) a Jean-Claude Juncker (predseda Komisie) vystúpili s vyhlásením.

Vystúpili títo poslanci: Elmar Brok v mene skupiny PPE, Roberto Gualtieri v mene skupiny S&D, Peter van Dalen v mene skupiny ECR, Guy Verhofstadt v mene skupiny ALDE, Philippe Lamberts v mene skupiny Verts/ALE, Gabriele Zimmer v mene skupiny GUE/NGL, Nigel Farage v mene skupiny EFDD, Janice Atkinson v mene skupiny ENF a Diane James, nezaradená poslankyňa.

PREDSEDNÍCTVO: Mairead MCGUINNESS
podpredsedníčka

Vystúpili títo poslanci: Esteban González Pons, Richard Corbett, Hans-Olaf Henkel, Dita Charanzová, Molly Scott Cato, Barbara Spinelli, Gerard Batten, Marcus Pretzell, Diane Dodds, Danuta Maria Hübner, Bernd Lange, Zdzisław Krasnodębski, Alyn Smith, Matt Carthy, Marcel de Graaff, Steven Woolfe, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Doru-Claudian Frunzulică, György Schöpflin, Pervenche Berès, John Flack, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Alyn Smith, William (The Earl of) Dartmouth, Steven Woolfe, obaja k vystúpeniu Alyna Smitha, David Campbell Bannerman k priebehu rozpravy (predsedníčka poskytla upresnenia), Jill Evans, Luke Ming Flanagan, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Paul Rübig, Jeroen Lenaers, Mercedes Bresso, Ruža Tomašić, Georgios Kyrtsos, Nicola Danti, James Nicholson, Gunnar Hökmark, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil William (The Earl of) Dartmouth, Josef Weidenholzer, Tom Vandenkendelaere, Agnes Jongerius, Othmar Karas, Bogusław Liberadzki, Marietje Schaake a Terry Reintke.

PREDSEDNÍCTVO: Antonio TAJANI
predseda

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Francisco José Millán Mon, Juan Fernando López Aguilar, David Campbell Bannerman, Catherine Bearder, Ana Miranda, João Ferreira, Mairead McGuinness, John Howarth a Arne Gericke.

Vystúpili títo poslanci: Michel Barnier (hlavný vyjednávač) a Monika Panayotova.

Návrhy uznesení predložené na základe článku 123 ods. 2 rokovacieho poriadku na ukončenie rozpravy:

—   Raymond Finch v mene skupiny EFDD, o usmerneniach k rámcu budúcich vzťahov medzi EÚ a Spojeným kráľovstvom (2018/2573(RSP)) (B8-0134/2018);

—   Guy Verhofstadt, koordinátor a predseda skupiny ALDE, Manfred Weber, predseda skupiny PPE, Roberto Gualtieri v mene skupiny S&D, Gabriele Zimmer, predsedníčka skupiny GUE / NGL, Philippe Lamberts a Ska Keller, spolupredsedovia skupiny Verts/ALE, Danuta Maria Hübner, predsedníčka výboru AFCO, o rámci budúcich vzťahov EÚ a Spojeného kráľovstva (2018/2573(RSP)) (B8-0135/2018).

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 8.1 zápisnice zo dňa 14.3.2018.

Posledná úprava: 25. júna 2018Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia