Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2018/2573(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :

Ingivna texter :

B8-0134/2018

Debatter :

PV 13/03/2018 - 3
CRE 13/03/2018 - 3

Omröstningar :

PV 14/03/2018 - 8.1
CRE 14/03/2018 - 8.1
Röstförklaringar

Antagna texter :


Protokoll
Tisdagen den 13 mars 2018 - Strasbourg

3. Riktlinjer för de framtida förbindelserna mellan EU och Förenade kungariket (debatt)
Fullständigt förhandlingsreferat

Uttalanden av rådet och kommissionen: Riktlinjer för de framtida förbindelserna mellan EU och Förenade kungariket (2018/2573(RSP))

Monika Panayotova (rådets tjänstgörande ordförande) och Jean-Claude Juncker (kommissionens ordförande) gjorde uttalanden.

Talare: Elmar Brok för PPE-gruppen, Roberto Gualtieri för S&D-gruppen, Peter van Dalen för ECR-gruppen, Guy Verhofstadt för ALDE-gruppen, Philippe Lamberts för Verts/ALE-gruppen, Gabriele Zimmer för GUE/NGL-gruppen, Nigel Farage för EFDD-gruppen, Janice Atkinson för ENF-gruppen, och Diane James, grupplös.

ORDFÖRANDESKAP: Mairead MCGUINNESS
Vice talman

Talare: Esteban González Pons, Richard Corbett, Hans-Olaf Henkel, Dita Charanzová, Molly Scott Cato, Barbara Spinelli, Gerard Batten, Marcus Pretzell, Diane Dodds, Danuta Maria Hübner, Bernd Lange, Zdzisław Krasnodębski, Alyn Smith, Matt Carthy, Marcel de Graaff, Steven Woolfe, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Doru-Claudian Frunzulică, György Schöpflin, Pervenche Berès, John Flack, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Alyn Smith; William (The Earl of) Dartmouth, Steven Woolfe, vilka båda yttrade sig om inlägget av Alyn Smith; David Campbell Bannerman yttrade sig om genomförandet av debatten (talmannen gjorde vissa förtydliganden), Jill Evans, Luke Ming Flanagan, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Paul Rübig; Jeroen Lenaers, Mercedes Bresso, Ruža Tomašić, Georgios Kyrtsos, Nicola Danti, James Nicholson, Gunnar Hökmark, som även besvarade en fråga ("blått kort") från William (The Earl of) Dartmouth; Josef Weidenholzer, Tom Vandenkendelaere, Agnes Jongerius, Othmar Karas, Bogusław Liberadzki, Marietje Schaake och Terry Reintke.

ORDFÖRANDESKAP: Antonio TAJANI
Talman

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Francisco José Millán Mon, Juan Fernando López Aguilar, David Campbell Bannerman, Catherine Bearder, Ana Miranda, João Ferreira, Mairead McGuinness, John Howarth och Arne Gericke.

Talare: Michel Barnier (huvudförhandlare) och Monika Panayotova.

Resolutionsförslag som lagts fram som avslutning på debatten (artikel 123.2 i arbetsordningen):

—   Raymond Finch för EFDD-gruppen, om riktlinjer för de framtida förbindelserna mellan EU och Förenade kungariket (2018/2573(RSP)) (B8-0134/2018);

—   Guy Verhofstadt (samordnare och ordförande för ALDE-gruppen), Manfred Weber (ordförande för PPE-gruppen), Roberto Gualtieri för S&D-gruppen, Gabriele Zimmer (ordförande för GUE/NGL-gruppen), Philippe Lamberts, Ska Keller (medordförande för Verts/ALE-gruppen), Danuta Maria Hübner (ordförande för AFCO-utskottet), om de framtida förbindelserna mellan EU och Förenade kungariket (2018/2573(RSP)) (B8-0135/2018).

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 8.1 i protokollet av den 14.3.2018.

Senaste uppdatering: 25 juni 2018Rättsligt meddelande - Integritetspolicy