Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Zápis
Úterý, 13. března 2018 - Štrasburk

4. Příprava zasedání Evropské rady ve dnech 22.–23. března 2018 (rozprava)
CRE

Prohlášení Rady a Komise: Příprava zasedání Evropské rady ve dnech 22.–23. března 2018 (2018/2502(RSP))

°
° ° °

Předseda informoval o včerejším úmrtí Jense Nilssona (člena skupiny S&D) a oznámil, že jeho památka bude uctěna před zahájením hlasování.

°
° ° °

Monika Panayotova (úřadující předsedkyně Rady) a Jean-Claude Juncker (předseda Komise) učinili prohlášení.

Vystoupili: Angelika Niebler za skupinu PPE, Maria João Rodrigues za skupinu S&D, Helga Stevens za skupinu ECR, Guy Verhofstadt za skupinu ALDE, Reinhard Bütikofer za skupinu Verts/ALE, Neoklis Sylikiotis za skupinu GUE/NGL, Laura Agea za skupinu EFDD, Harald Vilimsky za skupinu ENF, a Krisztina Morvai – nezařazená poslankyně.

PŘEDSEDNICTVÍ: Mairead MCGUINNESS
místopředsedkyně

Vystoupili: Pilar del Castillo Vera, Josef Weidenholzer, Marek Jurek, Pavel Telička, Rolandas Paksas, Gilles Lebreton, Kinga Gál, Tanja Fajon, Mario Borghezio, Paulo Rangel, Pervenche Berès, Luděk Niedermayer, Knut Fleckenstein, Dubravka Šuica, Agnes Jongerius, Seán Kelly, Nicola Danti, Tunne Kelam, Patrizia Toia, Lefteris Christoforou, Elly Schlein a Tonino Picula.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Stanislav Polčák, Maria Grapini, Ruža Tomašić a Eleftherios Synadinos.

Vystoupili: Frans Timmermans (první místopředseda Komise) a Monika Panayotova.

PŘEDSEDNICTVÍ: Antonio TAJANI
předseda

Rozprava skončila.

Poslední aktualizace: 25. června 2018Právní upozornění - Ochrana soukromí