Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Protokol
Tirsdag den 13. marts 2018 - Strasbourg

4. Forberedelse af Det Europæiske Råds møde den 22. og 23. marts 2018 (forhandling)
CRE

Redegørelser ved Rådet og Kommissionen: Forberedelse af Det Europæiske Råds møde den 22. og 23. marts 2018 (2018/2502(RSP))

°
° ° °

Formanden meddelte, at Jens Nilsson (medlem af S&D-Gruppen) var afgået ved døden den foregående dag, og anførte, at der ville blive holdt en mindetale i begyndelsen af afstemningstiden.

°
° ° °

Monika Panayotova (formand for Rådet) og Jean-Claude Juncker (formand for Kommissionen) afgav redegørelserne.

Talere: Angelika Niebler for PPE-Gruppen, Maria João Rodrigues for S&D-Gruppen, Helga Stevens for ECR-Gruppen, Guy Verhofstadt for ALDE-Gruppen, Reinhard Bütikofer for Verts/ALE-Gruppen, Neoklis Sylikiotis for GUE/NGL-Gruppen, Laura Agea for EFDD-Gruppen, Harald Vilimsky for ENF-Gruppen, og Krisztina Morvai, løsgænger.

FORSÆDE: Mairead MCGUINNESS
næstformand

Talere: Pilar del Castillo Vera, Josef Weidenholzer, Marek Jurek, Pavel Telička, Rolandas Paksas, Gilles Lebreton, Kinga Gál, Tanja Fajon, Mario Borghezio, Paulo Rangel, Pervenche Berès, Luděk Niedermayer, Knut Fleckenstein, Dubravka Šuica, Agnes Jongerius, Seán Kelly, Nicola Danti, Tunne Kelam, Patrizia Toia, Lefteris Christoforou, Elly Schlein og Tonino Picula.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Stanislav Polčák, Maria Grapini, Ruža Tomašić og Eleftherios Synadinos.

Talere: Frans Timmermans (førstenæstformand i Kommissionen) og Monika Panayotova.

FORSÆDE: Antonio TAJANI
formand

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Seneste opdatering: 25. juni 2018Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik