Indeks 
 Prethodno 
 Sljedeće 
 Cjeloviti tekst 
Zapisnik
Utorak, 13. ožujka 2018. - Strasbourg

4. Priprema za sastanak Europskog vijeća 22. i 23. ožujka 2018. (rasprava)
CRE

Izjave Vijeća i Komisije: Priprema za sastanak Europskog vijeća 22. i 23. ožujka 2018. (2018/2502(RSP))

°
° ° °

Predsjednik je obavijestio da je jučer preminuo Jens Nilsson (član Kluba zastupnika S&D) i najavio da će se na početku glasovanja održati govor u počast pokojnika.

°
° ° °

Monika Panayotova (predsjedateljica Vijeća) i Jean-Claude Juncker (predsjednik Komisije) dali su izjave.

Govorili su: Angelika Niebler, u ime Kluba zastupnika PPE-a, Maria João Rodrigues, u ime Kluba zastupnika S&D-a, Helga Stevens, u ime Kluba zastupnika ECR-a, Guy Verhofstadt, u ime Kluba zastupnika ALDE-a, Reinhard Bütikofer, u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a, Neoklis Sylikiotis, u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a, Laura Agea, u ime Kluba zastupnika EFDD-a, Harald Vilimsky, u ime Kluba zastupnika ENF-a, i Krisztina Morvai, nezavisna zastupnica.

PREDSJEDA: Mairead MCGUINNESS
potpredsjednica

Govorili su: Pilar del Castillo Vera, Josef Weidenholzer, Marek Jurek, Pavel Telička, Rolandas Paksas, Gilles Lebreton, Kinga Gál, Tanja Fajon, Mario Borghezio, Paulo Rangel, Pervenche Berès, Luděk Niedermayer, Knut Fleckenstein, Dubravka Šuica, Agnes Jongerius, Seán Kelly, Nicola Danti, Tunne Kelam, Patrizia Toia, Lefteris Christoforou, Elly Schlein i Tonino Picula.

U postupku spontanog javljanja za riječ („catch the eye”) riječ su dobili: Stanislav Polčák, Maria Grapini, Ruža Tomašić i Eleftherios Synadinos.

Govorili su: Frans Timmermans (prvi potpredsjednik Komisije) i Monika Panayotova.

PREDSJEDA: Antonio TAJANI
predsjednik

Rasprava je zaključena.

Posljednje ažuriranje: 25. lipnja 2018.Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti