Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
Dinsdag 13 maart 2018 - Straatsburg

4. Voorbereiding van de bijeenkomst van de Europese Raad op 22 en 23 maart 2018 (debat)
CRE

Verklaringen van de Raad en de Commissie: Voorbereiding van de bijeenkomst van de Europese Raad op 22 en 23 maart 2018 (2018/2502(RSP))

°
° ° °

De Voorzitter deelt mede dat Jens Nilsson (lid van de S&D-Fractie), gisteren is overleden en dat hij aan het begin van de stemmingen zal worden herdacht.

°
° ° °

Monika Panayotova (fungerend voorzitter van de Raad) en Jean-Claude Juncker (voorzitter van de Commissie) leggen de verklaringen af.

Het woord wordt gevoerd door Angelika Niebler, namens de PPE-Fractie, Maria João Rodrigues, namens de S&D-Fractie, Helga Stevens, namens de ECR-Fractie, Guy Verhofstadt, namens de ALDE-Fractie, Reinhard Bütikofer, namens de Verts/ALE-Fractie, Neoklis Sylikiotis, namens de GUE/NGL-Fractie, Laura Agea, namens de EFDD-Fractie, Harald Vilimsky, namens de ENF-Fractie, en Krisztina Morvai, niet-fractiegebonden lid.

VOORZITTER: Mairead MCGUINNESS
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Pilar del Castillo Vera, Josef Weidenholzer, Marek Jurek, Pavel Telička, Rolandas Paksas, Gilles Lebreton, Kinga Gál, Tanja Fajon, Mario Borghezio, Paulo Rangel, Pervenche Berès, Luděk Niedermayer, Knut Fleckenstein, Dubravka Šuica, Agnes Jongerius, Seán Kelly, Nicola Danti, Tunne Kelam, Patrizia Toia, Lefteris Christoforou, Elly Schlein en Tonino Picula.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Stanislav Polčák, Maria Grapini, Ruža Tomašić en Eleftherios Synadinos.

Het woord wordt gevoerd door Frans Timmermans (Eerste vicevoorzitter van de Commissie) en Monika Panayotova.

VOORZITTER: Antonio TAJANI
Voorzitter

Het debat wordt gesloten.

Laatst bijgewerkt op: 25 juni 2018Juridische mededeling - Privacybeleid