Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Protokół
Wtorek, 13 marca 2018 r. - Strasburg

4. Przygotowania do posiedzenia Rady Europejskiej, które ma się odbyć w dniach 22–23 marca 2018 r. (debata)
CRE

Oświadczenia Rady i Komisji: Przygotowania do posiedzenia Rady Europejskiej, które ma się odbyć w dniach 22–23 marca 2018 r.(2018/2502(RSP))

°
° ° °

Przewodniczący powiadomił o śmierci Jensa Nilssona (członka grupy S&D), która nastąpiła poprzedniego dnia, i poinformował, że mowa żałobna zostanie wygłoszona przed rozpoczęciem głosowania.

°
° ° °

Monika Panayotova (urzędująca przewodnicząca Rady) i Jean-Claude Juncker (przewodniczący Komisji) wygłosili oświadczenia.

Głos zabrali: Angelika Niebler w imieniu grupy PPE, Maria João Rodrigues w imieniu grupy S&D, Helga Stevens w imieniu grupy ECR, Guy Verhofstadt w imieniu grupy ALDE, Reinhard Bütikofer w imieniu grupy Verts/ALE, Neoklis Sylikiotis w imieniu grupy GUE/NGL, Laura Agea w imieniu grupy EFDD, Harald Vilimsky w imieniu grupy ENF i Krisztina Morvai niezrzeszona.

PRZEWODNICTWO: Mairead MCGUINNESS
Wiceprzewodnicząca

Głos zabrali: Pilar del Castillo Vera, Josef Weidenholzer, Marek Jurek, Pavel Telička, Rolandas Paksas, Gilles Lebreton, Kinga Gál, Tanja Fajon, Mario Borghezio, Paulo Rangel, Pervenche Berès, Luděk Niedermayer, Knut Fleckenstein, Dubravka Šuica, Agnes Jongerius, Seán Kelly, Nicola Danti, Tunne Kelam, Patrizia Toia, Lefteris Christoforou, Elly Schlein i Tonino Picula.

Zgodnie z procedurą zgłoszeń z sali głos zabrali: Stanislav Polčák, Maria Grapini, Ruža Tomašić i Eleftherios Synadinos.

Głos zabrali: Frans Timmermans (pierwszy wiceprzewodniczący Komisji) i Monika Panayotova.

PRZEWODNICTWO: Antonio TAJANI
Przewodniczący

Debata została zamknięta.

Ostatnia aktualizacja: 25 czerwca 2018Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności