Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Proces-verbal
Marţi, 13 martie 2018 - Strasbourg

4. Pregătirea reuniunii Consiliului European din 22-23 martie 2018 (dezbatere)
CRE

Declarații ale Consiliului și ale Comisiei: Pregătirea reuniunii Consiliului European din 22-23 martie 2018 (2018/2502(RSP))

°
° ° °

Președintele a comunicat decesul lui Jens Nilsson (membru al Grupului S&D), care a avut loc ieri, și a menționat că se va aduce un omagiu postum la începutul timpului afectat votării.

°
° ° °

Monika Panayotova (Președinta în exercițiu a Consiliului) și Jean-Claude Juncker (Președintele Comisiei) au făcut declarațiile.

Au intervenit: Angelika Niebler, în numele Grupului PPE, Maria João Rodrigues, în numele Grupului S&D, Helga Stevens, în numele Grupului ECR, Guy Verhofstadt, în numele Grupului ALDE, Reinhard Bütikofer, în numele Grupului Verts/ALE, Neoklis Sylikiotis, în numele Grupului GUE/NGL, Laura Agea, în numele Grupului EFDD, Harald Vilimsky, în numele Grupului ENF, și Krisztina Morvai, neafiliată.

A PREZIDAT: Mairead MCGUINNESS
Vicepreședintă

Au intervenit: Pilar del Castillo Vera, Josef Weidenholzer, Marek Jurek, Pavel Telička, Rolandas Paksas, Gilles Lebreton, Kinga Gál, Tanja Fajon, Mario Borghezio, Paulo Rangel, Pervenche Berès, Luděk Niedermayer, Knut Fleckenstein, Dubravka Šuica, Agnes Jongerius, Seán Kelly, Nicola Danti, Tunne Kelam, Patrizia Toia, Lefteris Christoforou, Elly Schlein și Tonino Picula.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Stanislav Polčák, Maria Grapini, Ruža Tomašić și Eleftherios Synadinos.

Au intervenit: Frans Timmermans (prim-vicepreședinte al Comisiei) și Monika Panayotova.

A PREZIDAT: Antonio TAJANI
Președinte

Dezbaterea s-a încheiat.

Ultima actualizare: 25 iunie 2018Aviz juridic - Politica de confidențialitate