Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
Utorok, 13. marca 2018 - Štrasburg

4. Príprava zasadnutia Európskej rady 22. – 23. marca 2018 (rozprava)
CRE

Vyhlásenia Rady a Komisie: Príprava zasadnutia Európskej rady 22. – 23. marca 2018 (2018/2502(RSP))

°
° ° °

Predseda informoval o včerajšom úmrtí Jensa Nilssona (člena skupiny S&D) a oznámil, že na začiatku hlasovania sa prednesie reč na počesť zosnulého.

°
° ° °

Monika Panayotova (úradujúca predsedníčka Rady) a Jean-Claude Juncker (predseda Komisie) vystúpili s vyhlásením.

Vystúpili títo poslanci: Angelika Niebler v mene skupiny PPE, Maria João Rodrigues v mene skupiny S&D, Helga Stevens v mene skupiny ECR, Guy Verhofstadt v mene skupiny ALDE, Reinhard Bütikofer v mene skupiny Verts/ALE, Neoklis Sylikiotis v mene skupiny GUE/NGL, Laura Agea v mene skupiny EFDD, Harald Vilimsky v mene skupiny ENF a Krisztina Morvai – nezaradená poslankyňa.

PREDSEDNÍCTVO: Mairead MCGUINNESS
podpredsedníčka

Vystúpili títo poslanci: Pilar del Castillo Vera, Josef Weidenholzer, Marek Jurek, Pavel Telička, Rolandas Paksas, Gilles Lebreton, Kinga Gál, Tanja Fajon, Mario Borghezio, Paulo Rangel, Pervenche Berès, Luděk Niedermayer, Knut Fleckenstein, Dubravka Šuica, Agnes Jongerius, Seán Kelly, Nicola Danti, Tunne Kelam, Patrizia Toia, Lefteris Christoforou, Elly Schlein a Tonino Picula.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Stanislav Polčák, Maria Grapini, Ruža Tomašić a Eleftherios Synadinos.

Vystúpili: Frans Timmermans (prvý podpredseda Komisie) a Monika Panayotova.

PREDSEDNÍCTVO: Antonio TAJANI
predseda

Rozprava sa skončila.

Posledná úprava: 25. júna 2018Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia