Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
Вторник, 13 март 2018 г. - Страсбург

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Dimitrios PAPADIMOULIS
Заместник-председател

7. Време за гласуване
CRE

Подробните резултати от гласуванията (изменения, гласувания поотделно, разделни гласувания и др.) се съдържат в приложение „Резултати от гласувания“ към протокола.

Резултатите от поименното гласуване, в приложението към протокола, са на разположение единствено в електронен вид и с тях може да се направи справка на сайта Europarl.


7.1. Прилагане на Протокола относно финансовите последици при изтичане на Договора за ЕОВС и относно Изследователския фонд за въглища и стомана *** (член 150 от Правилника за дейността) (гласуване)

7.2. Споразумение между ЕС и Нова Зеландия за сътрудничество и административна взаимопомощ в митническата област *** (член 150 от Правилника за дейността) (гласуване)

7.3. Европейска стратегия относно съвместни интелигентни транспортни системи (член 150 от Правилника за дейността) (гласуване)

7.4. Услуги за трансгранична доставка на колетни пратки ***I (гласуване)

7.5. Начална квалификация и продължаващо обучение на водачи на някои пътни превозни средства и свидетелства за управление на превозни средства ***I (гласуване)

7.6. Решение за започване на междуинституционални преговори: Създаване на Европейска програма за промишлено развитие в областта на отбраната с цел подкрепа на конкурентоспособността и иновационния капацитет на отбранителната промишленост на ЕС ***I (гласуване)

7.7. Равенството между половете в търговските споразумения на ЕС (гласуване)

7.8. Изоставащи региони в ЕС (гласуване)

7.9. Ролята на регионите и градовете в ЕС при прилагането на Парижкото споразумение относно изменението на климата (гласуване)
Последно осъвременяване: 25 юни 2018 г.Правна информация - Политика за поверителност