Indeks 
 Prethodno 
 Sljedeće 
 Cjeloviti tekst 
Zapisnik
Utorak, 13. ožujka 2018. - Strasbourg

PREDSJEDA: Dimitrios PAPADIMOULIS
potpredsjednik

7. Glasovanje
CRE

Detaljni rezultati glasovanja (amandmani, odvojeno glasovanje, glasovanje po dijelovima…) nalaze se u prilogu „Rezultati glasovanja” koji je priložen zapisniku.

Rezultati poimeničnog glasovanja, u prilogu zapisniku, dostupni su jedino u elektroničkoj verziji i nalaze se na internetskoj stranici Europarl.


7.1. Provedba Protokola o financijskim posljedicama isteka Ugovora o EZUČ-u i o Istraživačkom fondu za ugljen i čelik *** (članak 150. Poslovnika) (glasovanje)

Preporuka o Nacrtu odluke Vijeća o izmjeni Odluke Vijeća 2003/76/EZ o mjerama potrebnim za provedbu Protokola o financijskim posljedicama isteka Ugovora o EZUČ-u i o Istraživačkom fondu za ugljen i čelik priloženog Ugovoru o osnivanju Europske zajednice [14532/2017 - C8-0444/2017 - 2017/0213(APP)] - Odbor za proračune. Izvjestitelj: Jean Arthuis (A8-0034/2018)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 1.)

NACRT ODLUKE VIJEĆA

Usvojen jedinstvenim glasovanjem (P8_TA(2018)0061)

Parlament je odobrio Nacrt odluke Vijeća.


7.2. Sporazum između Europske unije i Novog Zelanda o suradnji i uzajamnoj administrativnoj pomoći u carinskim pitanjima *** (članak 150. Poslovnika) (glasovanje)

Preporuka o Nacrtu odluke Vijeća o sklapanju, u ime Europske unije, Sporazuma između Europske unije i Novog Zelanda o suradnji i uzajamnoj administrativnoj pomoći u carinskim pitanjima [07712/2016 - C8-0237/2017 - 2016/0006(NLE)] - Odbor za međunarodnu trgovinu. Izvjestitelj: Daniel Caspary (A8-0029/2018)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 2.)

NACRT ODLUKE VIJEĆA

Usvojen jedinstvenim glasovanjem (P8_TA(2018)0062)

Parlament je odobrio sklapanje sporazuma.


7.3. Europska strategija za kooperativne inteligentne prometne sustave (članak 150. Poslovnika) (glasovanje)

Izvješće o Europskoj strategiji za kooperativne inteligentne prometne sustave [2017/2067(INI)] - Odbor za promet i turizam. Izvjestitelj: István Ujhelyi (A8-0036/2018)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 3.)

PRIJEDLOG REZOLUCIJE

Usvojen jedinstvenim glasovanjem (P8_TA(2018)0063)


7.4. Usluge prekogranične dostave paketa ***I (glasovanje)

Izvješće o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o uslugama prekogranične dostave paketa [COM(2016)0285 - C8-0195/2016 - 2016/0149(COD)] - Odbor za promet i turizam. Izvjestiteljica: Lucy Anderson (A8-0315/2017)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 4.)

PRIJEDLOG ZA ODBIJANJE PRIJEDLOGA KOMISIJE

Odbijeno

PRIJEDLOG KOMISIJE i AMANDMANI

PRIVREMENI SPORAZUM

Odobren (P8_TA(2018)0064)


7.5. Početne kvalifikacije i periodično osposobljavanje vozača određenih cestovnih vozila i vozačke dozvole ***I (glasovanje)

Izvješće o Prijedlogu direktive Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Direktive 2003/59/EZ o početnim kvalifikacijama i periodičnom osposobljavanju vozača određenih cestovnih vozila za prijevoz robe ili putnika i Direktive 2006/126/EZ o vozačkim dozvolama [COM(2017)0047 - C8-0025/2017 - 2017/0015(COD)] - Odbor za promet i turizam. Izvjestitelj: Peter Lundgren (A8-0321/2017)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 5.)

PRIJEDLOG KOMISIJE i AMANDMANI

PRIVREMENI SPORAZUM

Odobren (P8_TA(2018)0065)


7.6. Odluka o stupanju u međuinstitucijske pregovore: Uspostava Europskog programa industrijskog razvoja u području obrane radi potpore konkurentnosti i inovacijskoj sposobnosti obrambene industrije EU-a ***I (glasovanje)

Izvješće o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavi Europskog programa industrijskog razvoja u području obrane radi potpore konkurentnosti i inovacijskoj sposobnosti obrambene industrije EU-a [COM(2017)0294 - C8-0180/2017 - 2017/0125(COD)] - Odbor za industriju, istraživanje i energiju. Izvjestiteljica: Françoise Grossetête (A8-0037/2018)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 6.)

ODLUKA O STUPANJU U MEĐUINSTITUCIJSKE PREGOVORE

Odobren

Govorili su:

prije glasovanja, u skladu s člankom 69.c stavkom 2. podstavkom 2. Poslovnika, Reinhard Bütikofer koji se izjasnio protiv odluke Odbora ITRE i Françoise Grossetête (izvjestiteljica) koja se izjasnila za tu odluku.


7.7. Rodna ravnopravnost u trgovinskim sporazumima EU-a (glasovanje)

Izvješće o rodnoj ravnopravnosti u trgovinskim sporazumima EU-a [2017/2015(INI)] - Odbor za međunarodnu trgovinu - Odbor za prava žena i jednakost spolova. Izvjestiteljice: Eleonora Forenza i Malin Björk (A8-0023/2018)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 7.)

PRIJEDLOG REZOLUCIJE

Usvojen (P8_TA(2018)0066)


7.8. Regije koje zaostaju u EU-u (glasovanje)

Izvješće o regijama koje zaostaju u EU-u [2017/2208(INI)] - Odbor za regionalni razvoj. Izvjestiteljica: Michela Giuffrida (A8-0046/2018)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 8.)

PRIJEDLOG REZOLUCIJE

Usvojen (P8_TA(2018)0067)


7.9. Uloga regija i gradova EU-a u provođenju Pariškog sporazuma s konferencije COP 21 o klimatskim promjenama (glasovanje)

Izvješće o ulozi regija i gradova EU-a u provođenju Pariškog sporazuma s konferencije COP 21 o klimatskim promjenama [2017/2006(INI)] - Odbor za regionalni razvoj. Izvjestiteljica: Ángela Vallina (A8-0045/2018)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 9.)

PRIJEDLOG REZOLUCIJE

Usvojen (P8_TA(2018)0068)

Posljednje ažuriranje: 25. lipnja 2018.Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti