Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
Utorok, 13. marca 2018 - Štrasburg

PREDSEDNÍCTVO: Dimitrios PAPADIMOULIS
podpredseda

7. Hlasovanie
Doslovný zápis

Podrobné výsledky hlasovania (pozmeňujúce návrhy, oddelené hlasovanie, hlasovanie po častiach...) nájdete v prílohe zápisnice „Výsledky hlasovania“.

Výsledky hlasovania podľa mien uvedené v prílohe zápisnice sú k dispozícii iba v elektronickej forme a možno ich nájsť na internetových stránkach Europarl.


7.1. Vykonávanie protokolu o finančných dôsledkoch ukončenia platnosti Zmluvy o ESUO a o Výskumnom fonde uhlia a ocele *** (článok 150 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)

7.2. Dohoda medzi EÚ a Novým Zélandom o spolupráci a vzájomnej administratívnej pomoci v colných otázkach *** (článok 150 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)

7.3. Európska stratégia pre kooperatívne inteligentné dopravné systémy (článok 150 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)

7.4. Služby cezhraničného dodávania balíkov ***I (hlasovanie)

7.5. Základná kvalifikácia a pravidelný výcvik vodičov určitých cestných vozidiel nákladnej a osobnej dopravy a vodičské preukazy ***I (hlasovanie)

7.6. Rozhodnutie o začatí medziinštitucionálnych rokovaní Ustanovenie Programu rozvoja európskeho obranného priemyslu zameraného na podporu konkurencieschopnosti a inovačnej kapacity obranného priemyslu EÚ ***I (hlasovanie)

7.7. Uplatňovanie hľadiska rovnosti žien a mužov v obchodných dohodách EÚ (hlasovanie)

7.8. Zaostávajúce regióny v EÚ (hlasovanie)

7.9. Úloha regiónov a miest EÚ pri vykonávaní Parížskej dohody o zmene klímy COP 21 (hlasovanie)
Posledná úprava: 25. júna 2018Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia