Kazalo 
 Prejšnje 
 Naslednje 
 Celotno besedilo 
Zapisnik
Torek, 13. marec 2018 - Strasbourg

PREDSEDSTVO: Dimitrios PAPADIMOULIS
podpredsednik

7. Čas glasovanja
CRE

Podrobni izidi glasovanj (spremembe, ločeno glasovanje, glasovanje po delih, ...) so v prilogi zapisnika z naslovom "Izid glasovanj".

Izidi poimenskih glasovanj, ki so priloženi zapisniku, so na voljo le v elektronski obliki in so dosegljivi na spletišču Europarl.


7.1. Protokol o finančnih posledicah izteka Pogodbe o ESPJ in o Raziskovalnem skladu za premog in jeklo *** (člen 150 Poslovnika) (glasovanje)

Priporočilo o predlogu sklepa Sveta o spremembi Odločbe 2003/76/ES o določitvi ukrepov za izvajanje Protokola o finančnih posledicah izteka Pogodbe o ESPJ in o Raziskovalnem skladu za premog in jeklo, ki je priložen k Pogodbi o ustanovitvi Evropske skupnosti [14532/2017 - C8-0444/2017 - 2017/0213(APP)] - Odbor za proračun. Poročevalec: Jean Arthuis (A8-0034/2018)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 1)

OSNUTEK SKLEPA SVETA

Sprejeto z enim glasovanjem (P8_TA(2018)0061)

Parlament je odobril osnutek sklepa Sveta.


7.2. Sporazum med EU in Novo Zelandijo o sodelovanju in vzajemni upravni pomoči v carinskih zadevah *** (člen 150 Poslovnika) (glasovanje)

Priporočilo o predlogu sklepa Sveta o sklenitvi Sporazuma med Evropsko unijo in Novo Zelandijo o sodelovanju in vzajemni upravni pomoči v carinskih zadevah, v imenu Evropske unije [07712/2016 - C8-0237/2017 - 2016/0006(NLE)] - Odbor za mednarodno trgovino. Poročevalec: Daniel Caspary (A8-0029/2018)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 2)

OSNUTEK SKLEPA SVETA

Sprejeto z enim glasovanjem (P8_TA(2018)0062)

Parlament je odobril sklenitev sporazuma.


7.3. Evropska strategija za kooperativne inteligentne prometne sisteme (člen 150 Poslovnika) (glasovanje)

Poročilo o evropski strategiji za kooperativne inteligentne prometne sisteme [2017/2067(INI)] - Odbor za promet in turizem. Poročevalec: István Ujhelyi (A8-0036/2018)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 3)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto z enim glasovanjem (P8_TA(2018)0063)


7.4. Storitve čezmejne dostave paketov ***I (glasovanje)

Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o storitvah čezmejne dostave paketov [COM(2016)0285 - C8-0195/2016 - 2016/0149(COD)] - Odbor za promet in turizem. Poročevalka: Lucy Anderson (A8-0315/2017)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 4)

PREDLOG ZAVRNITVE PREDLOGA KOMISIJE

Zavrnjeno

PREDLOG KOMISIJE IN PREDLOGI SPREMEMB

ZAČASNI SPORAZUM

Odobreno (P8_TA(2018)0064)


7.5. Temeljne kvalifikacije in redno usposabljanje voznikov nekaterih cestnih vozil in vozniška dovoljenja ***I (glasovanje)

Poročilo o predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Direktive 2003/59/ES o temeljnih kvalifikacijah in rednem usposabljanju voznikov nekaterih cestnih vozil za prevoz blaga ali potnikov in Direktive 2006/126/ES o vozniških dovoljenjih [COM(2017)0047 - C8-0025/2017 - 2017/0015(COD)] - Odbor za promet in turizem. Poročevalec: Peter Lundgren (A8-0321/2017)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 5)

PREDLOG KOMISIJE IN PREDLOGI SPREMEMB

ZAČASNI SPORAZUM

Odobreno (P8_TA(2018)0065)


7.6. Odločitev o začetku medinstitucionalnih pogajanj: Ustanovitev evropskega programa za razvoj obrambne industrije v podporo konkurenčnosti in inovacijski zmogljivosti obrambne industrije EU ***I (glasovanje)

Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o ustanovitvi evropskega programa za razvoj obrambne industrije v podporo konkurenčnosti in inovacijski zmogljivosti obrambne industrije EU [COM(2017)0294 - C8-0180/2017 - 2017/0125(COD)] - Odbor za industrijo, raziskave in energetiko. Poročevalka: Françoise Grossetête (A8-0037/2018)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 6)

ODLOČITEV O ZAČETKU MEDINSTITUCIONALNIH POGAJANJ

Odobreno

Govori

Pred glasovanjem v skladu z drugim odstavkom člena 69c(2) Poslovnika Reinhard Bütikofer, ki je nasprotoval odločitvi odbora ITRE, in Françoise Grossetête (poročevalka), ki jo je zagovarjala.


7.7. Enakost spolov v trgovinskih sporazumih EU (glasovanje)

Poročilo: Poročilo o enakosti spolov v trgovinskih sporazumih EU [2017/2015(INI)] - Odbor za mednarodno trgovino - Odbor za pravice žensk in enakost spolov. Soporočevalki: Eleonora Forenza in Malin Björk (A8-0023/2018)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 7)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P8_TA(2018)0066)


7.8. Regije EU, ki zaostajajo v razvoju (glasovanje)

Poročilo o regijah EU, ki zaostajajo v razvoju [2017/2208(INI)] - Odbor za regionalni razvoj. Poročevalka: Michela Giuffrida (A8-0046/2018)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 8)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P8_TA(2018)0067)


7.9. Vloga regij in mest EU pri izvajanju Pariškega sporazuma o podnebnih spremembah (COP 21) (glasovanje)

Poročilo o vlogi regij in mest EU pri izvajanju Pariškega sporazuma o podnebnih spremembah (COP 21) [2017/2006(INI)] - Odbor za regionalni razvoj. Poročevalka: Ángela Vallina (A8-0045/2018)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 9)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P8_TA(2018)0068)

Zadnja posodobitev: 25. junij 2018Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov