Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
Вторник, 13 март 2018 г. - Страсбург

8. Обяснениe на вот

Писмени обяснения на вот:

Съгласно член 183 от Правилника за дейността, писмените обяснения на вот се публикуват на страниците, запазени за членовете на ЕП на сайта на Парламента.

Устни обяснения на вот:

Доклад István Ujhelyi - A8-0036/2018
Daniel Hannan

Доклад Lucy Anderson - A8-0315/2017
Jiří Pospíšil и Stanislav Polčák

Доклад Peter Lundgren - A8-0321/2017
Notis Marias и Stanislav Polčák

Доклад Eleonora Forenza и Malin Björk - A8-0023/2018
Urszula Krupa, Jadwiga Wiśniewska, Marek Jurek и Jiří Pospíšil

Доклад Michela Giuffrida - A8-0046/2018
Jadwiga Wiśniewska, Younous Omarjee, Csaba Sógor, Stefano Maullu, Jiří Pospíšil и Andrejs Mamikins

Доклад Ángela Vallina - A8-0045/2018
John Flack, Xabier Benito Ziluaga, Jadwiga Wiśniewska, Rosa D'Amato, от името на групата EFDD, и Seán Kelly.

Последно осъвременяване: 25 юни 2018 г.Правна информация - Политика за поверителност