Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Zápis
Úterý, 13. března 2018 - Štrasburk

8. Vysvětlení hlasování

Písemná vysvětlení hlasování:

Písemná vysvětlení hlasování podaná podle článku 183 jednacího řádu se umístí na stránkách poslanců na internetových stránkách Parlamentu.

Ústní vysvětlení hlasování:

zpráva István Ujhelyi - A8-0036/2018
Daniel Hannan

zpráva Lucy Anderson - A8-0315/2017
Jiří Pospíšil a Stanislav Polčák

zpráva Peter Lundgren - A8-0321/2017
Notis Marias a Stanislav Polčák

zpráva Eleonora Forenza a Malin Björk - A8-0023/2018
Urszula Krupa, Jadwiga Wiśniewska, Marek Jurek a Jiří Pospíšil

zpráva Michela Giuffrida - A8-0046/2018
Jadwiga Wiśniewska, Younous Omarjee, Csaba Sógor, Stefano Maullu, Jiří Pospíšil a Andrejs Mamikins

zpráva Ángela Vallina - A8-0045/2018
John Flack, Xabier Benito Ziluaga, Jadwiga Wiśniewska, Rosa D'Amato za skupinu EFDD, a Seán Kelly.

Poslední aktualizace: 25. června 2018Právní upozornění - Ochrana soukromí