Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
Dinsdag 13 maart 2018 - Straatsburg

8. Stemverklaringen

Schriftelijke stemverklaringen:

De schriftelijke stemverklaringen in de zin van artikel 183 van het Reglement staan op de webpagina's van de leden op de website van het Parlement.

Mondelinge stemverklaringen:

Verslag István Ujhelyi - A8-0036/2018
Daniel Hannan

Verslag Lucy Anderson - A8-0315/2017
Jiří Pospíšil en Stanislav Polčák

Verslag Peter Lundgren - A8-0321/2017
Notis Marias en Stanislav Polčák

Verslag Eleonora Forenza en Malin Björk - A8-0023/2018
Urszula Krupa, Jadwiga Wiśniewska, Marek Jurek en Jiří Pospíšil

Verslag Michela Giuffrida - A8-0046/2018
Jadwiga Wiśniewska, Younous Omarjee, Csaba Sógor, Stefano Maullu, Jiří Pospíšil en Andrejs Mamikins

Verslag Ángela Vallina - A8-0045/2018
John Flack, Xabier Benito Ziluaga, Jadwiga Wiśniewska, Rosa D'Amato, namens de EFDD-Fractie, en Seán Kelly.

Laatst bijgewerkt op: 25 juni 2018Juridische mededeling - Privacybeleid