Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Protokół
Wtorek, 13 marca 2018 r. - Strasburg

8. Wyjaśnienia dotyczące głosowania

Pisemne wyjaśnienia dotyczące stanowiska zajętego w głosowaniu:

Pisemne wyjaśnienia dotyczące stanowiska zajętego w głosowaniu, złożone zgodnie z art. 183 Regulaminu, figurują na stronach internetowych przeznaczonych dla posłów na portalu Parlamentu.

Ustne wyjaśnienia dotyczące głosowania:

Sprawozdanie István Ujhelyi - A8-0036/2018
Daniel Hannan

Sprawozdanie Lucy Anderson - A8-0315/2017
Jiří Pospíšil i Stanislav Polčák

Sprawozdanie Peter Lundgren - A8-0321/2017
Notis Marias i Stanislav Polčák

Sprawozdanie Eleonora Forenza i Malin Björk - A8-0023/2018
Urszula Krupa, Jadwiga Wiśniewska, Marek Jurek i Jiří Pospíšil

Sprawozdanie Michela Giuffrida - A8-0046/2018
Jadwiga Wiśniewska, Younous Omarjee, Csaba Sógor, Stefano Maullu, Jiří Pospíšil i Andrejs Mamikins

Sprawozdanie Ángela Vallina - A8-0045/2018
John Flack, Xabier Benito Ziluaga, Jadwiga Wiśniewska, Rosa D'Amato w imieniu grupy EFDD i Seán Kelly.

Ostatnia aktualizacja: 25 czerwca 2018Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności