Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Proces-verbal
Marţi, 13 martie 2018 - Strasbourg

8. Explicații privind votul

Explicații scrise privind votul:

Explicațiile privind votul prezentate în scris, în sensul articolului 183 din Regulamentul de procedură, figurează pe paginile web ale deputaților de pe site-ul Parlamentului.

Explicații orale privind votul:

Raport István Ujhelyi - A8-0036/2018
Daniel Hannan

Raport Lucy Anderson - A8-0315/2017
Jiří Pospíšil și Stanislav Polčák

Raport Peter Lundgren - A8-0321/2017
Notis Marias și Stanislav Polčák

Raport Eleonora Forenza și Malin Björk - A8-0023/2018
Urszula Krupa, Jadwiga Wiśniewska, Marek Jurek și Jiří Pospíšil

Raport Michela Giuffrida - A8-0046/2018
Jadwiga Wiśniewska, Younous Omarjee, Csaba Sógor, Stefano Maullu, Jiří Pospíšil și Andrejs Mamikins

Raport Ángela Vallina - A8-0045/2018
John Flack, Xabier Benito Ziluaga, Jadwiga Wiśniewska, Rosa D'Amato, în numele Grupului EFDD, și Seán Kelly.

Ultima actualizare: 25 iunie 2018Aviz juridic - Politica de confidențialitate