Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
Utorok, 13. marca 2018 - Štrasburg

8. Vysvetlenia hlasovania

Písomné vysvetlenia hlasovania:

Písomné vysvetlenia hlasovania v zmysle článku 183 rokovacieho poriadku sa nachádzajú na stránkach vyhradených pre poslancov na internetovej stránke Parlamentu.

Ústne vysvetlenia hlasovania:

Správa: István Ujhelyi - A8-0036/2018
Daniel Hannan

Správa: Lucy Anderson - A8-0315/2017
Jiří Pospíšil a Stanislav Polčák

Správa: Peter Lundgren - A8-0321/2017
Notis Marias a Stanislav Polčák

Správa: Eleonora Forenza a Malin Björk - A8-0023/2018
Urszula Krupa, Jadwiga Wiśniewska, Marek Jurek a Jiří Pospíšil

Správa: Michela Giuffrida - A8-0046/2018
Jadwiga Wiśniewska, Younous Omarjee, Csaba Sógor, Stefano Maullu, Jiří Pospíšil a Andrejs Mamikins

Správa: Ángela Vallina - A8-0045/2018
John Flack, Xabier Benito Ziluaga, Jadwiga Wiśniewska, Rosa D'Amato v mene skupiny EFDD a Seán Kelly.

Posledná úprava: 25. júna 2018Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia