Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
Вторник, 13 март 2018 г. - Страсбург

12. Искане за консултиране с Европейския икономически и социален комитет (член 137, параграф 2 от Правилника за дейността)

Председателят съобщи, че не е получила искане от страна на политическа група или членове на ЕП, достигащи поне ниския праг, относно поставяне на гласуване на искане за консултиране с Европейския икономически и социален комитет с оглед изготвяне на доклад по собствена инициатива относно положението и правата на жените с увреждания, обявено в протокола от понеделник 12 март 2018 г. (точка 8 от протокола от 12.3.2018 г).

В съответствие с член 137, параграф 2 от Правилника за дейността искането се счита за одобрено.

Последно осъвременяване: 25 юни 2018 г.Правна информация - Политика за поверителност