Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
Τρίτη 13 Μαρτίου 2018 - Στρασβούργο

12. Αίτημα για διαβούλευση με την Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή (άρθρο 137 παράγραφος 2 του Κανονισμού)

Η Πρόεδρος ανακοινώνει ότι δεν έλαβε από πολιτική ομάδα ή βουλευτές ο αριθμός των οποίων να αντιστοιχεί τουλάχιστον στο χαμηλό ελάχιστο όριο κανένα αίτημα να τεθεί σε ψηφοφορία το αίτημα για διαβούλευση με την Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή ενόψει της σύνταξης έκθεσης πρωτοβουλίας σχετικά με την κατάσταση και τα δικαιώματα των ανάπηρων γυναικών, όπως αναφέρεται στα συνοπτικά πρακτικά της Δευτέρας 12 Μαρτίου 2018 (σημείο 8 των Συνοπτικών Πρακτικών της 12.3.2018).

Σύμφωνα με το άρθρο 137 παράγραφος 2 του Κανονισμού, το αίτημα θεωρείται κατόπιν τούτου εγκριθέν.

Τελευταία ενημέρωση: 25 Ιουνίου 2018Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου