Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
Dinsdag 13 maart 2018 - Straatsburg

12. Verzoek om raadpleging van het Europees Economisch en Sociaal Comité (artikel 137, lid 2, van het Reglement)

De Voorzitter deelt mede dat zij geen verzoek heeft ontvangen van een aantal leden of van een of meerdere fracties die ten minste de lage drempel bereiken, voor het in stemming brengen van een verzoek om raadpleging van het Europees Economisch en Sociaal Comité met het oog op het opstellen van een initiatiefverslag over de situatie en rechten van gehandicapte vrouwen, zoals aankondigd in de notulen van maandag 12 maart 2018 (punt 8 van de notulen van 12.3.2018).

Overeenkomstig artikel 137, lid 2, van het Reglement wordt dit verzoek geacht te zijn goedgekeurd.

Laatst bijgewerkt op: 25 juni 2018Juridische mededeling - Privacybeleid