Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Protokół
Wtorek, 13 marca 2018 r. - Strasburg

12. Wniosek o zasięgnięcie opinii Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego (art. 137 ust. 2 Regulaminu)

Przewodnicząca ogłosiła, że nie otrzymała wniosku od co najmniej jednej grupy politycznej ani od posłów w liczbie stanowiącej co najmniej niski próg w sprawie poddania pod głosowanie wniosku o zasięgnięcie opinii Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w związku z przygotowaniem sprawozdania z własnej inicjatywy w sprawie sytuacji i praw kobiet niepełnosprawnych, który to wniosek został ogłoszony w protokole z poniedziałku 12 marca 2018 r. (pkt 8 protokołu z dnia 12.3.2018).

Zgodnie z art. 137 ust. 2 Regulaminu wniosek zostal zatem uznany za zatwierdzony.

Ostatnia aktualizacja: 25 czerwca 2018Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności