Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2017/2053(INI)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik :

Esitatud tekstid :

A8-0041/2018

Arutelud :

PV 13/03/2018 - 13
CRE 13/03/2018 - 13

Hääletused :

PV 14/03/2018 - 8.10
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P8_TA(2018)0076

Protokoll
Teisipäev, 13. märts 2018 - Strasbourg

13. Järgmine mitmeaastane finantsraamistik ja 2020. aasta järgse mitmeaastase finantsraamistiku suhtes võetava parlamendi seisukoha ettevalmistamine - Euroopa Liidu omavahendite süsteemi reformimine (arutelu)
Istungi stenogramm

Raport järgmise mitmeaastase finantsraamistiku ja 2020. aasta järgse mitmeaastase finantsraamistiku suhtes võetava parlamendi seisukoha ettevalmistamise kohta [2017/2052(INI)] - Eelarvekomisjon. Raportöörid: Jan Olbrycht ja Isabelle Thomas (A8-0048/2018)

Raport Euroopa Liidu omavahendite süsteemi reformimise kohta [2017/2053(INI)] - Eelarvekomisjon. Raportöörid: Gérard Deprez ja Janusz Lewandowski (A8-0041/2018)

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas, Gérard Deprez ja Janusz Lewandowski tutvustasid raporteid.

Sõna võttis Günther Oettinger (komisjoni liige).

Sõna võtsid Neena Gill (AFET komisjoni arvamuse koostaja), Paul Rübig (DEVE-komisjoni arvamuse koostaja), Wim van de Camp (INTA-komisjoni arvamuse koostaja), Petri Sarvamaa (CONT-komisjoni arvamuse koostaja), Nedzhmi Ali (CONT-komisjoni arvamuse koostaja), Luigi Morgano (ECON-komisjoni arvamuse koostaja), Anneli Jäätteenmäki (ENVI-komisjoni arvamuse koostaja), Marian-Jean Marinescu (ITRE-komisjoni arvamuse koostaja), Sofia Ribeiro (AGRI-komisjoni arvamuse koostaja), Nicola Caputo (AGRI-komisjoni arvamuse koostaja), Clara Eugenia Aguilera García (PECH-komisjoni arvamuse koostaja), Helga Trüpel (CULT-komisjoni arvamuse koostaja), Monica Macovei (LIBE-komisjoni arvamuse koostaja), Mercedes Bresso (AFCO-komisjoni arvamuse koostaja), Iratxe García Pérez (FEMM-komisjoni arvamuse koostaja), José Manuel Fernandes fraktsiooni PPE nimel, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Maria Grapini, Daniele Viotti fraktsiooni S&D nimel, Bernd Kölmel fraktsiooni ECR nimel, Jean Arthuis fraktsiooni ALDE nimel, Jordi Solé fraktsiooni Verts/ALE nimel, Younous Omarjee fraktsiooni GUE/NGL nimel, Sophie Montel fraktsiooni EFDD nimel, Marco Zanni fraktsiooni ENF nimel, Lampros Fountoulis (fraktsioonilise kuuluvuseta), Alain Lamassoure, Eider Gardiazabal Rubial, Zbigniew Kuźmiuk, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Jens Geier, Nils Torvalds, Heidi Hautala, Xabier Benito Ziluaga, Marco Valli, Steeve Briois ja Siegfried Mureşan.

ISTUNGI JUHATAJA: Heidi HAUTALA
asepresident

Sõna võtsid Tibor Szanyi, kes esitas sinist kaarti tõstes küsimuse Siegfried Mureşanile, kes vastas sellele, Jens Geier, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Bill Etheridge, Pirkko Ruohonen-Lerner, Iskra Mihaylova, Bas Eickhout, Martina Michels, Jörg Meuthen, André Elissen, Tomáš Zdechovský, Silvia Costa, Charles Goerens, Thomas Waitz, Miguel Viegas, Bill Etheridge, Barbara Kappel, Czesław Adam Siekierski, Eric Andrieu, Terry Reintke, Angelo Ciocca, Ivana Maletić, Tiemo Wölken, Andrey Novakov, Georgi Pirinski, Lefteris Christoforou, Jonás Fernández, Francisco José Millán Mon, Elly Schlein, Inese Vaidere ja Ivo Belet.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Cláudia Monteiro de Aguiar, José Blanco López, John Howarth, Ruža Tomašić, Jan Huitema, Maria Lidia Senra Rodríguez, Patricija Šulin ja Cristian-Silviu Buşoi.

Sõna võtsid Günther Oettinger, Jan Olbrycht, Isabelle Thomas, Gérard Deprez ja Janusz Lewandowski.

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 14.3.2018 protokollipunkt 8.9 ja 14.3.2018 protokollipunkt 8.10.

Viimane päevakajastamine: 25. juuni 2018Õigusteave - Privaatsuspoliitika