Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2017/2053(INI)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjojen elinkaaret :

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A8-0041/2018

Keskustelut :

PV 13/03/2018 - 13
CRE 13/03/2018 - 13

Äänestykset :

PV 14/03/2018 - 8.10
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2018)0076

Pöytäkirja
Tiistai 13. maaliskuuta 2018 - Strasbourg

13. Seuraava monivuotinen rahoituskehys: vuoden 2020 jälkeistä monivuotista rahoituskehystä koskevan parlamentin kannan valmistelu - Euroopan unionin omien varojen järjestelmän uudistaminen (keskustelu)
Sanatarkat istuntoselostukset

Mietintö seuraavasta monivuotisesta rahoituskehyksestä: vuoden 2020 jälkeistä monivuotista rahoituskehystä koskevan parlamentin kannan valmistelu [2017/2052(INI)] - Budjettivaliokunta. Esittelijät: Jan Olbrycht ja Isabelle Thomas (A8-0048/2018)

Mietintö Euroopan unionin omien varojen järjestelmän uudistamisesta [2017/2053(INI)] - Budjettivaliokunta. Esittelijät: Gérard Deprez ja Janusz Lewandowski (A8-0041/2018)

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas, Gérard Deprez ja Janusz Lewandowski esittelivät mietinnöt.

Günther Oettinger (komission jäsen) käytti puheenvuoron.

Puheenvuorot: Neena Gill (AFET-valiokunnan lausunnon valmistelija), Paul Rübig (DEVE-valiokunnan lausunnon valmistelija), Wim van de Camp (INTA-valiokunnan lausunnon valmistelija), Petri Sarvamaa (CONT-valiokunnan lausunnon valmistelija), Nedzhmi Ali (CONT-valiokunnan lausunnon valmistelija), Luigi Morgano (ECON-valiokunnan lausunnon valmistelija), Anneli Jäätteenmäki (ENVI-valiokunnan lausunnon valmistelija), Marian-Jean Marinescu (ITRE-valiokunnan lausunnon valmistelija), Sofia Ribeiro (AGRI-valiokunnan lausunnon valmistelija), Nicola Caputo (AGRI-valiokunnan lausunnon valmistelija), Clara Eugenia Aguilera García (PECH-valiokunnan lausunnon valmistelija), Helga Trüpel (CULT-valiokunnan lausunnon valmistelija), Monica Macovei (LIBE-valiokunnan lausunnon valmistelija), Mercedes Bresso (AFCO-valiokunnan lausunnon valmistelija), Iratxe García Pérez (FEMM-valiokunnan lausunnon valmistelija), PPE-ryhmän puolesta José Manuel Fernandes, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Maria Grapini, Daniele Viotti S&D-ryhmän puolesta, Bernd Kölmel ECR-ryhmän puolesta, Jean Arthuis ALDE-ryhmän puolesta, Jordi Solé Verts/ALE-ryhmän puolesta, Younous Omarjee GUE/NGL-ryhmän puolesta, Sophie Montel EFDD-ryhmän puolesta, Marco Zanni ENF-ryhmän puolesta, sitoutumaton Lampros Fountoulis, Alain Lamassoure, Eider Gardiazabal Rubial, Zbigniew Kuźmiuk, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Jens Geier, Nils Torvalds, Heidi Hautala, Xabier Benito Ziluaga, Marco Valli, Steeve Briois ja Siegfried Mureşan.

Puhetta johti
varapuhemies Heidi HAUTALA

Puheenvuorot: Tibor Szanyi, joka esitti sinistä korttia nostamalla kysymyksen, johon Siegfried Mureşan vastasi, Jens Geier, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Bill Etheridge, Pirkko Ruohonen-Lerner, Iskra Mihaylova, Bas Eickhout, Martina Michels, Jörg Meuthen, André Elissen, Tomáš Zdechovský, Silvia Costa, Charles Goerens, Thomas Waitz, Miguel Viegas, Bill Etheridge, Barbara Kappel, Czesław Adam Siekierski, Eric Andrieu, Terry Reintke, Angelo Ciocca, Ivana Maletić, Tiemo Wölken, Andrey Novakov, Georgi Pirinski, Lefteris Christoforou, Jonás Fernández, Francisco José Millán Mon, Elly Schlein, Inese Vaidere ja Ivo Belet.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Cláudia Monteiro de Aguiar, José Blanco López, John Howarth, Ruža Tomašić, Jan Huitema, Maria Lidia Senra Rodríguez, Patricija Šulin ja Cristian-Silviu Buşoi.

Puheenvuorot: Günther Oettinger, Jan Olbrycht, Isabelle Thomas, Gérard Deprez ja Janusz Lewandowski.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 14.3.2018, kohta 8.9 ja istunnon pöytäkirja 14.3.2018, kohta 8.10.

Päivitetty viimeksi: 25. kesäkuuta 2018Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö