Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Eljárás : 2017/2053(INI)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot :

Előterjesztett szövegek :

A8-0041/2018

Viták :

PV 13/03/2018 - 13
CRE 13/03/2018 - 13

Szavazatok :

PV 14/03/2018 - 8.10
A szavazatok indokolása

Elfogadott szövegek :

P8_TA(2018)0076

Jegyzőkönyv
2018. március 13., Kedd - Strasbourg

13. A következő többéves pénzügyi keret: a 2020 utáni többéves pénzügyi keretről kialakítandó parlamenti álláspont előkészítése – Az Európai Unió saját forrásai rendszerének reformja (vita)
Szó szerinti jegyzőkönyv

Jelentés a következő többéves pénzügyi keretről: a 2020 utáni többéves pénzügyi keretről kialakítandó parlamenti álláspont előkészítése [2017/2052(INI)] - Költségvetési Bizottság. Előadók: Jan Olbrycht és Isabelle Thomas (A8-0048/2018)

Jelentés az Európai Unió saját forrásai rendszerének reformjáról [2017/2053(INI)] - Költségvetési Bizottság. Előadók: Gérard Deprez és Janusz Lewandowski (A8-0041/2018)

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas, Gérard Deprez és Janusz Lewandowski előterjeszti a jelentést.

Felszólal: Günther Oettinger (a Bizottság tagja).

Felszólal: Neena Gill (az AFET bizottság véleményének előadója), Paul Rübig (a DEVE bizottság véleményének előadója), Wim van de Camp (az INTA bizottság véleményének előadója), Petri Sarvamaa (a CONT bizottság véleményének előadója), Nedzhmi Ali (a CONT bizottság véleményének előadója), Luigi Morgano (az ECON bizottság véleményének előadója), Anneli Jäätteenmäki (az ENVI bizottság véleményének előadója), Marian-Jean Marinescu (az ITRE bizottság véleményének előadója), Sofia Ribeiro (az AGRI bizottság véleményének előadója), Nicola Caputo (az AGRI bizottság véleményének előadója), Clara Eugenia Aguilera García (a PECH bizottság véleményének előadója), Helga Trüpel (a CULT bizottság véleményének előadója), Monica Macovei (a LIBE bizottság véleményének előadója), Mercedes Bresso (az AFCO bizottság véleményének előadója), Iratxe García Pérez (a FEMM bizottság véleményének előadója), José Manuel Fernandes, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Maria Grapini, Daniele Viotti, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Bernd Kölmel, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Jean Arthuis, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Jordi Solé, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Younous Omarjee, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Sophie Montel, a(z) EFDD képviselőcsoport nevében, Marco Zanni, a(z) ENF képviselőcsoport nevében, Lampros Fountoulis, független, Alain Lamassoure, Eider Gardiazabal Rubial, Zbigniew Kuźmiuk, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Jens Geier, Nils Torvalds, Heidi Hautala, Xabier Benito Ziluaga, Marco Valli, Steeve Briois és Siegfried Mureşan.

ELNÖKÖL:
Heidi HAUTALA alelnök

Felszólal: Tibor Szanyi aki kékkártyás kérdést intéz a következő képviselőhöz: Siegfried Mureşan, aki válaszol arra, Jens Geier, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Bill Etheridge, Pirkko Ruohonen-Lerner, Iskra Mihaylova, Bas Eickhout, Martina Michels, Jörg Meuthen, André Elissen, Tomáš Zdechovský, Silvia Costa, Charles Goerens, Thomas Waitz, Miguel Viegas, Bill Etheridge, Barbara Kappel, Czesław Adam Siekierski, Eric Andrieu, Terry Reintke, Angelo Ciocca, Ivana Maletić, Tiemo Wölken, Andrey Novakov, Georgi Pirinski, Lefteris Christoforou, Jonás Fernández, Francisco José Millán Mon, Elly Schlein, Inese Vaidere és Ivo Belet.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Cláudia Monteiro de Aguiar, José Blanco López, John Howarth, Ruža Tomašić, Jan Huitema, Maria Lidia Senra Rodríguez, Patricija Šulin és Cristian-Silviu Buşoi.

Felszólal: Günther Oettinger, Jan Olbrycht, Isabelle Thomas, Gérard Deprez és Janusz Lewandowski.

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2018.3.14-i jegyzőkönyv, 8.9. pont és 2018.3.14-i jegyzőkönyv, 8.10. pont .

Utolsó frissítés: 2018. június 25.Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat