Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2017/2053(INI)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumentų priėmimo eiga :

Pateikti tekstai :

A8-0041/2018

Debatai :

PV 13/03/2018 - 13
CRE 13/03/2018 - 13

Balsavimas :

PV 14/03/2018 - 8.10
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P8_TA(2018)0076

Protokolas
Antradienis, 2018 m. kovo 13 d. - Strasbūras

13. Būsima DFP: Parlamento pozicijos dėl DFP po 2020 m. rengimas. Europos Sąjungos nuosavų išteklių sistemos reforma (diskusijos)
Stenograma

Pranešimas „Kita DFP: Parlamento pozicijos dėl DFP po 2020 m. rengimas“ [2017/2052(INI)] - Biudžeto komitetas. Pranešėjai: Jan Olbrycht ir Isabelle Thomas (A8-0048/2018)

Pranešimas dėl Europos Sąjungos nuosavų išteklių sistemos reformos [2017/2053(INI)] - Biudžeto komitetas. Pranešėjai: Gérard Deprez ir Janusz Lewandowski (A8-0041/2018)

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas, Gérard Deprez ir Janusz Lewandowski pristatė savo pranešimus.

Kalbėjo Günther Oettinger (Komisijos narys).

Kalbėjo: Neena Gill (AFET komiteto nuomonės referentė), Paul Rübig (DEVE komiteto nuomonės referentas), Wim van de Camp (INTA komiteto nuomonės referentas), Petri Sarvamaa (CONT komiteto nuomonės referentas), Nedzhmi Ali (CONT komiteto nuomonės referentas), Luigi Morgano (ECON komiteto nuomonės referentas), Anneli Jäätteenmäki (ENVI komiteto nuomonės referentė), Marian-Jean Marinescu (ITRE komiteto nuomonės referentas), Sofia Ribeiro (AGRI komiteto nuomonės referentė), Nicola Caputo (AGRI komiteto nuomonės referentas), Clara Eugenia Aguilera García (PECH komiteto nuomonės referentė), Helga Trüpel (CULT komiteto nuomonės referentė), Monica Macovei (LIBE komiteto nuomonės referentė), Mercedes Bresso (AFCO komiteto nuomonės referentė), Iratxe García Pérez (FEMM komiteto nuomonės referentė), José Manuel Fernandes PPE frakcijos vardu (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Maria Grapini), Daniele Viotti S&D frakcijos vardu, Bernd Kölmel ECR frakcijos vardu, Jean Arthuis ALDE frakcijos vardu, Jordi Solé Verts/ALE frakcijos vardu, Younous Omarjee GUE/NGL frakcijos vardu, Sophie Montel EFDD frakcijos vardu, Marco Zanni ENF frakcijos vardu, nepriklausomas Parlamento narys Lampros Fountoulis, Alain Lamassoure, Eider Gardiazabal Rubial, Zbigniew Kuźmiuk (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Jens Geier), Nils Torvalds, Heidi Hautala, Xabier Benito Ziluaga, Marco Valli, Steeve Briois ir Siegfried Mureşan.

PIRMININKAVO: Heidi HAUTALA
Pirmininko pavaduotoja

Kalbėjo: Tibor Szanyi (pateikė mėlynosios kortelės klausimą Siegfried Mureşan, pastarasis į jį atsakė), Jens Geier (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Bill Etheridge), Pirkko Ruohonen-Lerner, Iskra Mihaylova, Bas Eickhout, Martina Michels, Jörg Meuthen, André Elissen, Tomáš Zdechovský, Silvia Costa, Charles Goerens, Thomas Waitz, Miguel Viegas, Bill Etheridge, Barbara Kappel, Czesław Adam Siekierski, Eric Andrieu, Terry Reintke, Angelo Ciocca, Ivana Maletić, Tiemo Wölken, Andrey Novakov, Georgi Pirinski, Lefteris Christoforou, Jonás Fernández, Francisco José Millán Mon, Elly Schlein, Inese Vaidere ir Ivo Belet.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Cláudia Monteiro de Aguiar, José Blanco López, John Howarth, Ruža Tomašić, Jan Huitema, Maria Lidia Senra Rodríguez, Patricija Šulin ir Cristian-Silviu Buşoi.

Kalbėjo: Günther Oettinger, Jan Olbrycht, Isabelle Thomas, Gérard Deprez ir Janusz Lewandowski.

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: 2018 03 14 protokolo 8.9 punktas ir 2018 03 14 protokolo 8.10 punktas

Atnaujinta: 2018 m. birželio 25 d.Teisinė informacija - Privatumo politika