Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2017/2053(INI)
Stadium plenaire behandeling
Kies een document :

Ingediende teksten :

A8-0041/2018

Debatten :

PV 13/03/2018 - 13
CRE 13/03/2018 - 13

Stemmingen :

PV 14/03/2018 - 8.10
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :

P8_TA(2018)0076

Notulen
Dinsdag 13 maart 2018 - Straatsburg

13. Het volgende MFK: voorbereiding van het standpunt van het Parlement ten aanzien van het MFK voor de periode na 2020 - Hervorming van het stelsel van eigen middelen van de Europese Unie (debat)
CRE

Verslag over het volgende MFK: voorbereiding van het standpunt van het Parlement ten aanzien van het MFK voor de periode na 2020 [2017/2052(INI)] - Begrotingscommissie. Rapporteurs: Jan Olbrycht en Isabelle Thomas (A8-0048/2018)

Verslag over hervorming van het stelsel van eigen middelen van de Europese Unie [2017/2053(INI)] - Begrotingscommissie. Rapporteurs: Gérard Deprez en Janusz Lewandowski (A8-0041/2018)

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas, Gérard Deprez en Janusz Lewandowski leiden de verslagen in.

Het woord wordt gevoerd door Günther Oettinger (lid van de Commissie).

Het woord wordt gevoerd door Neena Gill (rapporteur voor advies van de Commissie AFET), Paul Rübig (rapporteur voor advies van de Commissie DEVE), Wim van de Camp (rapporteur voor advies van de Commissie INTA), Petri Sarvamaa (rapporteur voor advies van de Commissie CONT), Nedzhmi Ali (rapporteur voor advies van de Commissie CONT), Luigi Morgano (rapporteur voor advies van de Commissie ECON), Anneli Jäätteenmäki (rapporteur voor advies van de Commissie ENVI), Marian-Jean Marinescu (rapporteur voor advies van de Commissie ITRE), Sofia Ribeiro (rapporteur voor advies van de Commissie AGRI), Nicola Caputo (rapporteur voor advies van de Commissie AGRI), Clara Eugenia Aguilera García (rapporteur voor advies van de Commissie PECH), Helga Trüpel (rapporteur voor advies van de Commissie CULT), Monica Macovei (rapporteur voor advies van de Commissie LIBE), Mercedes Bresso (rapporteur voor advies van de Commissie AFCO), Iratxe García Pérez (rapporteur voor advies van de Commissie FEMM), José Manuel Fernandes, namens de PPE-Fractie, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Maria Grapini, Daniele Viotti, namens de S&D-Fractie, Bernd Kölmel, namens de ECR-Fractie, Jean Arthuis, namens de ALDE-Fractie, Jordi Solé, namens de Verts/ALE-Fractie, Younous Omarjee, namens de GUE/NGL-Fractie, Sophie Montel, namens de EFDD-Fractie, Marco Zanni, namens de ENF-Fractie, Lampros Fountoulis, niet-fractiegebonden lid, Alain Lamassoure, Eider Gardiazabal Rubial, Zbigniew Kuźmiuk, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Jens Geier, Nils Torvalds, Heidi Hautala, Xabier Benito Ziluaga, Marco Valli, Steeve Briois en Siegfried Mureşan.

VOORZITTER: Heidi HAUTALA
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Tibor Szanyi om een "blauwe kaart"-vraag te stellen Siegfried Mureşan, die hierop ingaat, Jens Geier, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Bill Etheridge, Pirkko Ruohonen-Lerner, Iskra Mihaylova, Bas Eickhout, Martina Michels, Jörg Meuthen, André Elissen, Tomáš Zdechovský, Silvia Costa, Charles Goerens, Thomas Waitz, Miguel Viegas, Bill Etheridge, Barbara Kappel, Czesław Adam Siekierski, Eric Andrieu, Terry Reintke, Angelo Ciocca, Ivana Maletić, Tiemo Wölken, Andrey Novakov, Georgi Pirinski, Lefteris Christoforou, Jonás Fernández, Francisco José Millán Mon, Elly Schlein, Inese Vaidere en Ivo Belet.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Cláudia Monteiro de Aguiar, José Blanco López, John Howarth, Ruža Tomašić, Jan Huitema, Maria Lidia Senra Rodríguez, Patricija Šulin en Cristian-Silviu Buşoi.

Het woord wordt gevoerd door Günther Oettinger, Jan Olbrycht, Isabelle Thomas, Gérard Deprez en Janusz Lewandowski.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 8.9 van de notulen van 14.3.2018 en punt 8.10 van de notulen van 14.3.2018.

Laatst bijgewerkt op: 25 juni 2018Juridische mededeling - Privacybeleid