Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2017/2053(INI)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentelor :

Texte depuse :

A8-0041/2018

Dezbateri :

PV 13/03/2018 - 13
CRE 13/03/2018 - 13

Voturi :

PV 14/03/2018 - 8.10
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P8_TA(2018)0076

Proces-verbal
Marţi, 13 martie 2018 - Strasbourg

13. Următorul CFM: pregătirea poziției Parlamentului privind CFM post-2020 - Reforma sistemului de resurse proprii al Uniunii Europene (dezbatere)
Stenograma

Raport referitor la următorul CFM: pregătirea poziției Parlamentului privind CFM post-2020 [2017/2052(INI)] - Comisia pentru bugete. Raportori: Jan Olbrycht și Isabelle Thomas (A8-0048/2018)

Raport referitor la reforma sistemului de resurse proprii al Uniunii Europene [2017/2053(INI)] - Comisia pentru bugete. Raportori: Gérard Deprez și Janusz Lewandowski (A8-0041/2018)

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas, Gérard Deprez și Janusz Lewandowski și-au prezentat rapoartele.

A intervenit Günther Oettinger (membru al Comisiei).

Au intervenit: Neena Gill (raportoarea pentru aviz a Comisiei AFET), Paul Rübig (raportorul pentru aviz al Comisiei DEVE), Wim van de Camp (raportorul pentru aviz al Comisiei INTA), Petri Sarvamaa (raportorul pentru aviz al Comisiei CONT), Nedzhmi Ali (raportorul pentru aviz al Comisiei CONT), Luigi Morgano (raportorul pentru aviz al Comisiei ECON), Anneli Jäätteenmäki (raportoarea pentru aviz a Comisiei ENVI), Marian-Jean Marinescu (raportorul pentru aviz al Comisiei ITRE), Sofia Ribeiro (raportoarea pentru aviz a Comisiei AGRI), Nicola Caputo (raportorul pentru aviz al Comisiei AGRI), Clara Eugenia Aguilera García (raportoarea pentru aviz a Comisiei PECH), Helga Trüpel (raportoarea pentru aviz a Comisiei CULT), Monica Macovei (raportoarea pentru aviz a Comisiei LIBE), Mercedes Bresso (raportoarea pentru aviz a Comisiei AFCO), Iratxe García Pérez (raportoarea pentru aviz a Comisiei FEMM), José Manuel Fernandes, în numele Grupului PPE, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Maria Grapini, Daniele Viotti, în numele Grupului S&D, Bernd Kölmel, în numele Grupului ECR, Jean Arthuis, în numele Grupului ALDE, Jordi Solé, în numele Grupului Verts/ALE, Younous Omarjee, în numele Grupului GUE/NGL, Sophie Montel, în numele Grupului EFDD, Marco Zanni, în numele Grupului ENF, Lampros Fountoulis, neafiliat, Alain Lamassoure, Eider Gardiazabal Rubial, Zbigniew Kuźmiuk, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Jens Geier, Nils Torvalds, Heidi Hautala, Xabier Benito Ziluaga, Marco Valli, Steeve Briois și Siegfried Mureşan.

A PREZIDAT: Heidi HAUTALA
Vicepreședintă

Au intervenit: Tibor Szanyi pentru a adresa o întrebare în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” lui Siegfried Mureşan, care a răspuns, Jens Geier, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Bill Etheridge, Pirkko Ruohonen-Lerner, Iskra Mihaylova, Bas Eickhout, Martina Michels, Jörg Meuthen, André Elissen, Tomáš Zdechovský, Silvia Costa, Charles Goerens, Thomas Waitz, Miguel Viegas, Bill Etheridge, Barbara Kappel, Czesław Adam Siekierski, Eric Andrieu, Terry Reintke, Angelo Ciocca, Ivana Maletić, Tiemo Wölken, Andrey Novakov, Georgi Pirinski, Lefteris Christoforou, Jonás Fernández, Francisco José Millán Mon, Elly Schlein, Inese Vaidere și Ivo Belet.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Cláudia Monteiro de Aguiar, José Blanco López, John Howarth, Ruža Tomašić, Jan Huitema, Maria Lidia Senra Rodríguez, Patricija Šulin și Cristian-Silviu Buşoi.

Au intervenit: Günther Oettinger, Jan Olbrycht, Isabelle Thomas, Gérard Deprez și Janusz Lewandowski.

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 8.9 al PV din 14.3.2018 și punctul 8.10 al PV din 14.3.2018.

Ultima actualizare: 25 iunie 2018Aviz juridic - Politica de confidențialitate