Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Protokoll
Teisipäev, 13. märts 2018 - Strasbourg

14. Esitatud dokumendid

Esitatud on järgmised dokumendid:

1) nõukogu ja komisjon

- Euroopa Liidu 2016. aasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmine – Euroopa Komisjon (05940/2018 [01] - C8-0042/2018 - 2017/2136(DEC))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

CONT

nõuandvad komisjonid :

PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, JURI, ECON, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

- Euroopa Liidu 2016. aasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmine – Rakendusametid (05942/2018 - C8-0043/2018 - 2017/2136(DEC))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

CONT

nõuandvad komisjonid :

PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, JURI, ECON, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

- Euroopa Liidu 2016. aasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmine – Euroopa Parlament (05940/2018 [02] - C8-0044/2018 - 2017/2137(DEC))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

CONT

nõuandvad komisjonid :

PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, JURI, ECON, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

- Euroopa Liidu 2016. aasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmine – Nõukogu ja Euroopa Ülemkogu (05940/2018 [03] - C8-0045/2018 - 2017/2138(DEC))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

CONT

nõuandvad komisjonid :

PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, JURI, ECON, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

- Euroopa Liidu 2016. aasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmine – Euroopa Kohus (05940/2018 [04] - C8-0046/2018 - 2017/2139(DEC))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

CONT

nõuandvad komisjonid :

PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, JURI, ECON, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

- Euroopa Liidu 2016. aasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmine – Euroopa Kontrollikoda (05940/2018 [05] - C8-0047/2018 - 2017/2140(DEC))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

CONT

nõuandvad komisjonid :

PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, JURI, ECON, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

- Euroopa Liidu 2016. aasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmine – Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee (05940/2018 [06] - C8-0048/2018 - 2017/2141(DEC))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

CONT

nõuandvad komisjonid :

PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, JURI, ECON, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

- Euroopa Liidu 2016. aasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmine – Regioonide Komitee (05940/2018 [07] - C8-0049/2018 - 2017/2142(DEC))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

CONT

nõuandvad komisjonid :

PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, JURI, ECON, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

- Euroopa Liidu 2016. aasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmine – Euroopa Ombudsman (05940/2018 [08] - C8-0050/2018 - 2017/2143(DEC))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

CONT

nõuandvad komisjonid :

PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, JURI, ECON, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

- Euroopa Liidu 2016. aasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmine – Euroopa Andmekaitseinspektor (05940/2018 [09] - C8-0051/2018 - 2017/2144(DEC))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

CONT

nõuandvad komisjonid :

JURI, LIBE

- Euroopa Liidu 2016. aasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmine – Euroopa välisteenistus (05940/2018 [10] - C8-0052/2018 - 2017/2145(DEC))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

CONT

nõuandvad komisjonid :

AFCO, DEVE, AFET, INTA

- Euroopa Liidu 2016. aasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmine – 8. Euroopa Arengufond (05078/2018 - C8-0053/2018 - 2017/2146(DEC))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

CONT

nõuandvad komisjonid :

DEVE, BUDG

- Euroopa Liidu 2016. aasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmine – 9. Euroopa Arengufond (05079/2018 - C8-0054/2018 - 2017/2146(DEC))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

CONT

nõuandvad komisjonid :

DEVE, BUDG

- Euroopa Liidu 2016. aasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmine – 10. Euroopa Arengufond (05080/2018 - C8-0055/2018 - 2017/2146(DEC))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

CONT

nõuandvad komisjonid :

DEVE, BUDG

- Euroopa Liidu 2016. aasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmine – 11. Euroopa Arengufond (05082/2018 - C8-0056/2018 - 2017/2146(DEC))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

CONT

nõuandvad komisjonid :

DEVE, BUDG

- Euroopa Liidu 2016. aasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmine – Euroopa Kutseõppe Arenduskeskus (Cedefop) (05941/2018 [01] - C8-0057/2018 - 2017/2147(DEC))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

CONT

nõuandvad komisjonid :

EMPL, ITRE

- Euroopa Liidu 2016. aasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmine – Euroopa Elu- ja Töötingimuste Parandamise Fond (EUROFOUND) (05941/2018 [02] - C8-0058/2018 - 2017/2148(DEC))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

CONT

nõuandvad komisjonid :

EMPL

- 2016. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – Euroopa Liidu Põhiõiguste Amet (FRA) (05941/2018 [03] - C8-0059/2018 - 2017/2149(DEC))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

CONT

nõuandvad komisjonid :

LIBE

- 2016. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – Euroopa Narkootikumide ja Narkomaania Seirekeskus (EMCDDA) (05941/2018 [04] - C8-0060/2018 - 2017/2150(DEC))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

CONT

nõuandvad komisjonid :

ENVI, LIBE

- 2016. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – Euroopa Keskkonnaamet (EEA) (05941/2018 [05] - C8-0061/2018 - 2017/2151(DEC))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

CONT

nõuandvad komisjonid :

ENVI

- 2016. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – Euroopa Tööohutuse ja Töötervishoiu Agentuur (EU-OSHA) (05941/2018 [06] - C8-0062/2018 - 2017/2152(DEC))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

CONT

nõuandvad komisjonid :

EMPL

- 2016. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – Euroopa Liidu Asutuste Tõlkekeskus (CdT) (05941/2018 [07] - C8-0063/2018 - 2017/2153(DEC))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

CONT

nõuandvad komisjonid :

CULT

- 2016. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – Euroopa Ravimiamet (EMA) (05941/2018 [08] - C8-0064/2018 - 2017/2154(DEC))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

CONT

nõuandvad komisjonid :

ENVI

- 2016. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – Euroopa Õigusalase Koostöö Üksus (Eurojust) (05941/2018 [09] - C8-0065/2018 - 2017/2155(DEC))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

CONT

nõuandvad komisjonid :

LIBE

- 2016. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – Euroopa Koolitusfond (ETF) (05941/2018 [10] - C8-0066/2018 - 2017/2156(DEC))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

CONT

nõuandvad komisjonid :

EMPL

- 2016. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – Euroopa Meresõiduohutuse Amet (EMSA) (05941/2018 [11] - C8-0067/2018 - 2017/2157(DEC))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

CONT

nõuandvad komisjonid :

TRAN

- Euroopa Liidu 2016. aasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmine – Euroopa Lennundusohutusamet (EASA) (05941/2018 [12] - C8-0068/2018 - 2017/2158(DEC))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

CONT

nõuandvad komisjonid :

TRAN

- Euroopa Liidu 2016. aasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmine – Euroopa Toiduohutusamet (EFSA) (05941/2018 [13] - C8-0069/2018 - 2017/2159(DEC))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

CONT

nõuandvad komisjonid :

ENVI

- 2016. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – Haiguste Ennetamise ja Tõrje Euroopa Keskus (ECDC) (05941/2018 [14] - C8-0070/2018 - 2017/2160(DEC))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

CONT

nõuandvad komisjonid :

ENVI

- 2016. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – Euroopa Liidu Võrgu- ja Infoturbeamet (ENISA) (05941/2018 [15] - C8-0071/2018 - 2017/2161(DEC))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

CONT

nõuandvad komisjonid :

ITRE

- 2016. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – Euroopa Liidu Raudteeamet (ERA) (05941/2018 [16] - C8-0072/2018 - 2017/2162(DEC))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

CONT

nõuandvad komisjonid :

TRAN

- 2016. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – Euroopa Liidu Õiguskaitsekoolituse Amet (CEPOL) (05941/2018 [17] - C8-0073/2018 - 2017/2163(DEC))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

CONT

nõuandvad komisjonid :

LIBE

- 2016. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – Euroopa Piiri- ja Rannikuvalve Amet (Frontex) (05941/2018 [18] - C8-0074/2018 - 2017/2164(DEC))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

CONT

nõuandvad komisjonid :

AFET, LIBE

- 2016. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – Euroopa GNSSi Agentuur (GSA) (05941/2018 [19] - C8-0075/2018 - 2017/2165(DEC))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

CONT

nõuandvad komisjonid :

ITRE

- 2016. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – Euroopa Kalanduskontrolli Amet (EFCA) (05941/2018 [20] - C8-0076/2018 - 2017/2166(DEC))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

CONT

nõuandvad komisjonid :

PECH

- 2016. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – Euroopa Kemikaaliamet (ECHA) (05941/2018 [21] - C8-0077/2018 - 2017/2167(DEC))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

CONT

nõuandvad komisjonid :

ENVI

- 2016. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – Euratomi Tarneagentuur (AA) (05941/2018 [22] - C8-0078/2018 - 2017/2168(DEC))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

CONT

nõuandvad komisjonid :

ITRE

- 2016. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – Euroopa Liidu Õiguskaitsekoostöö Amet (Europol) (05941/2018 [23] - C8-0079/2018 - 2017/2169(DEC))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

CONT

nõuandvad komisjonid :

LIBE

- 2016. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – Euroopa Soolise Võrdõiguslikkuse Instituut (EIGE) (05941/2018 [24] - C8-0080/2018 - 2017/2170(DEC))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

CONT

nõuandvad komisjonid :

FEMM

- 2016. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – Euroopa Pangandusjärelevalve (EBA) (05941/2018 [25] - C8-0081/2018 - 2017/2171(DEC))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

CONT

nõuandvad komisjonid :

ECON

- 2016. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – Euroopa Kindlustus- ja Tööandjapensionide Järelevalve (EIOPA) (05941/2018 [26] - C8-0082/2018 - 2017/2172(DEC))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

CONT

nõuandvad komisjonid :

EMPL, ECON

- 2016. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve (ESMA) (05941/2018 [27] - C8-0083/2018 - 2017/2173(DEC))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

CONT

nõuandvad komisjonid :

ECON

- 2016. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – Energeetikasektorit Reguleerivate Asutuste Koostööamet (ACER) (05941/2018 [28] - C8-0084/2018 - 2017/2174(DEC))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

CONT

nõuandvad komisjonid :

ITRE

- 2016. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine - Elektroonilise Side Euroopa Reguleerivate Asutuste Ühendatud Ameti Büroo (BEREC) (05941/2018 [29] - C8-0085/2018 - 2017/2175(DEC))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

CONT

nõuandvad komisjonid :

ITRE, IMCO

- 2016. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – Euroopa Innovatsiooni- ja Tehnoloogiainstituut (EIT) (05941/2018 [30] - C8-0086/2018 - 2017/2176(DEC))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

CONT

nõuandvad komisjonid :

ITRE

- 2016. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – Euroopa Varjupaigaküsimuste Tugiamet (EASO) (05941/2018 [31] - C8-0087/2018 - 2017/2177(DEC))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

CONT

nõuandvad komisjonid :

LIBE

- 2016. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – Vabadusel, Turvalisusel ja Õigusel Rajaneva Ala Suuremahuliste IT-süsteemide Operatiivjuhtimise Euroopa Amet (eu-LISA) (05941/2018 [32] - C8-0088/2018 - 2017/2178(DEC))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

CONT

nõuandvad komisjonid :

LIBE

- 2016. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – Rahvusvaheline Termotuumaenergeetika Organisatsioon (ITER) (05943/2018 [01] - C8-0089/2018 - 2017/2180(DEC))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

CONT

nõuandvad komisjonid :

ITRE

- 2016. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – Lennuliikluse ohutuse ühisettevõte (SESAR) (05943/2018 [02] - C8-0090/2018 - 2017/2181(DEC))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

CONT

nõuandvad komisjonid :

ITRE, TRAN

- 2016. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – Lennunduse ja keskkonna valdkonna ühisettevõte (Clean Sky) (05943/2018 [03] - C8-0091/2018 - 2017/2182(DEC))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

CONT

nõuandvad komisjonid :

ENVI, ITRE, TRAN

- 2016. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – Biotoorainel põhinevate tööstusharude ühisettevõte (BBI) (05943/2018 [04] - C8-0092/2018 - 2017/2183(DEC))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

CONT

nõuandvad komisjonid :

ITRE, REGI

- 2016. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – Innovatiivsete ravimite algatus (IMI) (05943/2018 [05] - C8-0093/2018 - 2017/2184(DEC))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

CONT

nõuandvad komisjonid :

ENVI, ITRE

- 2016. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – Kütuseelementide ja Vesiniku Valdkonna Ühisettevõte (FCH) (05943/2018 [06] - C8-0094/2018 - 2017/2185(DEC))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

CONT

nõuandvad komisjonid :

ITRE

- 2016. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – Ühisettevõte Shift2Rail (SHIFT2RAIL) (05943/2018 [07] - C8-0095/2018 - 2017/2186(DEC))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

CONT

nõuandvad komisjonid :

ITRE, TRAN

- 2016. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – Ühisettevõte "Euroopa juhtpositsiooni tugevdamine elektroonikakomponentide ja -süsteemide toel" (ECSEL) (05943/2018 [08] - C8-0096/2018 - 2017/2187(DEC))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

CONT

nõuandvad komisjonid :

ITRE

2) parlamendikomisjonid

- ***I Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, mis käsitleb ohuvalmidust elektrisektoris ja millega tunnistatakse kehtetuks direktiiv 2005/89/EÜ (COM(2016)0862 - C8-0493/2016 - 2016/0377(COD)) - ITRE komisjon - Raportöör: Flavio Zanonato (A8-0039/2018)

- Raport 2019. aasta eelarve koostamise üldsuuniste kohta, III jagu – Komisjon (2017/2286(BUD)) - BUDG komisjon - Raportöör: Daniele Viotti (A8-0062/2018)

Viimane päevakajastamine: 25. juuni 2018Õigusteave - Privaatsuspoliitika