Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Pöytäkirja
Tiistai 13. maaliskuuta 2018 - Strasbourg

14. Vastaanotetut asiakirjat

Seuraavat asiakirjat on vastaanotettu

1) neuvostolta ja komissiolta

- Vastuuvapaus 2016: EU:n yleinen talousarvio – Euroopan komissio (05940/2018 [01] - C8-0042/2018 - 2017/2136(DEC))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

CONT

lausuntoa varten:

PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, JURI, ECON, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

- Vastuuvapaus 2016: EU:n yleinen talousarvio – Toimeenpanovirastot (05942/2018 - C8-0043/2018 - 2017/2136(DEC))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

CONT

lausuntoa varten:

PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, JURI, ECON, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

- Vastuuvapaus 2016: EU:n yleinen talousarvio – Euroopan parlamentti (05940/2018 [02] - C8-0044/2018 - 2017/2137(DEC))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

CONT

lausuntoa varten:

PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, JURI, ECON, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

- Vastuuvapaus 2016: EU:n yleinen talousarvio – Eurooppa-neuvosto ja neuvosto (05940/2018 [03] - C8-0045/2018 - 2017/2138(DEC))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

CONT

lausuntoa varten:

PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, JURI, ECON, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

- Vastuuvapaus 2016: EU:n yleinen talousarvio – Tuomioistuin (05940/2018 [04] - C8-0046/2018 - 2017/2139(DEC))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

CONT

lausuntoa varten:

PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, JURI, ECON, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

- Vastuuvapaus 2016: EU:n yleinen talousarvio – Tilintarkastustuomioistuin (05940/2018 [05] - C8-0047/2018 - 2017/2140(DEC))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

CONT

lausuntoa varten:

PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, JURI, ECON, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

- Vastuuvapaus 2016: EU:n yleinen talousarvio – Euroopan talous- ja sosiaalikomitea (05940/2018 [06] - C8-0048/2018 - 2017/2141(DEC))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

CONT

lausuntoa varten:

PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, JURI, ECON, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

- Vastuuvapaus 2016: EU:n yleinen talousarvio – Alueiden komitea (05940/2018 [07] - C8-0049/2018 - 2017/2142(DEC))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

CONT

lausuntoa varten:

PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, JURI, ECON, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

- Vastuuvapaus 2016: EU:n yleinen talousarvio – Euroopan oikeusasiamies (05940/2018 [08] - C8-0050/2018 - 2017/2143(DEC))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

CONT

lausuntoa varten:

PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, JURI, ECON, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

- Vastuuvapaus 2016: EU:n yleinen talousarvio – Euroopan tietosuojavaltuutettu (05940/2018 [09] - C8-0051/2018 - 2017/2144(DEC))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

CONT

lausuntoa varten:

JURI, LIBE

- Vastuuvapaus 2016: EU:n yleinen talousarvio – Euroopan ulkosuhdehallinto (05940/2018 [10] - C8-0052/2018 - 2017/2145(DEC))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

CONT

lausuntoa varten:

AFCO, DEVE, AFET, INTA

- Vastuuvapaus 2016: Euroopan unionin yleinen talousarvio – 8. EKR (05078/2018 - C8-0053/2018 - 2017/2146(DEC))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

CONT

lausuntoa varten:

DEVE, BUDG

- Vastuuvapaus 2016: Euroopan unionin yleinen talousarvio – 9. EKR (05079/2018 - C8-0054/2018 - 2017/2146(DEC))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

CONT

lausuntoa varten:

DEVE, BUDG

- Vastuuvapaus 2016: Euroopan unionin yleinen talousarvio – 10. EKR (05080/2018 - C8-0055/2018 - 2017/2146(DEC))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

CONT

lausuntoa varten:

DEVE, BUDG

- Vastuuvapaus 2016: Euroopan unionin yleinen talousarvio – 11. EKR (05082/2018 - C8-0056/2018 - 2017/2146(DEC))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

CONT

lausuntoa varten:

DEVE, BUDG

- Vastuuvapaus 2016: Euroopan ammatillisen koulutuksen kehittämiskeskus (Cedefop) (05941/2018 [01] - C8-0057/2018 - 2017/2147(DEC))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

CONT

lausuntoa varten:

EMPL, ITRE

- Vastuuvapaus 2016: Euroopan elin- ja työolojen kehittämissäätiö (Eurofound) (05941/2018 [02] - C8-0058/2018 - 2017/2148(DEC))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

CONT

lausuntoa varten:

EMPL

- Vastuuvapaus 2016: Euroopan unionin perusoikeusvirasto (FRA) (05941/2018 [03] - C8-0059/2018 - 2017/2149(DEC))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

CONT

lausuntoa varten:

LIBE

- Vastuuvapaus 2016: Euroopan huumausaineiden ja niiden väärinkäytön seurantakeskus (EMCDDA) (05941/2018 [04] - C8-0060/2018 - 2017/2150(DEC))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

CONT

lausuntoa varten:

ENVI, LIBE

- Vastuuvapaus 2016: Euroopan ympäristökeskus (EEA) (05941/2018 [05] - C8-0061/2018 - 2017/2151(DEC))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

CONT

lausuntoa varten:

ENVI

- Vastuuvapaus 2016: Euroopan työterveys- ja työturvallisuusvirasto (EU-OSHA) (05941/2018 [06] - C8-0062/2018 - 2017/2152(DEC))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

CONT

lausuntoa varten:

EMPL

- Vastuuvapaus 2016: Euroopan unionin elinten käännöskeskus (CdT) (05941/2018 [07] - C8-0063/2018 - 2017/2153(DEC))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

CONT

lausuntoa varten:

CULT

- Vastuuvapaus 2016: Euroopan lääkevirasto (EMA) (05941/2018 [08] - C8-0064/2018 - 2017/2154(DEC))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

CONT

lausuntoa varten:

ENVI

- Vastuuvapaus 2016: Euroopan unionin oikeudellisen yhteistyön yksikkö (Eurojust) (05941/2018 [09] - C8-0065/2018 - 2017/2155(DEC))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

CONT

lausuntoa varten:

LIBE

- Vastuuvapaus 2016: Euroopan koulutussäätiö (ETF) (05941/2018 [10] - C8-0066/2018 - 2017/2156(DEC))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

CONT

lausuntoa varten:

EMPL

- Vastuuvapaus 2016: Euroopan meriturvallisuusvirasto (EMSA) (05941/2018 [11] - C8-0067/2018 - 2017/2157(DEC))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

CONT

lausuntoa varten:

TRAN

- Vastuuvapaus 2016: Euroopan lentoturvallisuusvirasto (EASA) (05941/2018 [12] - C8-0068/2018 - 2017/2158(DEC))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

CONT

lausuntoa varten:

TRAN

- Vastuuvapaus 2016: Euroopan elintarviketurvallisuusviranomainen (EFSA) (05941/2018 [13] - C8-0069/2018 - 2017/2159(DEC))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

CONT

lausuntoa varten:

ENVI

- Vastuuvapaus 2016: Euroopan tautien ehkäisy- ja valvontakeskus (ECDC) (05941/2018 [14] - C8-0070/2018 - 2017/2160(DEC))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

CONT

lausuntoa varten:

ENVI

- Vastuuvapaus 2016: Euroopan unionin verkko- ja tietoturvavirasto (ENISA) (05941/2018 [15] - C8-0071/2018 - 2017/2161(DEC))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

CONT

lausuntoa varten:

ITRE

- Vastuuvapaus 2016: Euroopan unionin rautatievirasto (ERA) (05941/2018 [16] - C8-0072/2018 - 2017/2162(DEC))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

CONT

lausuntoa varten:

TRAN

- Vastuuvapaus 2016: Euroopan unionin lainvalvontakoulutusvirasto (CEPOL) (05941/2018 [17] - C8-0073/2018 - 2017/2163(DEC))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

CONT

lausuntoa varten:

LIBE

- Vastuuvapaus 2016: Euroopan raja- ja merivartiovirasto (Frontex) (05941/2018 [18] - C8-0074/2018 - 2017/2164(DEC))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

CONT

lausuntoa varten:

AFET, LIBE

- Vastuuvapaus 2016: Euroopan GNSS-virasto (GSA) (05941/2018 [19] - C8-0075/2018 - 2017/2165(DEC))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

CONT

lausuntoa varten:

ITRE

- Vastuuvapaus 2016: Euroopan kalastuksenvalvontavirasto (EFCA) (05941/2018 [20] - C8-0076/2018 - 2017/2166(DEC))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

CONT

lausuntoa varten:

PECH

- Vastuuvapaus 2016: Euroopan kemikaalivirasto (ECHA) (05941/2018 [21] - C8-0077/2018 - 2017/2167(DEC))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

CONT

lausuntoa varten:

ENVI

- Vastuuvapaus 2016: Euratomin hankintakeskus (AA) (05941/2018 [22] - C8-0078/2018 - 2017/2168(DEC))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

CONT

lausuntoa varten:

ITRE

- Vastuuvapaus 2016: Euroopan unionin lainvalvontayhteistyövirasto (EUROPOL) (05941/2018 [23] - C8-0079/2018 - 2017/2169(DEC))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

CONT

lausuntoa varten:

LIBE

- Vastuuvapaus 2016: Euroopan tasa-arvoinstituutti (EIGE) (05941/2018 [24] - C8-0080/2018 - 2017/2170(DEC))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

CONT

lausuntoa varten:

FEMM

- Vastuuvapaus 2016: Euroopan pankkiviranomainen (EPV) (05941/2018 [25] - C8-0081/2018 - 2017/2171(DEC))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

CONT

lausuntoa varten:

ECON

- Vastuuvapaus 2016: Euroopan vakuutus- ja lisäeläkeviranomainen (EIOPA) (05941/2018 [26] - C8-0082/2018 - 2017/2172(DEC))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

CONT

lausuntoa varten:

EMPL, ECON

- Vastuuvapaus 2016: Euroopan arvopaperimarkkinaviranomainen (ESMA) (05941/2018 [27] - C8-0083/2018 - 2017/2173(DEC))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

CONT

lausuntoa varten:

ECON

- Vastuuvapaus 2016: Energia-alan sääntelyviranomaisten yhteistyövirasto (ACER) (05941/2018 [28] - C8-0084/2018 - 2017/2174(DEC))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

CONT

lausuntoa varten:

ITRE

- Vastuuvapaus 2016: Euroopan sähköisen viestinnän sääntelyviranomaisten yhteistyöelimen virasto (BEREC) (05941/2018 [29] - C8-0085/2018 - 2017/2175(DEC))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

CONT

lausuntoa varten:

ITRE, IMCO

- Vastuuvapaus 2016: Euroopan innovaatio- ja teknologiainstituutti (EIT) (05941/2018 [30] - C8-0086/2018 - 2017/2176(DEC))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

CONT

lausuntoa varten:

ITRE

- Vastuuvapaus 2016: Euroopan turvapaikka-asioiden tukivirasto (EASO) (05941/2018 [31] - C8-0087/2018 - 2017/2177(DEC))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

CONT

lausuntoa varten:

LIBE

- Vastuuvapaus 2016: Vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alueen laaja-alaisten tietojärjestelmien operatiivisesta hallinnoinnista vastaava eurooppalainen virasto (eu-LISA) (05941/2018 [32] - C8-0088/2018 - 2017/2178(DEC))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

CONT

lausuntoa varten:

LIBE

- Vastuuvapaus 2016: Fuusioenergia-alan kansainvälinen ITER-organisaatio (ITER) (05943/2018 [01] - C8-0089/2018 - 2017/2180(DEC))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

CONT

lausuntoa varten:

ITRE

- Vastuuvapaus 2016: Lentoturvallisuus (SESAR) (05943/2018 [02] - C8-0090/2018 - 2017/2181(DEC))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

CONT

lausuntoa varten:

ITRE, TRAN

- Vastuuvapaus 2016: Yhteisyrityksen perustaminen – ilmailu ja ympäristö (CLEAN SKY) (05943/2018 [03] - C8-0091/2018 - 2017/2182(DEC))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

CONT

lausuntoa varten:

ENVI, ITRE, TRAN

- Vastuuvapaus 2016 – Biopohjaisten teollisuudenalojen yhteisyritys (BBI) (05943/2018 [04] - C8-0092/2018 - 2017/2183(DEC))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

CONT

lausuntoa varten:

ITRE, REGI

- Vastuuvapaus 2016: Toinen innovatiiviset lääkkeet -aloitetta (IMI2) toteuttava yhteisyritys (05943/2018 [05] - C8-0093/2018 - 2017/2184(DEC))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

CONT

lausuntoa varten:

ENVI, ITRE

- Vastuuvapaus 2016: Polttokenno- ja vety-yhteisyritys (FCH) (05943/2018 [06] - C8-0094/2018 - 2017/2185(DEC))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

CONT

lausuntoa varten:

ITRE

- Vastuuvapaus 2016: Shift2Rail-yhteisyritys (05943/2018 [07] - C8-0095/2018 - 2017/2186(DEC))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

CONT

lausuntoa varten:

ITRE, TRAN

- Vastuuvapaus 2016: ECSEL-yhteisyritys (05943/2018 [08] - C8-0096/2018 - 2017/2187(DEC))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

CONT

lausuntoa varten:

ITRE

2) parlamentin valiokunnilta

- ***I Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi riskeihin varautumisesta sähköalalla ja direktiivin 2005/89/EY kumoamisesta (COM(2016)0862 - C8-0493/2016 - 2016/0377(COD)) - ITRE -valiokunta - Esittelijä: Flavio Zanonato (A8-0039/2018)

- Mietintö vuoden 2019 talousarvion valmistelua koskevista yleisistä suuntaviivoista, pääluokka III – Komissio (2017/2286(BUD)) - BUDG -valiokunta - Esittelijä: Daniele Viotti (A8-0062/2018).

Päivitetty viimeksi: 25. kesäkuuta 2018Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö