Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Protokols
Otrdiena, 2018. gada 13. marts - Strasbūra

14. Dokumentu iesniegšana

Bija iesniegti turpmāk minētie dokumenti.

1. Padome un Komisija

- ES 2016. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Komisija (05940/2018 [01] - C8-0042/2018 - 2017/2136(DEC)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

CONT

atzinums:

PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, JURI, ECON, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

- ES 2016. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšana — izpildaģentūras (05942/2018 - C8-0043/2018 - 2017/2136(DEC)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

CONT

atzinums:

PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, JURI, ECON, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

- ES 2016. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Parlaments (05940/2018 [02] - C8-0044/2018 - 2017/2137(DEC)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

CONT

atzinums:

PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, JURI, ECON, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

- ES 2016. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšana — Padome un Eiropadome (05940/2018 [03] - C8-0045/2018 - 2017/2138(DEC)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

CONT

atzinums:

PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, JURI, ECON, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

- ES 2016. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšana — Tiesa (05940/2018 [04] - C8-0046/2018 - 2017/2139(DEC)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

CONT

atzinums:

PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, JURI, ECON, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

- ES 2016. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšana — Revīzijas palāta (05940/2018 [05] - C8-0047/2018 - 2017/2140(DEC)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

CONT

atzinums:

PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, JURI, ECON, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

- ES 2016. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteja (05940/2018 [06] - C8-0048/2018 - 2017/2141(DEC)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

CONT

atzinums:

PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, JURI, ECON, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

- ES 2016. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšana — Reģionu komiteja (05940/2018 [07] - C8-0049/2018 - 2017/2142(DEC)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

CONT

atzinums:

PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, JURI, ECON, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

- ES 2016. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Ombuds (05940/2018 [08] - C8-0050/2018 - 2017/2143(DEC)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

CONT

atzinums:

PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, JURI, ECON, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

- ES 2016. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītājs (05940/2018 [09] - C8-0051/2018 - 2017/2144(DEC)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

CONT

atzinums:

JURI, LIBE

- ES 2016. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Ārējās darbības dienests (05940/2018 [10] - C8-0052/2018 - 2017/2145(DEC)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

CONT

atzinums:

AFCO, DEVE, AFET, INTA

- ES 2016. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšana — astotais EAF (05078/2018 - C8-0053/2018 - 2017/2146(DEC)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

CONT

atzinums:

DEVE, BUDG

- ES 2016. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšana — devītais EAF (05079/2018 - C8-0054/2018 - 2017/2146(DEC)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

CONT

atzinums:

DEVE, BUDG

- ES 2016. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšana — desmitais EAF (05080/2018 - C8-0055/2018 - 2017/2146(DEC)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

CONT

atzinums:

DEVE, BUDG

- ES 2016. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšana — vienpadsmitais EAF (05082/2018 - C8-0056/2018 - 2017/2146(DEC)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

CONT

atzinums:

DEVE, BUDG

- 2016. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Profesionālās izglītības attīstības centrs (CEDEFOP) (05941/2018 [01] - C8-0057/2018 - 2017/2147(DEC)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

CONT

atzinums:

EMPL, ITRE

- 2016. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Dzīves un darba apstākļu uzlabošanas fonds (EUROFOUND) (05941/2018 [02] - C8-0058/2018 - 2017/2148(DEC)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

CONT

atzinums:

EMPL

- 2016. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Savienības Pamattiesību aģentūra (FRA) (05941/2018 [03] - C8-0059/2018 - 2017/2149(DEC)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

CONT

atzinums:

LIBE

- 2016. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana: Eiropas Narkotiku un narkomānijas uzraudzības centrs (EMCDDA) (05941/2018 [04] - C8-0060/2018 - 2017/2150(DEC)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

CONT

atzinums:

ENVI, LIBE

- 2016. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana: Eiropas Vides aģentūra (EVA) (05941/2018 [05] - C8-0061/2018 - 2017/2151(DEC)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

CONT

atzinums:

ENVI

- 2016. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana: Eiropas Darba drošības un veselības aizsardzības aģentūra (EU-OSHA) (05941/2018 [06] - C8-0062/2018 - 2017/2152(DEC)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

CONT

atzinums:

EMPL

- 2016. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana: Eiropas Savienības iestāžu Tulkošanas centrs (CdT) (05941/2018 [07] - C8-0063/2018 - 2017/2153(DEC)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

CONT

atzinums:

CULT

- 2016. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana: Eiropas Zāļu aģentūra (EMA) (05941/2018 [08] - C8-0064/2018 - 2017/2154(DEC)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

CONT

atzinums:

ENVI

- 2016. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana: Eiropas Savienības Aģentūra tiesu iestāžu sadarbībai krimināllietās (Eurojust) (05941/2018 [09] - C8-0065/2018 - 2017/2155(DEC)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

CONT

atzinums:

LIBE

- 2016. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana: Eiropas Izglītības fonds (ETF) (05941/2018 [10] - C8-0066/2018 - 2017/2156(DEC)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

CONT

atzinums:

EMPL

- 2016. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana: Eiropas Jūras drošības aģentūra (EMSA) (05941/2018 [11] - C8-0067/2018 - 2017/2157(DEC)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

CONT

atzinums:

TRAN

- ES 2016. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Aviācijas drošības aģentūra (EASA) (05941/2018 [12] - C8-0068/2018 - 2017/2158(DEC)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

CONT

atzinums:

TRAN

- ES 2016. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšana: Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestāde (EFSA) (05941/2018 [13] - C8-0069/2018 - 2017/2159(DEC)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

CONT

atzinums:

ENVI

- ES 2016. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšana: Eiropas Slimību profilakses un kontroles centrs (ECDC) (05941/2018 [14] - C8-0070/2018 - 2017/2160(DEC)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

CONT

atzinums:

ENVI

- ES 2016. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšana: Eiropas Savienības Tīklu un informācijas drošības aģentūra (ENISA) (05941/2018 [15] - C8-0071/2018 - 2017/2161(DEC)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

CONT

atzinums:

ITRE

- ES 2016. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšana: Eiropas Savienības Dzelzceļu aģentūra (ERA) (05941/2018 [16] - C8-0072/2018 - 2017/2162(DEC)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

CONT

atzinums:

TRAN

- ES 2016. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšana: Eiropas Savienības Tiesībaizsardzības apmācības aģentūra (CEPOL) (05941/2018 [17] - C8-0073/2018 - 2017/2163(DEC)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

CONT

atzinums:

LIBE

- ES 2016. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšana: Eiropas Robežu un krasta apsardzes aģentūra (Frontex) (05941/2018 [18] - C8-0074/2018 - 2017/2164(DEC)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

CONT

atzinums:

AFET, LIBE

- ES 2016. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšana: Eiropas GNSS aģentūra (GSA) (05941/2018 [19] - C8-0075/2018 - 2017/2165(DEC)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

CONT

atzinums:

ITRE

- ES 2016. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšana: Eiropas Zivsaimniecības kontroles aģentūra (EFCA) (05941/2018 [20] - C8-0076/2018 - 2017/2166(DEC)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

CONT

atzinums:

PECH

- ES 2016. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Ķimikāliju aģentūra (ECHA) (05941/2018 [21] - C8-0077/2018 - 2017/2167(DEC)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

CONT

atzinums:

ENVI

- ES 2016. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšana — Euratom Apgādes aģentūra (AA) (05941/2018 [22] - C8-0078/2018 - 2017/2168(DEC)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

CONT

atzinums:

ITRE

- ES 2016. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšana: Eiropas Savienības Aģentūra tiesībaizsardzības sadarbībai (Europol) (05941/2018 [23] - C8-0079/2018 - 2017/2169(DEC)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

CONT

atzinums:

LIBE

- ES 2016. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšana: Eiropas Dzimumu līdztiesības institūts (EIGE) (05941/2018 [24] - C8-0080/2018 - 2017/2170(DEC)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

CONT

atzinums:

FEMM

- ES 2016. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšana: Eiropas Banku iestāde (EBI) (05941/2018 [25] - C8-0081/2018 - 2017/2171(DEC)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

CONT

atzinums:

ECON

- ES 2016. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšana: Eiropas Apdrošināšanas un aroda pensiju iestāde (EAAPI) (05941/2018 [26] - C8-0082/2018 - 2017/2172(DEC)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

CONT

atzinums:

EMPL, ECON

- ES 2016. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšana: Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestāde (EVTI) (05941/2018 [27] - C8-0083/2018 - 2017/2173(DEC)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

CONT

atzinums:

ECON

- ES 2016. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšana: Energoregulatoru sadarbības aģentūra (ACER) (05941/2018 [28] - C8-0084/2018 - 2017/2174(DEC)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

CONT

atzinums:

ITRE

- ES 2016. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšana: Eiropas Elektronisko komunikāciju regulatoru iestādes birojs (BEREC) (05941/2018 [29] - C8-0085/2018 - 2017/2175(DEC)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

CONT

atzinums:

ITRE, IMCO

- ES 2016. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšana: Eiropas Inovāciju un tehnoloģiju institūts (EIT) (05941/2018 [30] - C8-0086/2018 - 2017/2176(DEC)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

CONT

atzinums:

ITRE

- ES 2016. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšana: Eiropas Patvēruma atbalsta birojs (EASO) (05941/2018 [31] - C8-0087/2018 - 2017/2177(DEC)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

CONT

atzinums:

LIBE

- ES 2016. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšana: Eiropas Aģentūra lielapjoma IT sistēmu darbības pārvaldībai brīvības, drošības un tiesiskuma telpā (eu-LISA) (05941/2018 [32] - C8-0088/2018 - 2017/2178(DEC)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

CONT

atzinums:

LIBE

- ES 2016. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšana: ITER starptautiskā kodolsintēzes enerģijas organizācija (05943/2018 [01] - C8-0089/2018 - 2017/2180(DEC)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

CONT

atzinums:

ITRE

- ES 2016. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšana: SESAR kopuzņēmums (gaisa satiksmes drošība) (05943/2018 [02] - C8-0090/2018 - 2017/2181(DEC)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

CONT

atzinums:

ITRE, TRAN

- 2016. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana: aeronautika un vide (kopuzņēmums “Clean Sky”) (05943/2018 [03] - C8-0091/2018 - 2017/2182(DEC)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

CONT

atzinums:

ENVI, ITRE, TRAN

- 2016. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana: biorūpniecības kopuzņēmums (BBI) (05943/2018 [04] - C8-0092/2018 - 2017/2183(DEC)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

CONT

atzinums:

ITRE, REGI

- 2016. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana: kopuzņēmums novatorisku zāļu jomā uzsāktās ierosmes īstenošanai (IMI kopuzņēmums) (05943/2018 [05] - C8-0093/2018 - 2017/2184(DEC)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

CONT

atzinums:

ENVI, ITRE

- 2016. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana: kopuzņēmums “Kurināmā elementi un ūdeņradis” (FCH kopuzņēmums) (05943/2018 [06] - C8-0094/2018 - 2017/2185(DEC)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

CONT

atzinums:

ITRE

- 2016. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana: kopuzņēmums “Shift2Rail” (SHIFT2RAIL) (05943/2018 [07] - C8-0095/2018 - 2017/2186(DEC)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

CONT

atzinums:

ITRE, TRAN

- 2016. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana: kopuzņēmums “Elektroniskie komponenti un sistēmas Eiropas vadošās lomas nostiprināšanai” (kopuzņēmums ECSEL) (05943/2018 [08] - C8-0096/2018 - 2017/2187(DEC)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

CONT

atzinums:

ITRE

2. Parlamenta komitejas

- ***I Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par riskgatavību elektroenerģijas sektorā un ar ko atceļ Direktīvu 2005/89/EK (COM(2016)0862 - C8-0493/2016 - 2016/0377(COD)) - ITRE komiteja - Referents: Flavio Zanonato (A8-0039/2018).

- Ziņojums par 2019. gada budžeta izstrādes vispārējām pamatnostādnēm, III iedaļa — Komisija (2017/2286(BUD)) - BUDG komiteja - Referents: Daniele Viotti (A8-0062/2018).

Pēdējā atjaunošana: 2018. gada 25. jūnijsJuridisks paziņojums - Privātuma politika