Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
Dinsdag 13 maart 2018 - Straatsburg

14. Ingekomen stukken

De volgende stukken zijn ontvangen:

1) van Raad en Commissie

- Kwijting 2016: Algemene begroting EU - Europese Commissie (05940/2018 [01] - C8-0042/2018 - 2017/2136(DEC))

verwezen naar

bevoegd :

CONT

advies :

PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, JURI, ECON, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

- Kwijting 2016 : Algemene begroting van de EU - Uitvoerende agentschappen (05942/2018 - C8-0043/2018 - 2017/2136(DEC))

verwezen naar

bevoegd :

CONT

advies :

PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, JURI, ECON, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

- Kwijting 2016: Algemene begroting EU - Europees Parlement (05940/2018 [02] - C8-0044/2018 - 2017/2137(DEC))

verwezen naar

bevoegd :

CONT

advies :

PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, JURI, ECON, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

- Kwijting 2016: Algemene begroting EU - Raad en Europese Raad (05940/2018 [03] - C8-0045/2018 - 2017/2138(DEC))

verwezen naar

bevoegd :

CONT

advies :

PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, JURI, ECON, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

- Kwijting 2016: Algemene begroting EU - Hof van Justitie (05940/2018 [04] - C8-0046/2018 - 2017/2139(DEC))

verwezen naar

bevoegd :

CONT

advies :

PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, JURI, ECON, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

- Kwijting 2016: Algemene begroting EU - Rekenkamer (05940/2018 [05] - C8-0047/2018 - 2017/2140(DEC))

verwezen naar

bevoegd :

CONT

advies :

PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, JURI, ECON, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

- Kwijting 2016: Algemene begroting van de EU – Europees Economisch en Sociaal Comité (05940/2018 [06] - C8-0048/2018 - 2017/2141(DEC))

verwezen naar

bevoegd :

CONT

advies :

PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, JURI, ECON, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

- Kwijting 2016: Algemene begroting EU - Comité van de Regio's (05940/2018 [07] - C8-0049/2018 - 2017/2142(DEC))

verwezen naar

bevoegd :

CONT

advies :

PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, JURI, ECON, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

- Kwijting 2016: Algemene begroting EU - Europese Ombudsman (05940/2018 [08] - C8-0050/2018 - 2017/2143(DEC))

verwezen naar

bevoegd :

CONT

advies :

PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, JURI, ECON, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

- Kwijting 2016: Algemene begroting EU - Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming (05940/2018 [09] - C8-0051/2018 - 2017/2144(DEC))

verwezen naar

bevoegd :

CONT

advies :

JURI, LIBE

- Kwijting 2016: Algemene begroting EU - Europese Dienst voor extern optreden (05940/2018 [10] - C8-0052/2018 - 2017/2145(DEC))

verwezen naar

bevoegd :

CONT

advies :

AFCO, DEVE, AFET, INTA

- Kwijting 2016: Algemene begroting van de EU - achtste EOF (05078/2018 - C8-0053/2018 - 2017/2146(DEC))

verwezen naar

bevoegd :

CONT

advies :

DEVE, BUDG

- Kwijting 2016: Algemene begroting van de EU - negende EOF (05079/2018 - C8-0054/2018 - 2017/2146(DEC))

verwezen naar

bevoegd :

CONT

advies :

DEVE, BUDG

- Kwijting 2016: Algemene begroting van de EU - tiende EOF (05080/2018 - C8-0055/2018 - 2017/2146(DEC))

verwezen naar

bevoegd :

CONT

advies :

DEVE, BUDG

- Kwijting 2016: Algemene begroting van de EU - elfde EOF (05082/2018 - C8-0056/2018 - 2017/2146(DEC))

verwezen naar

bevoegd :

CONT

advies :

DEVE, BUDG

- Kwijting 2016: Europees Centrum voor de ontwikkeling van de beroepsopleiding (Cedefop) (05941/2018 [01] - C8-0057/2018 - 2017/2147(DEC))

verwezen naar

bevoegd :

CONT

advies :

EMPL, ITRE

- Kwijting 2016: Europese Stichting tot verbetering van de levens- en arbeidsomstandigheden (Eurofound) (05941/2018 [02] - C8-0058/2018 - 2017/2148(DEC))

verwezen naar

bevoegd :

CONT

advies :

EMPL

- Kwijting 2016: Bureau van de Europese Unie voor de grondrechten (FRA) (05941/2018 [03] - C8-0059/2018 - 2017/2149(DEC))

verwezen naar

bevoegd :

CONT

advies :

LIBE

- Kwijting 2016: Europees Waarnemingscentrum voor drugs en drugsverslaving (EWDD) (05941/2018 [04] - C8-0060/2018 - 2017/2150(DEC))

verwezen naar

bevoegd :

CONT

advies :

ENVI, LIBE

- Kwijting 2016: Europees Milieuagentschap (EMA) (05941/2018 [05] - C8-0061/2018 - 2017/2151(DEC))

verwezen naar

bevoegd :

CONT

advies :

ENVI

- Kwijting 2016: Europees Agentschap voor veiligheid en gezondheid op het werk (EU-OSHA) (05941/2018 [06] - C8-0062/2018 - 2017/2152(DEC))

verwezen naar

bevoegd :

CONT

advies :

EMPL

- Kwijting 2016: Vertaalbureau voor de organen van de Europese Unie (CdT) (05941/2018 [07] - C8-0063/2018 - 2017/2153(DEC))

verwezen naar

bevoegd :

CONT

advies :

CULT

- Kwijting 2016: Europees Geneesmiddelenbureau (EMA) (05941/2018 [08] - C8-0064/2018 - 2017/2154(DEC))

verwezen naar

bevoegd :

CONT

advies :

ENVI

- Kwijting 2016: Europese Eenheid voor justitiële samenwerking (Eurojust) (05941/2018 [09] - C8-0065/2018 - 2017/2155(DEC))

verwezen naar

bevoegd :

CONT

advies :

LIBE

- Kwijting 2016: Europese Stichting voor opleiding (ETF) (05941/2018 [10] - C8-0066/2018 - 2017/2156(DEC))

verwezen naar

bevoegd :

CONT

advies :

EMPL

- Kwijting 2016: Europees Agentschap voor maritieme veiligheid (EMSA) (05941/2018 [11] - C8-0067/2018 - 2017/2157(DEC))

verwezen naar

bevoegd :

CONT

advies :

TRAN

- Kwijting 2016: Europees Agentschap voor de veiligheid van de luchtvaart (EASA) (05941/2018 [12] - C8-0068/2018 - 2017/2158(DEC))

verwezen naar

bevoegd :

CONT

advies :

TRAN

- Kwijting 2016: Europese Autoriteit voor voedselveiligheid (EFSA) (05941/2018 [13] - C8-0069/2018 - 2017/2159(DEC))

verwezen naar

bevoegd :

CONT

advies :

ENVI

- Kwijting 2016: Europees Centrum voor ziektepreventie en -bestrijding (ECDC) (05941/2018 [14] - C8-0070/2018 - 2017/2160(DEC))

verwezen naar

bevoegd :

CONT

advies :

ENVI

- Kwijting 2016: Agentschap van de Europese Unie voor netwerk- en informatiebeveiliging (ENISA) (05941/2018 [15] - C8-0071/2018 - 2017/2161(DEC))

verwezen naar

bevoegd :

CONT

advies :

ITRE

- Kwijting 2016: Spoorwegbureau van de Europese Unie (ERA) (05941/2018 [16] - C8-0072/2018 - 2017/2162(DEC))

verwezen naar

bevoegd :

CONT

advies :

TRAN

- Kwijting 2016: Agentschap van de Europese Unie voor opleiding op het gebied van rechtshandhaving (Cepol) (05941/2018 [17] - C8-0073/2018 - 2017/2163(DEC))

verwezen naar

bevoegd :

CONT

advies :

LIBE

- Kwijting 2016: Europees Grens- en kustwachtagentschap (Frontex) (05941/2018 [18] - C8-0074/2018 - 2017/2164(DEC))

verwezen naar

bevoegd :

CONT

advies :

AFET, LIBE

- Kwijting 2016: Europees GNSS-Agentschap (GSA) (05941/2018 [19] - C8-0075/2018 - 2017/2165(DEC))

verwezen naar

bevoegd :

CONT

advies :

ITRE

- Kwijting 2016: Europees Bureau voor visserijcontrole (EFCA) (05941/2018 [20] - C8-0076/2018 - 2017/2166(DEC))

verwezen naar

bevoegd :

CONT

advies :

PECH

- Kwijting 2016: Europees Agentschap voor chemische stoffen (ECHA) (05941/2018 [21] - C8-0077/2018 - 2017/2167(DEC))

verwezen naar

bevoegd :

CONT

advies :

ENVI

- Kwijting 2016: Voorzieningsagentschap van Euratom (AA) (05941/2018 [22] - C8-0078/2018 - 2017/2168(DEC))

verwezen naar

bevoegd :

CONT

advies :

ITRE

- Kwijting 2016: Agentschap van de Europese Unie voor samenwerking op het gebied van rechtshandhaving (Europol) (05941/2018 [23] - C8-0079/2018 - 2017/2169(DEC))

verwezen naar

bevoegd :

CONT

advies :

LIBE

- Kwijting 2016: Europees Instituut voor gendergelijkheid (EIGE) (05941/2018 [24] - C8-0080/2018 - 2017/2170(DEC))

verwezen naar

bevoegd :

CONT

advies :

FEMM

- Kwijting 2016: Europese Bankautoriteit (ABE) (05941/2018 [25] - C8-0081/2018 - 2017/2171(DEC))

verwezen naar

bevoegd :

CONT

advies :

ECON

- Kwijting 2016: Europese Autoriteit voor verzekeringen en bedrijfspensioenen (Eiopa) (05941/2018 [26] - C8-0082/2018 - 2017/2172(DEC))

verwezen naar

bevoegd :

CONT

advies :

EMPL, ECON

- Kwijting 2016: Europese Autoriteit voor effecten en markten (ESMA) (05941/2018 [27] - C8-0083/2018 - 2017/2173(DEC))

verwezen naar

bevoegd :

CONT

advies :

ECON

- Kwijting 2016: Agentschap voor de samenwerking tussen energieregulators (ACER) (05941/2018 [28] - C8-0084/2018 - 2017/2174(DEC))

verwezen naar

bevoegd :

CONT

advies :

ITRE

- Kwijting 2016: Bureau van het orgaan van Europese regelgevende instanties voor elektronische communicatie (Berec) (05941/2018 [29] - C8-0085/2018 - 2017/2175(DEC))

verwezen naar

bevoegd :

CONT

advies :

ITRE, IMCO

- Kwijting 2016: Europees Instituut voor innovatie en technologie (EIT) (05941/2018 [30] - C8-0086/2018 - 2017/2176(DEC))

verwezen naar

bevoegd :

CONT

advies :

ITRE

- Kwijting 2016: Europees Ondersteuningsbureau voor asielzaken (EASO) (05941/2018 [31] - C8-0087/2018 - 2017/2177(DEC))

verwezen naar

bevoegd :

CONT

advies :

LIBE

- Kwijting 2016: Europees Agentschap voor het operationeel beheer van grootschalige IT-systemen op het gebied van vrijheid, veiligheid en recht (EU-LISA) (05941/2018 [32] - C8-0088/2018 - 2017/2178(DEC))

verwezen naar

bevoegd :

CONT

advies :

LIBE

- Kwijting 2016: Internationale Organisatie voor fusie-energie (ITER) (05943/2018 [01] - C8-0089/2018 - 2017/2180(DEC))

verwezen naar

bevoegd :

CONT

advies :

ITRE

- Kwijting 2016: Gemeenschappelijke Onderneming - luchtverkeersbeveiligingssysteem (SESAR) (05943/2018 [02] - C8-0090/2018 - 2017/2181(DEC))

verwezen naar

bevoegd :

CONT

advies :

ITRE, TRAN

- Kwijting 2016: Gemeenschappelijke onderneming - Luchtvaart en milieu (Clean Sky) (05943/2018 [03] - C8-0091/2018 - 2017/2182(DEC))

verwezen naar

bevoegd :

CONT

advies :

ENVI, ITRE, TRAN

- Kwijting 2016: Gemeenschappelijke Onderneming - biogebaseerde industrieën (BBI) (05943/2018 [04] - C8-0092/2018 - 2017/2183(DEC))

verwezen naar

bevoegd :

CONT

advies :

ITRE, REGI

- Kwijting 2016: Gemeenschappelijke onderneming voor het initiatief innovatieve medicijnen 2 (IMI) (05943/2018 [05] - C8-0093/2018 - 2017/2184(DEC))

verwezen naar

bevoegd :

CONT

advies :

ENVI, ITRE

- Kwijting 2016: Gemeenschappelijke Onderneming - Brandstofcellen en waterstof (FCH) (05943/2018 [06] - C8-0094/2018 - 2017/2185(DEC))

verwezen naar

bevoegd :

CONT

advies :

ITRE

- Kwijting 2016: Gemeenschappelijke Onderneming Shift2Rail (05943/2018 [07] - C8-0095/2018 - 2017/2186(DEC))

verwezen naar

bevoegd :

CONT

advies :

ITRE, TRAN

- Kwijting 2016: Elektronische componenten en systemen voor Europees leiderschap (Ecsel) (05943/2018 [08] - C8-0096/2018 - 2017/2187(DEC))

verwezen naar

bevoegd :

CONT

advies :

ITRE

2) van de parlementaire commissies

- ***I Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende risicoparaatheid in de elektriciteitssector en tot intrekking van Richtlijn 2005/89/EG (COM(2016)0862 - C8-0493/2016 - 2016/0377(COD)) - Commissie ITRE - Rapporteur: Flavio Zanonato (A8-0039/2018)

- Verslag over de algemene richtsnoeren voor de voorbereiding van de begroting 2019, afdeling III – Commissie (2017/2286(BUD)) - Commissie BUDG - Rapporteur: Daniele Viotti (A8-0062/2018)

Laatst bijgewerkt op: 25 juni 2018Juridische mededeling - Privacybeleid