Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
Utorok, 13. marca 2018 - Štrasburg

14. Predloženie dokumentov

Boli predložené tieto dokumenty:

1) Rady a Komisie

- Absolutórium za rok 2016: všeobecný rozpočet EÚ – Európska komisia (05940/2018 [01] - C8-0042/2018 - 2017/2136(DEC))

pridelené:

gestorský výbor :

CONT

stanovisko :

PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, JURI, ECON, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

- Absolutórium za rok 2016: Všeobecný rozpočet EÚ – Výkonné agentúry (05942/2018 - C8-0043/2018 - 2017/2136(DEC))

pridelené:

gestorský výbor :

CONT

stanovisko :

PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, JURI, ECON, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

- Absolutórium za rok 2016: všeobecný rozpočet EÚ – Európsky parlament (05940/2018 [02] - C8-0044/2018 - 2017/2137(DEC))

pridelené:

gestorský výbor :

CONT

stanovisko :

PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, JURI, ECON, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

- Absolutórium za rok 2016: všeobecný rozpočet EÚ – Rada a Európska rada (05940/2018 [03] - C8-0045/2018 - 2017/2138(DEC))

pridelené:

gestorský výbor :

CONT

stanovisko :

PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, JURI, ECON, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

- Absolutórium za rok 2016: všeobecný rozpočet EÚ – Súdny dvor (05940/2018 [04] - C8-0046/2018 - 2017/2139(DEC))

pridelené:

gestorský výbor :

CONT

stanovisko :

PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, JURI, ECON, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

- Absolutórium za rok 2016: všeobecný rozpočet EÚ – Európsky dvor audítorov (05940/2018 [05] - C8-0047/2018 - 2017/2140(DEC))

pridelené:

gestorský výbor :

CONT

stanovisko :

PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, JURI, ECON, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

- Absolutórium za rok 2016: všeobecný rozpočet EÚ – Európsky hospodársky a sociálny výbor (05940/2018 [06] - C8-0048/2018 - 2017/2141(DEC))

pridelené:

gestorský výbor :

CONT

stanovisko :

PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, JURI, ECON, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

- Absolutórium za rok 2016: všeobecný rozpočet EÚ – Výbor regiónov (05940/2018 [07] - C8-0049/2018 - 2017/2142(DEC))

pridelené:

gestorský výbor :

CONT

stanovisko :

PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, JURI, ECON, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

- Absolutórium za rok 2016: všeobecný rozpočet EÚ – európsky ombudsman (05940/2018 [08] - C8-0050/2018 - 2017/2143(DEC))

pridelené:

gestorský výbor :

CONT

stanovisko :

PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, JURI, ECON, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

- Absolutórium za rok 2016: všeobecný rozpočet EÚ – európsky dozorný úradník pre ochranu údajov (05940/2018 [09] - C8-0051/2018 - 2017/2144(DEC))

pridelené:

gestorský výbor :

CONT

stanovisko :

JURI, LIBE

- Absolutórium za rok 2016: všeobecný rozpočet EÚ – Európska služba pre vonkajšiu činnosť (05940/2018 [10] - C8-0052/2018 - 2017/2145(DEC))

pridelené:

gestorský výbor :

CONT

stanovisko :

AFCO, DEVE, AFET, INTA

- Absolutórium za rok 2016: Všeobecný rozpočet EÚ – 8. ERF (05078/2018 - C8-0053/2018 - 2017/2146(DEC))

pridelené:

gestorský výbor :

CONT

stanovisko :

DEVE, BUDG

- Absolutórium za rok 2016: Všeobecný rozpočet EÚ – 9. ERF (05079/2018 - C8-0054/2018 - 2017/2146(DEC))

pridelené:

gestorský výbor :

CONT

stanovisko :

DEVE, BUDG

- Absolutórium za rok 2016: Všeobecný rozpočet EÚ – 10. ERF (05080/2018 - C8-0055/2018 - 2017/2146(DEC))

pridelené:

gestorský výbor :

CONT

stanovisko :

DEVE, BUDG

- Absolutórium za rok 2016: Všeobecný rozpočet EÚ – 11. ERF (05082/2018 - C8-0056/2018 - 2017/2146(DEC))

pridelené:

gestorský výbor :

CONT

stanovisko :

DEVE, BUDG

- Absolutórium za rok 2016: Európske stredisko pre rozvoj odborného vzdelávania (CEDEFOP) (05941/2018 [01] - C8-0057/2018 - 2017/2147(DEC))

pridelené:

gestorský výbor :

CONT

stanovisko :

EMPL, ITRE

- Absolutórium za rok 2016: Európska nadácia pre zlepšovanie životných a pracovných podmienok (EUROFOUND) (05941/2018 [02] - C8-0058/2018 - 2017/2148(DEC))

pridelené:

gestorský výbor :

CONT

stanovisko :

EMPL

- Absolutórium za rok 2016: Agentúra Európskej únie pre základné práva (FRA) (05941/2018 [03] - C8-0059/2018 - 2017/2149(DEC))

pridelené:

gestorský výbor :

CONT

stanovisko :

LIBE

- Absolutórium za rok 2016: Európske monitorovacie centrum pre drogy a drogovú závislosť (OEDT) (05941/2018 [04] - C8-0060/2018 - 2017/2150(DEC))

pridelené:

gestorský výbor :

CONT

stanovisko :

ENVI, LIBE

- Absolutórium za rok 2016: Európska environmentálna agentúra (EEA) (05941/2018 [05] - C8-0061/2018 - 2017/2151(DEC))

pridelené:

gestorský výbor :

CONT

stanovisko :

ENVI

- Absolutórium za rok 2016: Európska agentúra pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci (EU-OSHA) (05941/2018 [06] - C8-0062/2018 - 2017/2152(DEC))

pridelené:

gestorský výbor :

CONT

stanovisko :

EMPL

- Absolutórium za rok 2016: Prekladateľské stredisko pre orgány Európskej únie (CdT) (05941/2018 [07] - C8-0063/2018 - 2017/2153(DEC))

pridelené:

gestorský výbor :

CONT

stanovisko :

CULT

- Absolutórium za rok 2016: Európska agentúra pre lieky (EMA) (05941/2018 [08] - C8-0064/2018 - 2017/2154(DEC))

pridelené:

gestorský výbor :

CONT

stanovisko :

ENVI

- Absolutórium za rok 2016: Európska jednotka pre justičnú spoluprácu (Eurojust) (05941/2018 [09] - C8-0065/2018 - 2017/2155(DEC))

pridelené:

gestorský výbor :

CONT

stanovisko :

LIBE

- Absolutórium za rok 2016: Európska nadácia pre odborné vzdelávanie (ETF) (05941/2018 [10] - C8-0066/2018 - 2017/2156(DEC))

pridelené:

gestorský výbor :

CONT

stanovisko :

EMPL

- Absolutórium za rok 2016: Európska námorná bezpečnostná agentúra (EMSA) (05941/2018 [11] - C8-0067/2018 - 2017/2157(DEC))

pridelené:

gestorský výbor :

CONT

stanovisko :

TRAN

- Absolutórium za rok 2016: Európska agentúra pre bezpečnosť letectva (EASA) (05941/2018 [12] - C8-0068/2018 - 2017/2158(DEC))

pridelené:

gestorský výbor :

CONT

stanovisko :

TRAN

- Absolutórium za rok 2016: Európsky úrad pre bezpečnosť potravín (EFSA) (05941/2018 [13] - C8-0069/2018 - 2017/2159(DEC))

pridelené:

gestorský výbor :

CONT

stanovisko :

ENVI

- Absolutórium za rok 2016: Európske centrum pre prevenciu a kontrolu chorôb (ECDC) (05941/2018 [14] - C8-0070/2018 - 2017/2160(DEC))

pridelené:

gestorský výbor :

CONT

stanovisko :

ENVI

- Absolutórium za rok 2016: Agentúra Európskej únie pre sieťovú a informačnú bezpečnosť (ENISA) (05941/2018 [15] - C8-0071/2018 - 2017/2161(DEC))

pridelené:

gestorský výbor :

CONT

stanovisko :

ITRE

- Absolutórium za rok 2016: Železničná agentúra Európskej únie (ERA) (05941/2018 [16] - C8-0072/2018 - 2017/2162(DEC))

pridelené:

gestorský výbor :

CONT

stanovisko :

TRAN

- Absolutórium za rok 2016: Agentúra Európskej únie pre odbornú prípravu v oblasti presadzovania práva (CEPOL) (05941/2018 [17] - C8-0073/2018 - 2017/2163(DEC))

pridelené:

gestorský výbor :

CONT

stanovisko :

LIBE

- Absolutórium za rok 2016: Európska agentúra pre pohraničnú a pobrežnú stráž (Frontex) (05941/2018 [18] - C8-0074/2018 - 2017/2164(DEC))

pridelené:

gestorský výbor :

CONT

stanovisko :

AFET, LIBE

- Absolutórium za rok 2016: Agentúra pre európsky GNSS (GSA) (05941/2018 [19] - C8-0075/2018 - 2017/2165(DEC))

pridelené:

gestorský výbor :

CONT

stanovisko :

ITRE

- Absolutórium za rok 2016: Európska agentúra pre kontrolu rybárstva (EFCA) (05941/2018 [20] - C8-0076/2018 - 2017/2166(DEC))

pridelené:

gestorský výbor :

CONT

stanovisko :

PECH

- Absolutórium za rok 2016: Európska chemická agentúra (AEPC) (05941/2018 [21] - C8-0077/2018 - 2017/2167(DEC))

pridelené:

gestorský výbor :

CONT

stanovisko :

ENVI

- Absolutórium za rok 2016: Zásobovacia agentúra Euratomu (AA) (05941/2018 [22] - C8-0078/2018 - 2017/2168(DEC))

pridelené:

gestorský výbor :

CONT

stanovisko :

ITRE

- Absolutórium za rok 2016: Agentúra Európskej únie pre spoluprácu v oblasti presadzovania práva (Europol) (05941/2018 [23] - C8-0079/2018 - 2017/2169(DEC))

pridelené:

gestorský výbor :

CONT

stanovisko :

LIBE

- Absolutórium za rok 2016: Európsky inštitút pre rodovú rovnosť (EIGE) (05941/2018 [24] - C8-0080/2018 - 2017/2170(DEC))

pridelené:

gestorský výbor :

CONT

stanovisko :

FEMM

- Absolutórium za rok 2016: Európsky orgán pre bankovníctvo (EBA) (05941/2018 [25] - C8-0081/2018 - 2017/2171(DEC))

pridelené:

gestorský výbor :

CONT

stanovisko :

ECON

- Absolutórium za rok 2016: Európsky orgán pre poisťovníctvo a dôchodkové poistenie zamestnancov (AEAPP) (05941/2018 [26] - C8-0082/2018 - 2017/2172(DEC))

pridelené:

gestorský výbor :

CONT

stanovisko :

EMPL, ECON

- Absolutórium za rok 2016: Európsky orgán pre cenné papiere a trhy (ESMA) (05941/2018 [27] - C8-0083/2018 - 2017/2173(DEC))

pridelené:

gestorský výbor :

CONT

stanovisko :

ECON

- Absolutórium za rok 2016: Agentúra pre spoluprácu regulačných orgánov v oblasti energetiky (ACER) (05941/2018 [28] - C8-0084/2018 - 2017/2174(DEC))

pridelené:

gestorský výbor :

CONT

stanovisko :

ITRE

- Absolutórium za rok 2016: Úrad Orgánu európskych regulátorov pre elektronické komunikácie (BEREC) (05941/2018 [29] - C8-0085/2018 - 2017/2175(DEC))

pridelené:

gestorský výbor :

CONT

stanovisko :

ITRE, IMCO

- Absolutórium za rok 2016: Európsky inovačný a technologický inštitút (EIT) (05941/2018 [30] - C8-0086/2018 - 2017/2176(DEC))

pridelené:

gestorský výbor :

CONT

stanovisko :

ITRE

- Absolutórium za rok 2016: Európsky podporný úrad pre azyl (EASO) (05941/2018 [31] - C8-0087/2018 - 2017/2177(DEC))

pridelené:

gestorský výbor :

CONT

stanovisko :

LIBE

- Absolutórium za rok 2016: Európska agentúra na prevádzkové riadenie rozsiahlych informačných systémov v priestore slobody, bezpečnosti a spravodlivosti (eu-LISA) (05941/2018 [32] - C8-0088/2018 - 2017/2178(DEC))

pridelené:

gestorský výbor :

CONT

stanovisko :

LIBE

- Absolutórium za rok 2016: Medzinárodná organizácia pre energiu jadrovej syntézy (ITER) (05943/2018 [01] - C8-0089/2018 - 2017/2180(DEC))

pridelené:

gestorský výbor :

CONT

stanovisko :

ITRE

- Absolutórium za rok 2016: spoločný podnik – bezpečnosť letovej prevádzky (SESAR) (05943/2018 [02] - C8-0090/2018 - 2017/2181(DEC))

pridelené:

gestorský výbor :

CONT

stanovisko :

ITRE, TRAN

- Absolutórium za rok 2016: Spoločný podnik – aeronautika a životné prostredie (Čisté nebo) (05943/2018 [03] - C8-0091/2018 - 2017/2182(DEC))

pridelené:

gestorský výbor :

CONT

stanovisko :

ENVI, ITRE, TRAN

- Absolutórium za rok 2016: spoločný podnik pre priemyselné odvetvia využívajúce biologické materiály (BBI) (05943/2018 [04] - C8-0092/2018 - 2017/2183(DEC))

pridelené:

gestorský výbor :

CONT

stanovisko :

ITRE, REGI

- Absolutórium za rok 2016: spoločný podnik pre iniciatívu pre inovačné lieky 2 (IIL 2) (05943/2018 [05] - C8-0093/2018 - 2017/2184(DEC))

pridelené:

gestorský výbor :

CONT

stanovisko :

ENVI, ITRE

- Absolutórium za rok 2016: spoločný podnik pre palivové články a vodík (FCH) (05943/2018 [06] - C8-0094/2018 - 2017/2185(DEC))

pridelené:

gestorský výbor :

CONT

stanovisko :

ITRE

- Absolutórium za rok 2016: spoločný podnik Shift2Rail (SHIFT2RAIL) (05943/2018 [07] - C8-0095/2018 - 2017/2186(DEC))

pridelené:

gestorský výbor :

CONT

stanovisko :

ITRE, TRAN

- Absolutórium za rok 2016: Elektronické komponenty a systémy pre vedúce postavenie Európy (spoločný podnik ECSEL) (05943/2018 [08] - C8-0096/2018 - 2017/2187(DEC))

pridelené:

gestorský výbor :

CONT

stanovisko :

ITRE

2) parlamentných výborov

- ***I Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o pripravenosti na riziká v sektore elektrickej energie, ktorým sa zrušuje smernica 2005/89/ES (COM(2016)0862 - C8-0493/2016 - 2016/0377(COD)) - výbor ITRE - Spravodajca: Flavio Zanonato (A8-0039/2018)

- Správa o všeobecných usmerneniach pre prípravu rozpočtu na rok 2019, oddiel III – Komisia (2017/2286(BUD)) - výbor BUDG - Spravodajca: Daniele Viotti (A8-0062/2018)

Posledná úprava: 25. júna 2018Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia