Kazalo 
 Prejšnje 
 Naslednje 
 Celotno besedilo 
Zapisnik
Torek, 13. marec 2018 - Strasbourg

14. Predložitev dokumentov

Predloženi so bili naslednji dokumenti:

1) od Sveta in Komisije

- Razrešnica 2016: splošni proračun EU – Evropska komisija (05940/2018 [01] - C8-0042/2018 - 2017/2136(DEC))

posredovano

pristojni odbor :

CONT

mnenje :

PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, JURI, ECON, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

- Razrešnica 2016: Splošni proračun EU – izvajalske agencije (05942/2018 - C8-0043/2018 - 2017/2136(DEC))

posredovano

pristojni odbor :

CONT

mnenje :

PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, JURI, ECON, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

- Razrešnica 2016: splošni proračun EU – Evropski parlament (05940/2018 [02] - C8-0044/2018 - 2017/2137(DEC))

posredovano

pristojni odbor :

CONT

mnenje :

PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, JURI, ECON, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

- Razrešnica 2016: splošni proračun EU – Svet in Evropski svet (05940/2018 [03] - C8-0045/2018 - 2017/2138(DEC))

posredovano

pristojni odbor :

CONT

mnenje :

PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, JURI, ECON, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

- Razrešnica 2016: splošni proračun EU – Sodišče (05940/2018 [04] - C8-0046/2018 - 2017/2139(DEC))

posredovano

pristojni odbor :

CONT

mnenje :

PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, JURI, ECON, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

- Razrešnica 2016: splošni proračun EU – Računsko sodišče (05940/2018 [05] - C8-0047/2018 - 2017/2140(DEC))

posredovano

pristojni odbor :

CONT

mnenje :

PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, JURI, ECON, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

- Razrešnica 2016: splošni proračun EU – Evropski ekonomsko-socialni odbor (05940/2018 [06] - C8-0048/2018 - 2017/2141(DEC))

posredovano

pristojni odbor :

CONT

mnenje :

PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, JURI, ECON, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

- Razrešnica 2016: splošni proračun EU – Odbor regij (05940/2018 [07] - C8-0049/2018 - 2017/2142(DEC))

posredovano

pristojni odbor :

CONT

mnenje :

PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, JURI, ECON, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

- Razrešnica 2016: splošni proračun EU – Evropski varuh človekovih pravic (05940/2018 [08] - C8-0050/2018 - 2017/2143(DEC))

posredovano

pristojni odbor :

CONT

mnenje :

PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, JURI, ECON, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

- Razrešnica 2016: splošni proračun EU – Evropski nadzornik za varstvo podatkov (05940/2018 [09] - C8-0051/2018 - 2017/2144(DEC))

posredovano

pristojni odbor :

CONT

mnenje :

JURI, LIBE

- Razrešnica 2016: splošni proračun EU – Evropska služba za zunanje delovanje (05940/2018 [10] - C8-0052/2018 - 2017/2145(DEC))

posredovano

pristojni odbor :

CONT

mnenje :

AFCO, DEVE, AFET, INTA

- Razrešnica 2016: splošni proračun EU – 8. Evropski razvojni sklad (ERS) (05078/2018 - C8-0053/2018 - 2017/2146(DEC))

posredovano

pristojni odbor :

CONT

mnenje :

DEVE, BUDG

- Razrešnica 2016: splošni proračun EU – 9. Evropski razvojni sklad (ERS) (05079/2018 - C8-0054/2018 - 2017/2146(DEC))

posredovano

pristojni odbor :

CONT

mnenje :

DEVE, BUDG

- Razrešnica 2016: splošni proračun EU – 10. Evropski razvojni sklad (ERS) (05080/2018 - C8-0055/2018 - 2017/2146(DEC))

posredovano

pristojni odbor :

CONT

mnenje :

DEVE, BUDG

- Razrešnica 2016: splošni proračun EU – 11. Evropski razvojni sklad (ERS) (05082/2018 - C8-0056/2018 - 2017/2146(DEC))

posredovano

pristojni odbor :

CONT

mnenje :

DEVE, BUDG

- Razrešnica 2016: Evropski center za razvoj poklicnega usposabljanja (Cedefop) (05941/2018 [01] - C8-0057/2018 - 2017/2147(DEC))

posredovano

pristojni odbor :

CONT

mnenje :

EMPL, ITRE

- Razrešnica 2016: Evropska fundacija za izboljšanje življenjskih in delovnih razmer (Eurofound) (05941/2018 [02] - C8-0058/2018 - 2017/2148(DEC))

posredovano

pristojni odbor :

CONT

mnenje :

EMPL

- Razrešnica 2016: Agencija Evropske unije za temeljne pravice (FRA) (05941/2018 [03] - C8-0059/2018 - 2017/2149(DEC))

posredovano

pristojni odbor :

CONT

mnenje :

LIBE

- Razrešnica 2016: Evropski center za spremljanje drog in zasvojenosti z drogami (EMCDDA) (05941/2018 [04] - C8-0060/2018 - 2017/2150(DEC))

posredovano

pristojni odbor :

CONT

mnenje :

ENVI, LIBE

- Razrešnica 2016: Evropska agencija za okolje (EEA) (05941/2018 [05] - C8-0061/2018 - 2017/2151(DEC))

posredovano

pristojni odbor :

CONT

mnenje :

ENVI

- Razrešnica 2016: Evropska agencija za varnost in zdravje pri delu (EU-OSHA) (05941/2018 [06] - C8-0062/2018 - 2017/2152(DEC))

posredovano

pristojni odbor :

CONT

mnenje :

EMPL

- Razrešnica 2016: Prevajalski center za organe Evropske unije (CdT) (05941/2018 [07] - C8-0063/2018 - 2017/2153(DEC))

posredovano

pristojni odbor :

CONT

mnenje :

CULT

- Razrešnica 2016: Evropska agencija za zdravila (EMA) (05941/2018 [08] - C8-0064/2018 - 2017/2154(DEC))

posredovano

pristojni odbor :

CONT

mnenje :

ENVI

- Razrešnica 2016: Urad za evropsko pravosodno sodelovanje (Eurojust) (05941/2018 [09] - C8-0065/2018 - 2017/2155(DEC))

posredovano

pristojni odbor :

CONT

mnenje :

LIBE

- Razrešnica 2016: Evropska fundacija za usposabljanje (ETF) (05941/2018 [10] - C8-0066/2018 - 2017/2156(DEC))

posredovano

pristojni odbor :

CONT

mnenje :

EMPL

- Razrešnica 2016: Evropska agencija za pomorsko varnost (EMSA) (05941/2018 [11] - C8-0067/2018 - 2017/2157(DEC))

posredovano

pristojni odbor :

CONT

mnenje :

TRAN

- Razrešnica 2016: Evropska agencija za varnost v letalstvu (EASA) (05941/2018 [12] - C8-0068/2018 - 2017/2158(DEC))

posredovano

pristojni odbor :

CONT

mnenje :

TRAN

- Razrešnica 2016: Evropska agencija za varnost hrane (EFSA) (05941/2018 [13] - C8-0069/2018 - 2017/2159(DEC))

posredovano

pristojni odbor :

CONT

mnenje :

ENVI

- Razrešnica 2016: Evropski center za preprečevanje in obvladovanje bolezni (ECDC) (05941/2018 [14] - C8-0070/2018 - 2017/2160(DEC))

posredovano

pristojni odbor :

CONT

mnenje :

ENVI

- Razrešnica 2016: Evropska agencija za varnost omrežij in informacij (ENISA) (05941/2018 [15] - C8-0071/2018 - 2017/2161(DEC))

posredovano

pristojni odbor :

CONT

mnenje :

ITRE

- Razrešnica 2016: Agencija Evropske unije za železnice (ERA) (05941/2018 [16] - C8-0072/2018 - 2017/2162(DEC))

posredovano

pristojni odbor :

CONT

mnenje :

TRAN

- Razrešnica 2016: Agencija Evropske unije za usposabljanje na področju preprečevanja, odkrivanja in preiskovanja kaznivih dejanj (CEPOL) (05941/2018 [17] - C8-0073/2018 - 2017/2163(DEC))

posredovano

pristojni odbor :

CONT

mnenje :

LIBE

- Razrešnica 2016: Evropska agencija za mejno in obalno stražo (FRONTEX) (05941/2018 [18] - C8-0074/2018 - 2017/2164(DEC))

posredovano

pristojni odbor :

CONT

mnenje :

AFET, LIBE

- Razrešnica 2016: Agencija za evropski GNSS (GSA) (05941/2018 [19] - C8-0075/2018 - 2017/2165(DEC))

posredovano

pristojni odbor :

CONT

mnenje :

ITRE

- Razrešnica 2016: Evropska agencija za nadzor ribištva (EFCA) (05941/2018 [20] - C8-0076/2018 - 2017/2166(DEC))

posredovano

pristojni odbor :

CONT

mnenje :

PECH

- Razrešnica 2016: Evropska agencija za kemikalije (ECHA) (05941/2018 [21] - C8-0077/2018 - 2017/2167(DEC))

posredovano

pristojni odbor :

CONT

mnenje :

ENVI

- Razrešnica 2016: Agencija za oskrbo Euratom (ESA) (05941/2018 [22] - C8-0078/2018 - 2017/2168(DEC))

posredovano

pristojni odbor :

CONT

mnenje :

ITRE

- Razrešnica 2016: Agencija Evropske unije za sodelovanje na področju preprečevanja, odkrivanja in preiskovanja kaznivih dejanj (EUROPOL) (05941/2018 [23] - C8-0079/2018 - 2017/2169(DEC))

posredovano

pristojni odbor :

CONT

mnenje :

LIBE

- Razrešnica 2016: Evropski inštitut za enakost spolov (EIGE) (05941/2018 [24] - C8-0080/2018 - 2017/2170(DEC))

posredovano

pristojni odbor :

CONT

mnenje :

FEMM

- Razrešnica 2016: Evropski bančni organ (EBA) (05941/2018 [25] - C8-0081/2018 - 2017/2171(DEC))

posredovano

pristojni odbor :

CONT

mnenje :

ECON

- Razrešnica 2016: Evropski organ za zavarovanja in poklicne pokojnine (EIOPA) (05941/2018 [26] - C8-0082/2018 - 2017/2172(DEC))

posredovano

pristojni odbor :

CONT

mnenje :

EMPL, ECON

- Razrešnica 2016: Evropski organ za vrednostne papirje in trge (ESMA) (05941/2018 [27] - C8-0083/2018 - 2017/2173(DEC))

posredovano

pristojni odbor :

CONT

mnenje :

ECON

- Razrešnica 2016: Agencija za sodelovanje energetskih regulatorjev (ACER) (05941/2018 [28] - C8-0084/2018 - 2017/2174(DEC))

posredovano

pristojni odbor :

CONT

mnenje :

ITRE

- Razrešnica 2016: Urad Organa evropskih regulatorjev za elektronske komunikacije (BEREC) (05941/2018 [29] - C8-0085/2018 - 2017/2175(DEC))

posredovano

pristojni odbor :

CONT

mnenje :

ITRE, IMCO

- Razrešnica 2016: Evropski inštitut za inovacije in tehnologijo (EIT) (05941/2018 [30] - C8-0086/2018 - 2017/2176(DEC))

posredovano

pristojni odbor :

CONT

mnenje :

ITRE

- Razrešnica 2016: Evropski azilni podporni urad (EASO) (05941/2018 [31] - C8-0087/2018 - 2017/2177(DEC))

posredovano

pristojni odbor :

CONT

mnenje :

LIBE

- Razrešnica za leto 2016: Evropska agencija za operativno upravljanje obsežnih informacijskih sistemov s področja svobode, varnosti in pravice (eu-LISA) (05941/2018 [32] - C8-0088/2018 - 2017/2178(DEC))

posredovano

pristojni odbor :

CONT

mnenje :

LIBE

- Razrešnica 2016: Mednarodna organizacija za fuzijsko energijo (ITER) (05943/2018 [01] - C8-0089/2018 - 2017/2180(DEC))

posredovano

pristojni odbor :

CONT

mnenje :

ITRE

- Razrešnica za leto 2016: skupno podjetje za varnost zračne plovbe (SESAR) (05943/2018 [02] - C8-0090/2018 - 2017/2181(DEC))

posredovano

pristojni odbor :

CONT

mnenje :

ITRE, TRAN

- Razrešnica za leto 2016: skupno podjetje za aeronavtiko in okolje (Čisto nebo) (05943/2018 [03] - C8-0091/2018 - 2017/2182(DEC))

posredovano

pristojni odbor :

CONT

mnenje :

ENVI, ITRE, TRAN

- Razrešnica za leto 2016: skupno podjetje za industrijske panoge, ki temeljijo na rabi biomase (BBI) (05943/2018 [04] - C8-0092/2018 - 2017/2183(DEC))

posredovano

pristojni odbor :

CONT

mnenje :

ITRE, REGI

- Razrešnica za leto 2016: skupno podjetje za pobudo za inovativna zdravila 2 (IMI) (05943/2018 [05] - C8-0093/2018 - 2017/2184(DEC))

posredovano

pristojni odbor :

CONT

mnenje :

ENVI, ITRE

- Razrešnica 2016: Skupno podjetje za gorivne celice in vodik (GCV) (05943/2018 [06] - C8-0094/2018 - 2017/2185(DEC))

posredovano

pristojni odbor :

CONT

mnenje :

ITRE

- Razrešnica 2016: Skupno podjetje Shift2Rail (05943/2018 [07] - C8-0095/2018 - 2017/2186(DEC))

posredovano

pristojni odbor :

CONT

mnenje :

ITRE, TRAN

- Razrešnica 2016: Elektronske komponente in sistemi za evropski vodilni položaj (Skupno podjetje ECSEL) (05943/2018 [08] - C8-0096/2018 - 2017/2187(DEC))

posredovano

pristojni odbor :

CONT

mnenje :

ITRE

2) od odborov

- ***I Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o pripravljenosti na tveganja v sektorju električne energije in razveljavitvi Direktive 2005/89/ES (COM(2016)0862 - C8-0493/2016 - 2016/0377(COD)) - odbor ITRE - Poročevalec: Flavio Zanonato (A8-0039/2018)

- Poročilo o splošnih smernicah za pripravo proračuna za leto 2019, oddelek III – Komisija (2017/2286(BUD)) - odbor BUDG - Poročevalec: Daniele Viotti (A8-0062/2018)

Zadnja posodobitev: 25. junij 2018Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov