Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2017/2286(BUD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0062/2018

Ingivna texter :

A8-0062/2018

Debatter :

PV 13/03/2018 - 15
CRE 13/03/2018 - 15

Omröstningar :

PV 15/03/2018 - 10.11
CRE 15/03/2018 - 10.11
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2018)0089

Protokoll
Tisdagen den 13 mars 2018 - Strasbourg

15. Riktlinjer för budgeten för 2019 – avsnitt III (debatt)
CRE

Betänkande om de allmänna riktlinjerna för utarbetandet av budgeten för 2019, avsnitt III – kommissionen [2017/2286(BUD)] - Budgetutskottet. Föredragande: Daniele Viotti (A8-0062/2018)

Daniele Viotti redogjorde för sitt betänkande.

Talare: Günther Oettinger (ledamot av kommissionen).

ORDFÖRANDESKAP: Ioan Mircea PAŞCU
Vice talman

Talare: Monika Hohlmeier för PPE-gruppen, Isabelle Thomas för S&D-gruppen, Bernd Kölmel för ECR-gruppen, Gérard Deprez för ALDE-gruppen, Indrek Tarand för Verts/ALE-gruppen, Patrick O'Flynn för EFDD-gruppen, Bernard Monot för ENF-gruppen, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Siegfried Mureşan och Jean-Paul Denanot.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Nicola Caputo, Arne Gericke, Eleftherios Synadinos, Maria Gabriela Zoană, Notis Marias och Doru-Claudian Frunzulică.

Talare: Günther Oettinger och Daniele Viotti.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 10.11 i protokollet av den 15.3.2018.

Senaste uppdatering: 25 juni 2018Rättsligt meddelande - Integritetspolicy