Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Protokolas
Antradienis, 2018 m. kovo 13 d. - Strasbūras

17. Padėtis Sirijoje (diskusijos)
CRE

Komisijos pirmininko pavaduotojos ir Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės užsienio reikalams ir saugumo politikai pareiškimas: Padėtis Sirijoje (2018/2626(RSP))

Federica Mogherini (Komisijos pirmininko pavaduotoja ir Sąjungos vyriausioji įgaliotinė) padarė pareiškimą.

Kalbėjo: Cristian Dan Preda PPE frakcijos vardu, Victor Boştinaru S&D frakcijos vardu (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Jean-Luc Schaffhauser), Anna Elżbieta Fotyga ECR frakcijos vardu, Marietje Schaake ALDE frakcijos vardu, Barbara Lochbihler Verts/ALE frakcijos vardu, Javier Couso Permuy GUE/NGL frakcijos vardu, Fabio Massimo Castaldo EFDD frakcijos vardu, Franz Obermayr ENF frakcijos vardu, nepriklausomas Parlamento narys Eleftherios Synadinos, Tunne Kelam, Elena Valenciano, Charles Tannock, Hilde Vautmans, Bodil Valero, Takis Hadjigeorgiou, Raymond Finch ir Konstantinos Papadakis.

PIRMININKAVO: Rainer WIELAND
Pirmininko pavaduotojas

Kalbėjo: David McAllister, Neena Gill, Bas Belder, Yannick Jadot, Sofia Sakorafa, Udo Voigt, Jaromír Štětina, Ana Gomes, Anders Primdahl Vistisen, Lorenzo Cesa, Wajid Khan, Sajjad Karim ir Eleni Theocharous.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Arne Lietz, Branislav Škripek, Miguel Viegas, Jean-Luc Schaffhauser (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Indrek Tarand), Georgios Epitideios (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Arne Gericke) ir Marijana Petir (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Costas Mavrides).

Kalbėjo José Inácio Faria dėl diskusijų eigos (pirmininkas pateikė paaiškinimų).

Kalbėjo Federica Mogherini.

Pasiūlymai dėl rezoliucijų, teikiami pagal Darbo tvarkos taisyklių 123 straipsnio 2 dalį, bus skelbiami vėliau.

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: 2018 03 15 protokolo 10.12 punktas

Atnaujinta: 2018 m. birželio 25 d.Teisinė informacija - Privatumo politika