Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Proces-verbal
Marţi, 13 martie 2018 - Strasbourg

17. Situația din Siria (dezbatere)
CRE

Declarația Vicepreședintelui Comisiei/ Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate: Situația din Siria (2018/2626(RSP))

Federica Mogherini (Vicepreședintele Comisiei/Înaltul Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate) a făcut declarația.

Au intervenit: Cristian Dan Preda, în numele Grupului PPE, Victor Boştinaru, în numele Grupului S&D, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Jean-Luc Schaffhauser, Anna Elżbieta Fotyga, în numele Grupului ECR, Marietje Schaake, în numele Grupului ALDE, Barbara Lochbihler, în numele Grupului Verts/ALE, Javier Couso Permuy, în numele Grupului GUE/NGL, Fabio Massimo Castaldo, în numele Grupului EFDD, Franz Obermayr, în numele Grupului ENF, Eleftherios Synadinos, neafiliat, Tunne Kelam, Elena Valenciano, Charles Tannock, Hilde Vautmans, Bodil Valero, Takis Hadjigeorgiou, Raymond Finch și Konstantinos Papadakis.

A PREZIDAT: Rainer WIELAND
Vicepreședinte

Au intervenit: David McAllister, Neena Gill, Bas Belder, Yannick Jadot, Sofia Sakorafa, Udo Voigt, Jaromír Štětina, Ana Gomes, Anders Primdahl Vistisen, Lorenzo Cesa, Wajid Khan, Sajjad Karim și Eleni Theocharous.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Arne Lietz, Branislav Škripek, Miguel Viegas, Jean-Luc Schaffhauser, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Indrek Tarand, Georgios Epitideios, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Arne Gericke, și Marijana Petir, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Costas Mavrides.

A intervenit José Inácio Faria cu privire la desfășurarea dezbaterii (Președintele a făcut precizări).

A intervenit Federica Mogherini.

Propunerile de rezoluție, care urmează să fie depuse în conformitate cu articolul 123 alineatul (2) din Regulamentul de procedură, vor fi anunțate ulterior.

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 10.12 al PV din 15.3.2018.

Ultima actualizare: 25 iunie 2018Aviz juridic - Politica de confidențialitate