Kazalo 
 Prejšnje 
 Naslednje 
 Celotno besedilo 
Zapisnik
Torek, 13. marec 2018 - Strasbourg

17. Razmere v Siriji (razprava)
CRE

Izjava podpredsednice Komisije/visoke predstavnice Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko: Razmere v Siriji (2018/2626(RSP))

Federica Mogherini (podpredsednica Komisije in visoka predstavnica Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko) je podala izjavo.

Govorili so Cristian Dan Preda v imenu skupine PPE, Victor Boştinaru v imenu skupine S&D, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Jean-Luc Schaffhauser, Anna Elżbieta Fotyga v imenu skupine ECR, Marietje Schaake v imenu skupine ALDE, Barbara Lochbihler v imenu skupine Verts/ALE, Javier Couso Permuy v imenu skupine GUE/NGL, Fabio Massimo Castaldo v imenu skupine EFDD, Franz Obermayr v imenu skupine ENF, Eleftherios Synadinos samostojni poslanec, Tunne Kelam, Elena Valenciano, Charles Tannock, Hilde Vautmans, Bodil Valero, Takis Hadjigeorgiou, Raymond Finch in Konstantinos Papadakis.

PREDSEDSTVO: Rainer WIELAND
podpredsednik

Govorili so David McAllister, Neena Gill, Bas Belder, Yannick Jadot, Sofia Sakorafa, Udo Voigt, Jaromír Štětina, Ana Gomes, Anders Primdahl Vistisen, Lorenzo Cesa, Wajid Khan, Sajjad Karim in Eleni Theocharous.

Po postopku "catch the eye" so govorili Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Arne Lietz, Branislav Škripek, Miguel Viegas, Jean-Luc Schaffhauser, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Indrek Tarand, Georgios Epitideios, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Arne Gericke, in Marijana Petir, ki je odgovorila tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Costas Mavrides.

Govoril je José Inácio Faria o poteku razprave (predsedujoči je podal pojasnila).

Govorila je Federica Mogherini.

Predlogi resolucij, ki se vložijo v skladu s členom 123(2) Poslovnika, bodo objavljeni naknadno.

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 10.12 zapisnika z dne 15.3.2018.

Zadnja posodobitev: 25. junij 2018Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov