Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Protokol
Tirsdag den 13. marts 2018 - Strasbourg

19. Ny dagsorden for forbindelserne mellem EU og Centralasien inden for rammerne af det 13. årlige ministermøde (forhandling)
CRE

Redegørelse ved næstformanden i Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik: Ny dagsorden for forbindelserne mellem EU og Centralasien inden for rammerne af det 13. årlige ministermøde (2018/2526(RSP))

Federica Mogherini (næstformand i Kommissionen og Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik) afgav redegørelsen.

Talere: Laima Liucija Andrikienė for PPE-Gruppen, Liisa Jaakonsaari for S&D-Gruppen, Ryszard Czarnecki for ECR-Gruppen, Jozo Radoš for ALDE-Gruppen, Helmut Scholz for GUE/NGL-Gruppen, Jean-Luc Schaffhauser for ENF-Gruppen, Eduard Kukan, Brando Benifei, Francisco José Millán Mon, Jo Leinen, Ramona Nicole Mănescu, Andrejs Mamikins og Adam Szejnfeld.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Jiří Pospíšil og Notis Marias.

Indlæg af Federica Mogherini.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Seneste opdatering: 25. juni 2018Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik