Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2017/2226(INI)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :

Ingivna texter :

A8-0047/2018

Debatter :

PV 13/03/2018 - 20
CRE 13/03/2018 - 20

Omröstningar :

PV 14/03/2018 - 8.11
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2018)0077

Protokoll
Tisdagen den 13 mars 2018 - Strasbourg

20. Den europeiska planeringsterminen för samordning av den ekonomiska politiken: den årliga tillväxtöversikten 2018 - Den europeiska planeringsterminen för samordning av den ekonomiska politiken: sysselsättning och sociala aspekter i den årliga tillväxtöversikten 2018 (debatt)
CRE

Betänkande om den europeiska planeringsterminen för samordning av den ekonomiska politiken: den årliga tillväxtöversikten 2018 [2017/2226(INI)] - Utskottet för ekonomi och valutafrågor. Föredragande: Hugues Bayet (A8-0047/2018)

Betänkande om den europeiska planeringsterminen för samordning av den ekonomiska politiken: sysselsättning och sociala aspekter i den årliga tillväxtöversikten 2018 [2017/2260(INI)] - Utskottet för sysselsättning och sociala frågor. Föredragande: Krzysztof Hetman (A8-0052/2018)

Hugues Bayet och Krzysztof Hetman redogjorde för betänkandena.

Talare: Nedzhmi Ali (föredragande av yttrande från utskottet BUDG).

Talare: Monika Panayotova (rådets tjänstgörande ordförande) och Marianne Thyssen (ledamot av kommissionen).

Talare: Nuno Melo (föredragande av yttrande från utskottet ENVI), Iskra Mihaylova (föredragande av yttrande från utskottet REGI), Julie Ward (föredragande av yttrande från utskottet CULT), Evelyn Regner (föredragande av yttrande från utskottet FEMM), Tom Vandenkendelaere för PPE-gruppen, Javi López för S&D-gruppen, Bernd Lucke för ECR-gruppen, vilken yttrade sig om den tyska versionen av betänkandet A8-0047/2018, Caroline Nagtegaal för ALDE-gruppen, Jean Lambert för Verts/ALE-gruppen, Miguel Urbán Crespo för GUE/NGL-gruppen, Bernard Monot för ENF-gruppen, och Sotirios Zarianopoulos, grupplös, David Casa, Sergio Gutiérrez Prieto, Sergio Gutiérrez Prieto, Ulrike Trebesius, Yana Toom, Bas Eickhout, Kostadinka Kuneva, Barbara Kappel, Dariusz Rosati, Agnes Jongerius, Czesław Hoc, Thomas Mann, Jakob von Weizsäcker, Gunnar Hökmark, Brando Benifei, Verónica Lope Fontagné, Michael Detjen, Markus Ferber, Pervenche Berès, Theodor Dumitru Stolojan och Othmar Karas.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Csaba Sógor och Notis Marias.

Talare: Marianne Thyssen, Monika Panayotova, Hugues Bayet och Krzysztof Hetman.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 8.11 i protokollet av den 15.3.2018 och punkt 8.12 i protokollet av den 15.3.2018.

Senaste uppdatering: 25 juni 2018Rättsligt meddelande - Integritetspolicy